SV med overraskelser om vindkraft

#valg21 kommentar: Ragnhild Sandøy, redaktør

Vindkraft og energi splitter SV og var tema for het debatt i landsmøtet. Søndag vedtok SVs landsmøte å si nei til storskala vindkraft på land og nær kysten. I tillegg uttalte møtet seg, et stykke på vei, negativt om elektrifisering av sokkelen. Både ja og nei altså, preget av kompromisser og fortsatt en vei å gå. Likevel, SV er på full fart ut av retorikken om vindkraft som verdens frelse som har gjort partiet uspiselig for mange i lang tid.

Det er ikke mange år siden SV hadde vindturbiner i landsmøtebanneret. Odd Handegård går så langt som å si at SV er et parti det er mulig å stemme på til høsten, unntatt i Oslo og Trøndelag, der vindkrafttilhengerne Kaski og Haltbrekken topper listene. Så er det det da, at SV vil gå i spann med Ap i regjering, og et framtidsbilde med Barth Eide eller en av de to som statsråd i OED er ikke akkurat lystig.


SV vil åpne for «småskala vindkraft på industrialiserte områder, der det er helsemessig og sikkerhetsmessig forsvarlig og der det er lokalt ønske om det». Slike utbygginger skal vurderes fra sak til sak. Det er uklart hva som menes med småskala vindkraft. SV har heller ingen holdning til ulovlig igangsatte anlegg.

Flirt med havvind
SV vil dessuten «utrede om noen områder kan egne seg til offshore havvind». Slike områder skal ikke være nær kysten, og det forutsettes at viktige natur- og næringsverdier ikke undergraves, og at etablering bidrar til å nå viktige mål for verdiskapning (!). Landsmøtet sa ikke noe om de viktige fiskefeltene langs kysten som alt er utpekt og konsesjonsgitt til havvind, f. eks. på Helgeland.

Landsmøtet gikk videre inn for at oljeindustrien må gis pålegg om å bygge ut like mye offshore havvind som den trenger til elektrifiseringen og betale for disse investeringene. Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes understreket at noe må man drive med i satsingen han liker å kalle ny grønn industri.

Dedikerte talspersoner mot vindkraft
I SV er det mange sterke stemmer for natur og mot vindkraft. De mest kjente er Ingrid Fiskå fra Rogaland og Birgit Oline Kjerstad fra Møre og Romsdal. Arne Nævra og Kirsti Bergstø har vært aktive for at SVs landsmøte skal vedta en kritisk linje. Odd Handegård som er gammel SV-velger, har gitt de to honnør for «mye bra argumentasjon, trass illusjoner og grunnleggende misforståelser».

Av mange innlegg mot vindkraft forteller Hilde M G Danielsen landsmøtet om samisk helse, språk, kultur, reindrift og vindkraft

SV freder havvindsatsinga, og her er NRKs sammendrag

Neste parti landsmøter
Det er fortsatt noen parti som ikke har avholdt landsmøte, Frp, Høyre og SP er de største. Forventningene til Høyre og Frp er ikke de store, vi må regne med at de legger seg på samme linje som AP, der det ikke en gang var en hørbar debatt. Spenningen knytter seg nok mest til om SP klarer å ta et oppgjør med den politikken som har skapt så store problemer og splittet lokalsamfunn og bygder, eller om SP vil fortsette som intet har hendt med noen selvfølgelige fraser om lokalt sjølstyre?

Vi ser fram til å oppdatere oversikten vår over politiske parti og deres holdninger til vindkraft.