Havvind representerer en stor trussel mot naturmangfoldet til havs. Illustrasjonen viser et havvindanlegg i Nordsjøen. Foto: Jesse De Meulenaere

SV svikter sin rolle som miljøparti: -Havvindprosjekter truer natur og samfunnsøkonomi

-Internasjonalt skaleres havvindsatsinger ned i takt med at problemene tårner […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

17. juni 2024

Del:

-Internasjonalt skaleres havvindsatsinger ned i takt med at problemene tårner seg opp, men norske politikere vet tydeligvis bedre. Våre fellesmidler skal brukes til å tvinge frem mer av dette. Det burde være unødvendig å nevne at 35 milliarder kroner er svært mye penger, sier John Fiskvik, leder i Motvind Norge.


Regjeringen har nylig blitt enig med SV om et revidert budsjett som innebærer betydelige investeringer i havvindprosjekter. Budsjettet omfatter en støttepakke på 35 milliarder kroner for flytende havvind, som formuleres som om det ikke har noen kostnader eller negative konsekvenser, noe som er både feilaktig og uansvarlig.

Satsingen på vindkraft kommer svært høyt opp på listen over temaer der det politiske Norge er mest i utakt med befolkningen.

-Løsningen for produksjon av havvind kombinerer alle ulempene med svært variabel produksjon og høye produksjonskostnader. I et røft miljø til havs er det store utfordringer med vedlikehold, og turbinene får kort levetid. Dette kommer i tillegg til at konsekvensene for sjøfugl og marine økosystemer er svært dårlig utredet. Føre-var-prinsippet er ikke fulgt.

Kari Elisabeth Kaski ledet forhandlingene om det reviderte nasjonalbudsjettet på vegne av SV. Hun har tidligere jobbet i flere år som politisk ansvarlig i ZERO, en organisasjon som er svært positiv til utbygging av havvind.

-SV har tidligere hatt en sterk miljøprofil, men svikter dessverre sin posisjon som miljøparti til fordel for ZERO og vindkraftbransjen, sier Fiskvik i Motvind Norge og avslutter:

-Motvind Norge oppfordrer til en grundigere vurdering av konsekvensene av havvindprosjektene og en mer ansvarlig bruk av fellesskapets midler. Den riktige politikken er heller å være veldig forsiktig med å gi godkjenning til nye strømforbrukere som sluker store mengder strøm, som datasentre og batterifabrikker, at man forlater linjen med å elektrifisere sokkelen og satser mer på ENØK på fastlandet. Vi må sikre at investeringer i fornybar energi ikke går på bekostning av natur og miljø.


 

Nye innlegg