Solveig-Aunsmo-20.01.22-6

«Strømpriser varierer mye,- det gjør også forklaringene!»

Motstand mot myndighetenes kraftpolitikk ble markert 20. januar i flere […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

19. juli 2022

Del:

Motstand mot myndighetenes kraftpolitikk ble markert 20. januar i flere norske byer. Her fra markeringen i Oslo. Til venstre i bildet: Solveig Aunsmo fra Motvind Innlandet. Foto: Motvind Innlandet


Tekst: Hogne Hongset, rådgiver i Motvind Norge


Strømprisen er høyest der hvor kraften eksporteres ut av landet, men kraftbransjens folk velger å fremheve helt andre forklaringer.

Strømprisene varierer som kjent voldsomt fra nord til sør for «prisgrensen». Aller dyrest er strømmen nå i prisområde 2, som omfatter de sørligste delene av landet. Fra dette prisområdet går alle de syv sjøkablene som forbinder Norge med Danmark, Nederland, Tyskland og England. De to siste, til Tyskland og England, økte den direkte kapasiteten mot høyprisområdene med 116 prosent.  

Flere medier, blant andre VG, har hatt en rekke oppslag om prisforskjellene mellom nord og sør i Norge, og skrevet om årsakene til dette. Sist 14.7. der VGs journalist får forskjellene forklart av kommunikasjonsrådgiver Frode Fjellstad i Fjordkraft. Han sier til VG at de høye strømprisene i område 2 «først og fremst henger sammen med lav magasinfylling».

Og magasinfyllingen i prisområde 2 har aldri vært lavere i uke 27 enn i år, målt mot medianen for de siste 20 år. Men forrige «lavmål» for uke 27, i 2010, ble bare slått med 1,7%, ned fra 49,2 til 47,5. Vi som ikke tilhører kraftbransjen, kan selvsagt lure på hvorfor en så marginal «rekordforbedring» kan få så store prisutslag som det vi ser? Kan det tenkes at priseksplosjonen først og fremst kommer av det kommunikasjonsrådgiveren legger til i intervjuet, – at det også er «stor usikkerhet i energimarkedene, mye på grunn av situasjonen i Ukraina»? Dette følger ikke VGs journalist opp.

Aller dyrest er strømmen nå i prisområde 2, som omfatter de sørligste delene av landet. Fra dette prisområdet går alle de syv sjøkablene som forbinder Norge med Danmark, Nederland, Tyskland og England.

For den som vil prøve å gjøre seg opp en egen mening om hva som betyr mest for priseksplosjonen i sør, fyllingsgrad eller påvirkning fra utlandet, kan noen tall fra NVEs magasinstatistikk og Statnetts prishistorie være av interesse. I 2010, forrige rekordår for lave magasiner i uke 27 i prisområde 2, var strømprisen i snitt den uka 47,8 øre/kwh. I årets uke 27, der fyllingsgraden var 1,7 prosent lavere, var snittprisen i samme prisområde 216,3 øre, en økning på 453 prosent. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Fjellstad i Fjordkraft, noe som altså «først og fremst henger sammen med lav magasinfylling.»

Konsumprisindeksen har riktig nok steget 33 prosent i perioden. Men selv det tatt i betraktning har altså strømprisen i område 2 mer enn firedoblet seg. Det er godt gjort å henge den prisutviklingen «først og fremst» på en marginalt endret fyllingsgrad og ikke på europapriser importert gjennom kabler vi ikke trenger. Men så er også kraftbransjens folk gode på denne typen forklaringer!