Strømleverandører

Strømleverandører – engasjement vindkraft
Lurer du på om din strømleverandør er involvert i vindkraft?

Listen oppdateres av Irene Njå-Gjellestad. Sist oppdatert 04.04.22 (oppdateringen er ufullstendig og gjelder foreløpig kategori A, Be og deler av C, samt selskaper med navnet skrevet med fet tekst)

Strøm fra ulike kilder blandes på nettet, det kan ingen gjøre noe med. Ingen leverandører kan garantere at de ikke leverer energi fra vindkraft.
Forbrukermakten dreier seg om å velge bort strømleverandører som er involvert i vindkraft; enten direkte i prosjekter eller via eierskap i selskap med aktive interesser via aksjer og eierskap i vindkraft.

I denne oversikten kan du sjekke strømleverandørenes forhold til vindkraft og hvilken kategori leverandørene er i; om de er i A – foretrukket kategori, eller f.eks. i D – med direkte koblinger til vindkraft. Strømleverandørene har også gode muligheter til å tjene penger på indirekte eierskap/aksjer og samarbeid. Derfor er vi strenge på kategoriene.

Kjøper du strøm fra en strømleverandør som er involvert i vindkraft? Sjekk denne listen og bytt leverandør hvis du kan!

Om listen

Listen er kun ment som en indikator. Før du bytter strømleverandør kan du gjerne foreta en kvalitetssjekk på egen hånd. Listen oppdateres på dugnad av helt vanlige folk. Feil kan forekomme og vi tar ikke ansvar for kvaliteten på bedriftene som får «godkjent-stempel».

– Gi beskjed om hvorfor du bytter strømleverandør – både til selskapet du bytter FRA og til selskapet du bytter TIL.  Husk å gi beskjed om hvorfor du bytter, slik at både leverandøren du velger og den du velger bort, blir oppmerksom på at vindkraft ikke er godt for verken natur eller klima og heller ikke er noe konkurransefortrinn.

– Strømleverandørene har gode muligheter til å tjene penger på indirekte eierskap/aksjer og samarbeid med vindindustri. Derfor er listen streng, og vi ser kun på vindkraft.

– Vær obs på at nettleverandører må føre all strøm via sitt nett, inkludert strøm fra vindindustri. De kan derfor ikke lastes for dette.

– Vi tar forbehold om at leverandørers situasjon/holdning til vindkraft kan endre seg og oppdaterer listen hvis vi får info om dette.

– Ved stjerne (*)  – se forklaring nederst i dokumentet.

Dersom du finner informasjon som bør korrigeres, er du velkommen til å sende informasjon til oppdatering. Oversikten oppdateres jevnlig. Tilbakemeldinger og innspill om feil meldes på Messenger til Irene Njå-Gjellestad.

 

Kategorier

A = Friskmeldte leverandører med fokus på vannkraft og som ikke har aksjer eller eierskap av betydning i to ledd til bedrifter med koblinger til vindindustri. Obs. Vi har tatt litt hensyn til endringer av fylker.

B = Leverandører med aksjer i bedrifter i andre bransjer. De er ikke involvert i vindkraft direkte, kun via f.eks felles innkjøpsordninger, nettleverandører etc.

C = Leverandører med mindre koblinger til vindindustri, f.eks. etter 2. ledd.

D = Leverandører som er direkte involvert i vindindustri. De reklamerer for vindkraft og/eller har høy andel aksjer/eierskap til vindkraft, og spesielt i 1. ledd.

 

A = Friskmeldte, rene leverandører med fokus på vannkraft og som er uten aksjer eller eierskap i to ledd til bedrifter med koblinger til vindindustri.

Andøy Energi (A)
Produserer vannkraft. Har ikke vært involvert i vindkraft siden 1991. 1 aksje i *Nettalliansen.

Aurland Energiverk (A)
Produserer vannkraft. 1 aksje i *Nettalliansen. For kunder i Aurland.

Drangedal Kraft (A)
Produserer vannkraft. Lokal leverandør for kunder i Drangedal.  

Hemsedal Energi (A)
Eies 100 % av Hemsedal kommune, som har 0,385 b-aksjer i Vardar, som igjen har 50% aksjer i Glitre Energi, som har 25% eierskap i Zephyr.

Høland og Setskog Elverk / VEV (A)
Produserer vannkraft. For lokale kunder. 1 aksje i *Nettalliansen.

Klarkraft (A)
Også registrert som MFL AS. Produserer ikke strøm selv, kun handel med elektrisitet. Ingen forbindelser til vindkraft funnet.

Modalen Kraftlag (A)
Produserer vannkraft. Ingen vindkraftforbindelser funnet. Sannsynligvis Norges minste e-verk – kun for folk bosatt i Modalen.

NordlysEnergi (A)
Produserer solenergi, kjøper energi fra vannkraft. Ingen vindkraftforbindelse funnet. Kopiert fra deres e-post: Kunder som bestiller strøm fra NordlysEnergi kan med god samvittighet vite at vi er vindkraftfri på en enkel måte uten ekstra betaling.

Rollag Elektrisitetsverk (A)
Produserer vannkraft. Eies 56,97% av Rollag kommune som har 0,63% aksjer i Vardar, som igjen har 50% aksjer i Glitre Energi, som har 25% eierskap i Zephyr.

Stranda Energi (A)
Produserer vannkraft. SE har selv tatt kontakt: Vi har aldri hatt, og har ingen planer om å involvere oss i vindkraftutbygging.

Sunndal Energi (A)
Flyttet opp til A etter at Energi1 Kraft ble oppløst. Eies 100% av Sunndal kommune / Sunndal Energi Holding, som eier 77,267% av Sucom, som har aksjer i Orkidenett og Fokab, samt eier 22,733% av aksjene i Istad Kraft.

Ustekveikja Energi (A)
Produserer vannkraft. Fokus på å ivareta natur. Eies 100 prosent av Hol kommune, og som en konsekvens av at Buskerud ble innlemmet i Viken har Hol nå 0,93 % b-aksjer i Vardar, som igjen har 50% aksjer i Glitre Energi, som har 25% eierskap i Zephyr.
Utdrag fra e-post fra Ustekveikja: I svar til NVEs utredning om vindkraft på land, ba Hol kommune administrativt om at alle områder foreslått for vindkraft i Hol kommune ble fjernet fra planen. Dette ble etterfulgt av NVE, og det er ikke foreslått utbygging av vindkraft i Hol kommune i det nye planforslaget.

Vest-Telemark Kraftlag (A)
Produksjon av vannkraft. Indirekte eierskap *Atb-Nett-Net.

Voss Energi (A)
Produksjon av vannkraft.

Yetz (A)
Kunder av Yetz Strøm er overført til NordlysEnergi. https://www.yetz.no/
Nordlys Energi står på den godkjente A-lista og produserer strøm selv. Avtalen Yetz hadde med Motvind Norge har opphørt.

 

 

B = Leverandører med aksjer i bedrifter i andre bransjer. De er ikke involvert i vindkraft direkte, kun via f.eks felles innkjøpsordninger, nettleverandører etc.

Eidefoss Strøm (B)
100% eid av Eidefoss AS, som har fokus på vannkraft, tok avstand fra vindkraft i 2019. Har 5,882% aksjer i *Trønderkraft, 1,569% aksjer i Eidsiva Bredbånd, som eies av Eidsiva Energi, vindkraft, *Ren AS. Har tatt kontakt pga. ny underavdeling av Eidefoss AS. Kom gjerne med innspill angående Eidefoss Strøm.

Elekt (B)
Produserer ikke strøm selv. Eies bl.a. 11.765 av Fosenkraft Energi som befinner seg på C, samt 8,823 av Ren Røros, som befinner seg på C

Fusa Kraftlag (B)
0,466%  aksjer i *Ren AS, 2,041% aksjer i *Nettalliansen.

Hardanger Energi (B)
0,913 % aksjer i *Validèr.

Kvam Kraftverk (B)
0,92 % aksjer i *Validèr

Meløy Energi (B)
2,041% aksjer i *Nettalliansen, 0,233% aksjer i *Ren AS.

Motkraft (B)
Plasseres under B siden de velger å stille seg nøytrale til vindkraftspørsmålet.

Notodden Energi (B)
Investerer i vannkraft. Eies av Notodden kommune som har 16,2 % av aksjene i Sauland kraftverk, som igjen eies 67% av Skagerak Kraft som eies 100 % av Skagerak Energi, hvor Statkraft har en høy eierandel.
Indirekte eierskap GoLink=*Atb-Net

Rauland Kraftforsyningslag (B)
Leverer strøm til kunder i Rauland. Aksjer *Ren AS, *Nettalliansen, Storebrand.

Rauma Energi (B)
Produserer vannkraft. Flyttes opp til B etter at Energi1 Kraft er oppløst. Vi satser på at de ikke er positive til vindkraft nå, selv om de var det, litt, i 2018.  Har aksjer i *Ren, *Trønderkraft.

Sodvin Energi (B)
Eieren Sodvin har 33,33% aksjer i Kraftmontasjen, som er et samabeid med Rissa og Kraftlag og Fosenkraft Energi. Sodvin har aksjer i 0,699 % aksjer i *Ren, 3,704%  aksjer i *Fokab.

Svorka Energi (B)
Produserer vannkraft. Eier 0,33% i *Ren. Eier vannkraftverk der Statkraft er deleier

Sør Aurdal Energi (B)
Aksjer i *Ren AS, *Nettalliansen. 0,24% aksjer i Eidsiva Bredbånd, som har tilknytning til Eidsiva Energi.

Tinn Energi (B)
Produserer vannkraft. Aksjer 11,111% i *Atb-Nett og 2,041% i Nettalliansen.

Trollfjord Kraft (B)
Produserer vannkraft. 2,04% aksjer i *Nettalliansen, samt 0,233% i *Ren

VOKKS Kraft (B)
Produserer vannkraft. 1,69 % aksjer i Eidsiva Bredbånd som eies over 90 % av Eidsiva Energi. Indirekte eierskap i *Ren og *Nettalliansen.

 

C = Leverandører med mindre koblinger til vindindustri, f.eks. etter 2. ledd.

Akraft (C)
Eies 100% av Lærdal Energi.

Askøy Energi (C)

Eies av Fredrikstad Energi Marked (selskap uten ansatte) og som igjen eies 96,22 % av Fredrikstad Energi, som eies 49 % av Hafslund Handel, som eies 100 % av Hafslund (0 ansatte), som eies 100 % av Hafslund Eco, som er slått sammen med Eidsiva og og som med det har en link til vindkraft. Hafslund Eco har 50% eierskap i Eidsiva (Utviklet Raskiftet)

Bindal Kraftlag (C)
Aksjer *Nettalliansen, aksjer i Storebrand, som er pro vind.

Bodø Energi (C)
Har aksjer i *Ren AS, samt 6,271% aksjer i Salten kraftsamband. Indirekte deleier av *Validèr og Sks Handel (6,271%) og Sks Produksjon (6,271%) . Eies av Bodø kommune, som har 40 % aksjer i SKS.

Bærum Energiomsetning (C)
Fokus på bedriftskunder, sol og vann. Eies 50 % av Dirgi, som igjen har 0,11% aksjer i Aker Solutions som er for vindkraft og 0,103 % aksjer i Elkem, som samarbeider om vindkraft med Trønderenergi.

Dragefossen (C)
Samarbeider med Fjordkraft mobil. Har 561 aksjer i Storebrand. Eies 1,939% av SKS. Produserer strøm fra vannkraft. 

Elevo (C)
Produserer ikke strøm selv. Reklamerer for vindkraft 

Energiselskapet Odda (C)
Eies av Odda kommune som har indirekte eierskap i Håra Kraft, som eies indirekte av BKK, Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraft.

Finnås Kraftlag (C)
Aksjeposter Haugaland Kraft, *Grønn Kontakt, *Hitch, *Nettalliansen, *Validèr, *Ren AS

Fjordkraft AS (C)
Eier 100 post av Fjordkraft Industrial O. som eier 100% av Fjordkraft Nordic, som eier9,946% av Ecozh, som eies 12,441% av Trønderenergi Kraft og 2,495% av Troms Kraft (vindkraft, bl.a. Fakken) Deleies også av Verdipapirfondet DNB Norge som har to små aksjeposter i Storebrand og Equinor. Eies 9,28 % av Folketrygdfondet som har aksjer i ulike deler av Aker-konsernet, som sysler med havvind.

Flesberg Elektrisitetsverk (C)
Lokal lev. indirekte eierskap i*Atb-Nett. Flesberg kommune 60,477 % eierskap og de har litt aksjer i Kommunekraft og Orkla (begge sammensatte og med svært mange ok og ikke ok aktører, samt Vardar, som har 50 % aksjer i Glitre Energi.

Follo Energi (C)
Eies av Fredrikstad Energi Marked (selskap uten ansatte) og som igjen eies 96,22 % av Fredrikstad Energi, som eies 49 % av Hafslund Handel, som eies 100 % av Hafslund (0 ansatte), som eies 100 % av Hafslund Eco, som er slått sammen med Eidsiva og og som med det har en link til vindkraft. Hafslund Eco har eierskap i Eidsiva (Utviklet Raskiftet) 

Fosenkraft Energi (C)
Vannkraft. Eies av FosenKraft som er delvis eid av Indre Fosen kommune, Bjugn kommune og Ørland kommune, som alle har aksjer i Trønderenergi. Aksjer *Grønn Kontakt og *TrønderKraft

GNP Energy (C)
Har jobbet med å fjerne bilder som linker dem til vindkraft på nettet. Eies 86,5 % av GN Power Holding som har aksjer i Scana AS, som sysler med vind. Eies bl.a. av Margus Holding, som har 6,825 % aksjer i Sandhaugen vindkraftverk, og mellom 5,4 og 6,8 % aksjer i tre ulike Norsk Miljøkraft-bedrifter som er involvert i vindkraftutvikling.

 

Følgende selskaper oppdateres ved anledning:

Haugaland Kraft Energi (C)
Vindhistorikk. Har solgt seg ut. Eies 100% av Haugaland Kraft som har aksjer i Sustainable Energy og som har 56,717 % aksjer i Sunnhordland Kraftlag, hvor BKK har 38,178 % aksjer, hvilket betyr at Statkraft er indirekte eiere. Vindafjord kommune, Tysvær kommune, Haugesund kommune, Karmøy kommune, Bokn komunne, Finnås Kraftlag, Sveio kommune, Skånevik og Ølen Kraftlag er deleiere av Haug. K, og alle har indirekte eierskap i Havsul Vindpark, Sustainable Energy og Vestavind Offshore. http://www.solvind.com/prosjekter/gismarvik-industrivindpark/

– Enkel, ugrei oversikt (proff)
– SKS

Hurum Kraft (C)
Aksjer i Smartliv som har aksjer i Ringerikskraft. Reklamerer for vindkraft

Istad Kraft (C)
Eies av Istad, hvor Tussa Kraft er 32,682% + 3,323% eier og KLP er 13 % eier, Moldekraft er 16,977% eier. Aksjeposter *Grønn Kontakt (solgt, trenger oppdatering Proff.no)

Jotunkraft (C)
Eies av Vang Energiverk som har aksjer i Eidsiva Bredbånd, som eies av Eidsiva Energi. *Nettalliansen.

Kraftriket (C)
Eies 43,309% av Ringerikskraft. Valdres Energiverk eier 27,692% og disse eies bl.a. av Hole kommune som er deleier i Vardar.

Kragerø Energi (C)
Eies av Fredrikstad Energi Marked (selskap uten ansatte) og som igjen eies 96,22 % av Fredrikstad Energi, som eies 49 % av Hafslund Handel, som eies 100 % av Hafslund (0 ansatte), som eies 100 % av Hafslund Eco, som er slått sammen med Eidsiva og og som med det har en link til vindkraft. Hafslund Eco har 50% eierskap i Eidsiva (Utviklet Raskiftet).
– Slik blir nye Hafslund
– Energisamarbeid i Østfold

Lofotkraft (C)
Aksjepost i Nordsalten Kraft, hvor Salten Kraftsamband er deleier = aksjepost Polarkraft og SKS. Aksjer i *Valider og *Ren AS.

Luster Energiverk (C)
Har 12,911% aksjer i Sognekraft som eies av 35,03 + 9,416% av BKK og som har 1% aksjer i Vestavind, som igjen fører til Havsul. *Ren. *Nettalliansen.

Lærdal Energi (C)
Deleier Lærdal og Aurdal Grønnkraft, som har indirekte eiere som Glitre, Eco, Akershus Energi og Østfold Energi = vindkraft. * Nettalliansen , *Ren, samt har aksjer i Sognenett (Internett) som har Bkk og Statkraft som indirekte eiere.

Midt Energi (C)
Aksjer i *Ren AS. Eies 100 % av Midtre Gauldal kommune som eier 3,15 % i Trønderenergi.

Nesset Kraft (C)
Deleier i *Energi1 Kraft og Trønderkraft, *Smarthub, samt indirekte eierskap i TrønderKraft og Orkidenett

Nord-Salten Kraft (C)
Eies 19,359% av Salten Kraftsamband som har 33,33% aksjer i Polarkraft, som igjen betyr kobling til Nordkraft Vind. Eier 2,041& aksjer i *Nettalliansen

Orkland Energi (C)
Indirekte eier er Orkdal kommune som har aksjer i TrønderEnergi. Orkdal kommune er imidlertid sammenslått til nye Orkland kommune, og nye fakta avventes.

Rakkestad Energi (C)
Har aksjer i *Hitch og *Nettalliansen. Eies bl.a. av Hafslund Nett som har aksjer i *Kraftcert og *Ren.

Ren Røros (C)
Pluss for vannkraft. Indirekte eierskap i *Trønderkraft, som har Trønderenergi som delvis indirekte eiere. Samarbeid med blant annet Trønderenergi: Røros blir testarena for ny energi- og klimateknologi. Ren Røros Strøm: *TrønderKraft aksjer, se Ren Røros.

Ringerikskraft (C)
Eies av bl.a. Ringerike kommune (73%) som har 11,582 % av aksjene i Vardar, som utvikler vindkaft. Eies 12% av Hole kommune som eier 1,861% i Vardar. Eies 15% av KLP: Derfor investerer KLP i vindkraft

Rissa Kraftlag (C)
Eier “Kraftmontasjen” sammen med Sodvin og Fosenkraft Energi.

Røyken Kraft (C)
Eies av Fredrikstad Energi Marked (selskap uten ansatte) og som igjen eies 96,22 % av Fredrikstad Energi, som eies 49 % av Hafslund Handel, som eies 100 % av Hafslund (0 ansatte), som eies 100 % av Hafslund Eco, som er slått sammen med Eidsiva og og som med det har en link til vindkraft. Hafslund Eco har 50% eierskap i Eidsiva (Utviklet Raskiftet)
– Slik blir nye Hafslund
– Energisamarbeid i Østfold

Salten Kraftsamband (C)
Eier 33,33% av Polarkraft, som eies 33,333% av Nordkraft, som har 100% av aksjene i Nordkraft Magasin, som har 100% aksjer i Nordkraft Vind.

SkandiaEnergi (C)
Fokus på solenergi. Eies 26,746% av Skagerak Maturo Seed som eies 42,5% av Innovasjon Norge, som sysler med vind.

Skjåk Energi (C)
Eies av Skjåk kommune, som har aksjer i Eidsiva Energi =eierskap Raskiftet vindpark

Smart Energi AS (C)
Eies av Fredrikstad Energi Marked (selskap uten ansatte) og som igjen eies 96,22 % av Fredrikstad Energi, som eies 49 % av Hafslund Handel, som eies 100 % av Hafslund (0 ansatte), som eies 100 % av Hafslund Eco, som er slått sammen med Eidsiva og og som med det har en link til vindkraft. Hafslund Eco har 50% eierskap i Eidsiva (Utviklet Raskiftet).
– Slik blir nye Hafslund
– Energisamarbeid i Østfold

Stryn Energi (C)
Vannkraft. Eier 58,82 % aksjer i Innvik Kraftverk sammen med SFE Produksjon (30%) som har aksjer 100% aksjer i Bremangerlandet vindpark og 100% i Lutelandet Energipark, samt i Vestavind Offshore og Falck Renewables Vind. Svelgen Kraft Holding eies av Tafjord, SFE og Sognekraft. Aksjer i *Valider, *Nettalliansen.

TalkMore Strøm (C)
Eies av Telenor, som har et nettverk av komplekse eierforhold, bl.a. Folketrygdfondet, KLP, Storebrand, Equinor etc. Derav kategori C.

Tibber (C)
BKK Spring eier 6,38 % ordinære aksjer, samt  3,798 % A-aksjer, Bkk Spring eies av BKK. Tibber har Statkraft 4,461 %, Statkraft IH 4,461 %, Statkraft Sf 4,461 %, og BKK 10,269% som indirekte eiere. Obs: Ifølge Tibber har Strawberry Holding solgt aksjene, men per nå har de ifølge DN Investor  14,215 % eierskap i Tibber, og disse har også 50,9 % eierskap i Ecohz, som igjen betyr link til TrønderEnergi Kraft, Hafslund og Troms Kraft.

Tinde Energi (C)
Eies av GNP Energy, se denne (ligger også på C)

TrøndelagKraft (C)
Eies 100 % av Fjordkraft.

Tussa Energi (C)
Eies av Tussa Kraft, hvor KLP har 14,75 % eierskap (Nord Odal vindkraft) og som har aksjeposter i Trønderenergi, Subsea 7. Tussa Kraft har aksjeposter i bl.a. BKK Enotek 10,658 %, Mørenett 46,34 % (Mørenett eies av Tafjord Kraft 53,66% ) samt Nordenfjeldske Energi 9,091, % som bl.a. eies av NEAS, Tafjord Kraftproduksjon, NTE Energi (Sarepta). Gammel vindkrafthistorikk som inkluderer Zephyr.

Valdres Energi (C)
Aksjer Vestre Slidre kommune = aksjer Eidsiva Energi post@valdresenergi.no

Vesterålskraft Strøm (C) – Oppkjøpt av Fjordkraft

Øvre Eiker Energi (C)
Deleier i Hellefoss Kraft som er deleid av bl.a. Glitre Energi. kundeservice@oeenergi.no

Årdal Energi KF (C)
Vannkraft for kunder i Årdal kommune. Eies av Årdal Energi Holding, som eies av Årdal kommune, som har aksjer i SFE, hvilket betyr kopling til Bremangerlandet vindkraftanlegg, Lutelandet energipark, Vestavind Energi, Falck Renew. Vestavind, Havsul etc.

D = Leverandører som er direkte involvert i vindindustri, som reklamerer for vindkraft og/eller har høy andel aksjer/eierskap til vindkraft, og spesielt i 1. ledd.

Agder Energi (D)
Eies 45,526 % av Statkraft. Har 22,25% aksjer i North Connect.

Agva Kraft (D)
Pro vindkraft. Telinet Energi har 75% eierandel og er vindkraftaktør.

BKK (D) – firmapost@bkk.no
Statkraft direkte og indirekte eier. Vurderer vindkraft:
– Siden er slettet: https://www.bkk.no/vannkraft/bkk-vurderer-vindkraft:
– Siden er slettet: https://energiteknikk.net/2019/05/bkk-planer-vindkraftverk-i-masfjord

BKK Etne (D)
Er en del av BKK

BKK Kvinnherad – nå: Vestlandsenergi (D)
Er en del av BKK. Aksjer *Validèr.

BKK Tysneskraft (D)
Er en del av BKK

Dalane Energi (D)
Eier Dalane Kraft som har 20 % eierskap i Dalane vind/Svåheia vindkraftverk https://dalane-kraft.no/ Aksjer i *Ren AS

E-Co Energi (D)
Eies av Eco Energi Holding, som har aksjer i Oppland Energi, som eies indirekte av Eidsiva Energi. Deleier av North Connect, se forklaring lengre nede i dokumentet, sitert Hogne Hongset.

Eidsiva Energi (D) – kundeservice@eidsivaenergi.no
Stiftet Austri Vind 2010, Utviklet Raskiftet og Kjølberget Vindkraftverk 2016.

Energi Salg Norge (D) – bedrift@norgesenergi.no
Eies 100 pst av Energi Danmark som driver med vindkraft –

Elkraft (D)
Reklamer med vindturbiner.

Entelios (D)
Strøm til bedrifter. Eies av Agder Energi, som er deleier NorthConnect. Reklamerer for vindkraft.

Finnmark Kraft (D)
Vindkraft.

Fitjar Kraftlag (D)
Midtfjellet Vindpark

Fortum (D)
Vind. Norwea*

Førdefjorden Energi (D)
Leverer lokal fjordvarme. Eies av BKK og Sunnfjord E.

Glitre Energi (D) – kundeservice@glitreenergi.no
Deleier av vindkraftverk og ditto utbygging, bl.a. Zephyr.

Gudbrandsdal Energi (D) – marked@ge.no
Reklamerer for vindkraft
Oppkjøpt av Fjordkraft-konsernet
– Stiftet Austri Vind 2010
– Utviklet Raskiftet og Kjølberget Vindkraftverk 2016.
– Eies av Ringebu, Øyer, Sør-Fron og Nor-Fron kommuner, som alle har aksjer i Eidsiva Energi. *Norwea *Trønderkraft *Ren

Hafslund Strøm AS (D) – kundeservice@hafslundstrom.no
Eies av Fortum.

Hallingkraft (D)
Eies av Fortum.

Hammerfest Energi (D)
Vannkraft, men aksjer Pro Barents som er delvis eid av Equinor og indirekte av OE. Indirekte eierskap i Arctic Vind, Hamnefjell Vindkraft.

Hammerfest Energi Kraftomsetning (D)
Datterselskap Hammerfest Energi.

Helgeland Kraft (D)
Indirekte eierskap 50 % i Smisto, som deleies 50 % av Salten Kraftsamband, har 9,917 % indirekte eierskap i Nordenfjeldske Energi. Har 50 % indirekte eierskap i Vakinn, som eies av SKS Produksjon. Aksjer *Ren AS, indirekte eierskap 6,195 % i *Validèr.
Er i vinden
Oppkjøp av svensk vindkraftaktør

Hudya App (D)
Samarbeider åpenlyst med Energi Salg Norge, som er heleid av Energi Danmark, som er vindkraftaktør.

Hydro Energi (D) – hydro.energi@hydro.com
Eid av Norsk Hydro, investerer i vind.

Hålogaland Kraft (D) – hlk@hlk.no
Aksjer i Nordkraft som er engasjert i Andyran Vindpark. Samt involvert i Ånestadblåheia og Sørfjord. Aksjer *Ren AS og *Nettalliansen

Ishavskraft (D)
kunde@ishavskraft.no, stig@ishavskraft.no, robin.strand@ishavskraft.no
Eies 100 % av Troms Kraft Strøm. Troms Kraft (Fakken vindanlegg) er 100 pst indirekte eier. Troms Kraft har aksjer i Ymber (vindkraft).
Tromsø kommune er indirekte eier og har indirekte eierskap til Ymber, Nordkraft og Polarkraft.

Los (D)
Eies 100% av Agder Energi, som eies 45,526 % av Statkraft I.H., Agder Energi har vindhistorikk. Statkraft har indirekte eierskap i LOS (dvs. 27,526% A-aksjer og 18 % B-aksjer i Agder Energi) Agder Energi eier også Entelios, som står for vind. Agder Energi har 22,25% aksjer i North Connect.

Statkraft (D)
Aktiv forkjemper for vindkraft.

*Norwea. Agder Energi er deleier i NorthConnect.

Lyse Energi (D)
*Deleier av North Connect, se sitat Hogne Hongset lengre nede i dokumentet. Salg av Måkaknuten Vindpark til Norsk Vind Energi i 2016. Samarbeider med **Smart Innovation Norway. Pilotprosjekt på vann og land på Utsira stilt i bero, men ikke avsluttet. https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?type=A-6&id=213

Mørenett (D) – kundesenter@morenett.no
Eies av Tussa Kraft og Tafjord Kraft. Askjer *Smarthub, *Ren AS. Indirekte eierskap bl.a. BKK og Statkraft.

Neas (D)
Eies bl.a. 33 % av KLP https://www.neas.mr.no/klp-kjoeper-seg-inn-i-neas/ https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/derfor-investerer-klp-i-vindkraft-i-nord-odal Gammel vindhistorikk: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?type=A-6&id=169 Eier 33,333% aksjer i Nasjonalt Vindenergisenter. Har aksjeposter i *Trønderkraft, *Orkidenett, *Fokab*, *Ren.

Nordkraft (D) – kundeservice@nordkraft.no
Indirekte eierskap i Nordkraft Vind, aksjer i bl.a. Troms Kraft) Samarbeider med **Innovation Norway, reklamerer for vindkraft.

NorgesEnergi (D)
Eies av Fortum Consumer S

NTE (D)
Aksjer i bl.a. Sarepta Ytre Vikna 2, Sarepta

Obos Energi (D)
– Fortum medlemsstrøm
– Egne vannkraftverk, bygger fortsatt ut nye. Har aksjeposter i bl.a. Osaelva Kraftverk, som eies av bl.a. Fosenkraft Energi. Har som mål å bli selvforsynt med kraft. Litt utenfor ordinære strømleverandører, men står på lista fordi vil vil følge med på dem.

Oppdal Everk / Tensio (D)
Delvis eid av TrønderEnergi, aksjer i Trønderkraft.

Polar Kraft (D) – kunde@polarkraft.no
Eies 33,333% av Nordkraft som har tett kobling til Nordkraft Vind.

Selbu Energiverk (D)
Aksjer *Ren AS og *Grønn Kontakt. For vindkraft. Samarbeider med Trønderenergi.

Sognekraft (D) – post@sognekraft.no
Vestavind Kraft. Eid av bl.a. BKK, indirekte eid av bl.a. Statkraft

Sogn og Fjordane Energi / SFE (D) – kundesenter@sfekraft.no og post@sfe.no
– Bremangerlandet vindkraftverk
– Lutelandet vindkraftverk
– SFE kjøper seg opp i vindkraft
– Indirekte eierskap BKK, Statkraft.

Statkraft (D) – post@statkraft
Eier Smøla Vind2.

Sunnfjord Energi (D) – post@sunnfjordenergi.no
BKK og Statkraft er indirekte eiere.

Tafjord Marked (D)
Eies av Tafjord Kraft, som har indirekte eierskap i Bremangerlandet Vindpark, Falck Renewables Vind, Havsul og Vestavind. Tafjord Marked er indirekte eid av Statkraft og deleid av BKK. Konsernsjef, Tafjord Kraft: Vindkraft på land er det einaste som nyttar dersom Noreg skal vere noko anna enn ein «liksom-klimanasjon»

– Promoterer vindkraft aktivt

Telinet Energi (D)
Vindkraft.

Troms Kraft (D) – kunde@tromskraft.no
– Fakken vindkraftanlegg
– Aksjer i bl.a. Ymber. Aksjer i Nordkraft som er engasjert i Andmyran Vindpark. Samt involvert i Ånestadblåheia og Sørfjord.
– Artikkelen er slettet: https://www.nordkraft.no/nyheter/gjor-klart-for-stor-vindkraftutbygging-i-nord-norge-article607-814.html

TrønderEnergi (D) – firmapost@tronderenergi.no
Vindkraft-versting. Frøya!

Varanger Kraft (D) – firmapost@varanger-kraft.no
– Raggovidda Vindkraftpark bygges ut i samarbeid med ny aksjonær i Varanger KraftVind AS
*Ren AS, *Validere og Arctic vind deleiere *Norwea.

Vardar (D)
Vindkraft.

Vestlandsenergi (D)
Tidligere BKK Kvinnherad Energi. Se BKK.

Ymber (D) – kunde@ymber.no
Vindkraft

Østfold Energi (D)
Vindkraft. Samarbeider med **Smart Innovation Norway

Strømkampen (D)

Strøm.no (D)

Elskling (D)
Lar deg velge bort vindkraftaktører, men i praksis viser dette seg å være ren gimmick. Skygg unna.

Strømduellen (D)

Strømpris (D)

Strømvalget (D)

Forbrukernet (D)

Strømguide (D)

Theecoexperts.com (D)

Bytt (D)

Strøm365 (D)

Payr (D)

Zmarta (D)

Kilder
Proff.no, selskapenes egne nettsider, Brønnøysundregisteret  og Google Search