Montasje-skjaert-Hanne-Hansen

Støttemarkering for Fosen-samene, mot vindindustri

Siste helga i februar 2022 arrangerte Motvind Norge sammen med […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

3. mars 2022

Del:

Siste helga i februar 2022 arrangerte Motvind Norge sammen med Naturvernforbundet i Trøndelag en fin støtteleir og demonstrasjon på Fosen. Det ble en stor og bred samling av over hundre engasjerte vindkraftmotstandere fra hele Norge, en riktig og god markering for rettferdighet og kultur, for naturen og mot vindindustriens ødeleggelser.

Støttemarkeringen var lagt ved Storheia-anlegget på lørdag og ved Roan-anlegget på søndag. På programmet sto foredrag om reindriftens bruk av landskapet, appeller fra både stortings-politikere og fylkespolitikere, hilsener fra La Naturen Leve, Norges Miljøvernforbund og Naturvernforbundet, mange Motvind-grupper og enkeltpersoner rundt om i hele landet og innslag fra reindriftssamene i både Fosen nord og Fosen sør. I tillegg til musikk og sang, servering fra bålet og mange gode samtaler. Og besøk inne i vindkraftanlegg.

Fosen-saken er stygg. Høyesterettsdommen er krystallklar: Norge har krenket sine folkerettslige forpliktelser overfor samene. NVE og OED skulle aldri gitt forhåndstiltredelse og konsesjon til bygging av de to kraftverkene, som er i strid med samenes rettigheter etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Motvind Norge krever: Vindkraftverkene må rives og naturen så langt det er mulig settes tilbake til den stand den hadde før inngrepene. Alle tap og kostnader som reindriften er påført må erstattes fullt ut. Og for hver dag som går, taper Norge mer i internasjonalt renommé enn det økonomiske tapet for rivning. Det finnes ingen alternativ løsning.

Takk til Fovsen Njaarke for at vi fikk komme på besøk!

Vi kommer tilbake.

(Foto: Motvind Norge, Hanne Hansen)

https://tv.nrk.no/serie/oddasat-tv/202202/SANY70022822/avspiller

https://www.nrk.no/trondelag/1.15872931

https://www.nrk.no/sapmi/fovsen-njaarke-saken-1.14820186

https://www.namdalsavisa.no/det-er-tid-for-a-sla-ring-om-folkeretten/o/5-121-1028404?