Haramsoy-1000px

Stormen

Av: Eivind Salen, Styreleder i Motvind Norge La oss heller […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

24. mai 2020

Del:

Av: Eivind Salen, Styreleder i Motvind Norge

La oss heller blåse opp til full styrke.

En mann som heter Braadland og skjemmer ut SV skrev et innlegg han sendte inn både her og der, han og innlegget hans er tatt hånd om, kan man trygt si. Sentralledelsen i SV gjorde også et slags forsøk på selvskading, med å gå ut i Klassekampen og ønske mer vindkraft til lands og til havs, også langs kysten. Heldigvis for partiet finnes det representanter lokalt med mer kontakt med virkeligheten enn seminarbobla i hovedstaden ser ut til å ha. 

Et spørsmål til Stortingspolitikerne er å vise dem et bilde av Haramsøy. Så spørre dem enkelt og greit om de synes det er lurt med vindturbiner oppå fjellet der. Har de vondt for det, kan man føye til at det er naturreservat på begge sider, det er midt i fugletrekk, det bor folk i husene, og det er både matjord og myr der oppe. Så hvorfor vindkraft, for eksport?

La oss blåse dem rett ned, alle som tror det går an å stille seg i veien for dette voldsomme raseriet som har bygget seg opp over det største landrøveriet Norge har sett. Hør bare: Norske energimyndigheter gjør seg til overherre over alt norsk areal, med hjemmel i – Energiloven.

Ingen argumenter virker mot energimyndighetenes diktatoriske skjønn av at fordelene overstiger ulempene. Hva er fordelene med at Haramsøy blir ødelagt, da, ærede myndigheter? Nå må dere tørke av dere PR-smilet og sette danseskoene bort, nå er det alvor.

Skal det være sånn at en håndfull enkeltpersoner inne på et kontor skal få avgjøre skjebnen til Øyfjellet, Frøya, Stadlandet, Haramsøy, Tysvær, Buheii og Nord-Odal etter forgodtbefinnende? Er det ikke sånn at landet skal styres etter lov og rett, at energipolitikken og arealforvaltningen skal være forutsigbar? Den skal være rasjonell. Energiproduksjonen skal foregå der det er fornuftig.

Det nytter ikke å bli sint, nytter enda mindre å bli fortvilet. Det nytter å bli Motvind.

Vi har stevnet utbygger Nordisk vindkraft og Staten ved Olje og Energidepartementet (OED) for retten for ødeleggelsene på Vardafjell i Sandnes. Også her skal det godt gjøres å finne et mer ufornuftig sted å produsere kraft, i vannkraftlandet Norge, kraftfylket Rogaland, det var akkurat så de skjønte det selv, motparten, i det de skulle forsvare det. Men samtidig som vi tok ut denne stevningen, forseglet OED skjebnen også til Stadtlandet, Haramsøy, Tysvær, Øyfjellet og Buheii, vedtok i kjent stil at «alt var greit» og løgnen «etter en grundig saksbehandling».

Filmen Økonomibløffen kom i går. Se den. Jørg Arne Jørgensen skrev i Stavanger Aftenblad i går, Hvor ble det av naturvernet? Les den. Det var den siste i en lang rekke tekster skrevet siste uken, og alle andre uker, dette året og det forrige.

FRP reagerer, omsider, med å annonsere spørsmål til regjeringen om å avbryte alt anleggsarbeid frem til rettslige forhold er avklart. Det er på høy tid, og en selvfølge. Vi er glade forslaget kommer, håper det blir vedtatt, og forventer en god forklaring fra dem som stemmer forslaget ned.

De skal ikke få stå i fred lenger. Det er flytteleien til reinbeitedistriktet Jillen Njaarke, på Øyfjellet, der sørsamisk reindrift har holdt det gående i hundreder av år. Den skal liksom NVE støttet av OED, med hjemmel i Energiloven, si ikke tilhører reindrifta, men det svenske børsnoterte selskapet Eolus, som så kan få selge det videre for 300 millioner kroner, til det tyske fondet Aquila eller noe som heter Raven, eller til hvem de vil. Våre ansvarlige i OED mener den sørsamiske reindrifta er ivaretatt, ved at konsesjonshaver har fått beskjed om å legge til rette for en avtale med dem.

Du blir frastjålet land, og får kompensasjon med at raneren skal legge til rette for en avtale.

Så hvilken av sakene skal vi velge å prioritere? Langs veiene i mange nabolag finnes et flott varselskilt: Vi har mange barn, men ingen å miste. Sånn er det for oss også. 

La oss ikke glemme vi er Motvind. Vi kan alltid bli sterkere. Bli medlem. Verv et medlem. Støtt spleiser, støtt kampen. Så redder vi alt.

Nye innlegg