stortingssalen-stortingetno

Stortinget med irrelevant debatt om vindkraft

Foto: Stortinget.no Av Odd Handegård Vedtaket om vindkraft i Stortinget […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

2. desember 2020

Del:

Foto: Stortinget.no

Av Odd Handegård

Vedtaket om vindkraft i Stortinget 1. desember 2020 inneholdt ingen overraskelser. Alt ble omtrent som planlagt – «et lite skritt i riktig retning» slik MDG og SV uttrykte det, men langt fra tilfredsstillende for vindkraftmotstanderne. Vedtaket gjengis i sin helhet nederst her.

Dessverre sviktet Frp et samarbeidsprosjekt med AP, SV, MDG, Sp og Rødt som kunne ha gitt flertall for et forslag om «lokalt veto» i vindkraftsaker. Men Frp droppet denne muligheten da partiet i stedet fikk Solberg-regjeringen med på å redusere avgiftene på sukker og snus i den budsjettdebatten som gikk parallelt med vindkraftdebatten(!!) Typisk Frp.

Alle partiene på Stortinget er altså tilhengere av vindkraftutbygging i Norge, bortsett fra Rødt. Særlig var Ap ille (Barth Eide, m.fl.). MDG og SV begrenset seg i debatten likevel til sine ønsker om vindkraftutbygging til «gårdsmøller» og til «mindre vindkraftutbygging i industrialiserte områder» – ingen av delene høres særlig realistiske ut, av ymse årsaker.

Den generelle feilen i debatten, uansett standpunkt til vindkraftutbygging, var imidlertid den argumentasjonen som ble brukt, og som ingen på Stortinget (bortsett fra Rødt) hadde motforestillinger mot: Norge trenger vindkrafta om verden skal berges. Og vindkrafta er lønnsom, altså noe vi vil tjene penger på og som vil gi arbeidsplasser.

Dette ufattelige tøvet var så fundamentalt i debatten at det bare var Bjørnar Moxnes (Rødt) man ikke ble kvalm av å høre på – til nød kanskje også Arne Nevra (SV) og Jon Georg Dale (Frp). Motstandsbevegelsen har langt fram før sannheten om norsk energiproduksjon og norske energibehov slår gjennom i Stortinget.

Derfor blir det stadig viktigere å gjenta og gjenta dokumentasjonen om at

 1. det finnes gode kraftalternativer til norsk vindkraft
 2. vindkrafta er kolossalt kostbar og fullstendig ulønnsom samfunnsøkonomisk sett
 3. norsk vindkraft har ingen realistisk betydning for det globale klimaet – tatt alle naturødeleggelsene i Norge i betraktning

Og her er det tafatte stortingsvedtaket i går:
«Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Vindkraft på land. Stortinget fattet vedtak om følgende:

 • Stortinget ber regjeringen om å sette en frist på inntil 5 år fra et prosjekt er endelig godkjent til vindkraftanlegget må være i drift.
 • Stortinget ber regjeringen om at det i konsesjonen fremkommer antall og høyde på vindturbiner. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i plan- og bygningsloven.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at svensk-norsk el-sertifikatordning og særskilte avskrivingsordninger for vindkraftanlegg avvikles senest 31.12 2021.
 • Stortinget ber regjeringen fremlegge alternativ for hvordan det kan stilles garanti for opprydding ved oppstart av vindkraftanlegg.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i vindkraftbeskatningen.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser kan sikres».
  https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2020/H264-full/Storting/12/01/Stortinget-20201201-095519.mp4&msid=1937&meid=10643