Motvind Norge, Landsmøte, Eivind Salen
Eivind Salen, landsmøte MN 2021

Takk for tilliten!

Av styreleder Eivind Salen Et krevende landsmøte avsluttet en krevende […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

29. april 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Et krevende landsmøte avsluttet en krevende uke. Nå er laget lagt og organisasjonen satt som skal jobbe for organisasjonens formål og nå våre konkrete mål dette viktige valgåret hvor også de siste av de 94 gitte konsesjonene realiseres, stoppes eller får forlenget frist. Vårt budskap er utvetydig. De skal stoppes alle sammen. Og ingen flere konsesjoner skal gis.

Jeg vil takke for fornyet tillit som nyvalgt leder for Motvind Norge, folkebevegelsen som stopper vindkraft. For meg er det ikke bare å stoppe utbyggingene, men også systemet og måten å tenke på som står bak det. Vi er som land i ferd med å gå i surr i verdigrunnlaget vårt. Når verdier som ikke kan tallfestes blir satt til null, så er vi på ville veier.

Med landsmøtet 2021 fikk vi også satt punktum for året 2020. Vi kan legge interne konflikter bak oss, det er ryddet opp i og presentert revisorgodkjente regnskapet, og landsmøtet har gitt sin tilslutning. Vi kan nå se fremover.

Her er det å takke en god del engasjerte kompetansepersoner som har lagt ned en utrolig ekstraordinær innsats for å løse utfordringene, og bringe Motvind Norge og kampen videre. Det er mange som brenner for saken. Det er mange som bidrar, hver på sin måte. Dette er kraften i folkebevegelsen.

Fra det gamle styret går Nils Utsi og Eivind Mauland ut som styremedlemmer, og Grethe Nygård ut som vara. Inn kommer Hedda Skår Indrebø, Torbjørn Lindseth og Petter J. Holth i styret, Kaja Runde går inn som vara. Vi går med dette fra 7 til 8 styremedlemmer. Vi vil takke de gamle, og ønske velkommen de nye!

Og så til det viktigste: Kampen. Landsmøtet gav sin fulle tilslutning til 7 foreslåtte resolusjoner, de ble alle stemt frem med overveldende flertall. 

  • Stopp tragedien på Haramsøya
  • Stopp ulovlig vindkraft nå! (Motvind Norge krever alle ulovlige vindkraftutbygginger stanses nå, og at NVE må granskes)
  • Vindindustriens helsekonsekvenser må tas på alvor (og lover og forskrifter må bli fulgt, både i kommende og eksisterende utbygginger)
  • Nei til havvind (Økt vern av hav må starte i dag!)
  • Naturen trenger verge (Motvind Norge krever en uavhengig miljøklagenemd i Norge)
  • Hemmelige vindkraftavtaler må stoppes (hemmelige avtaler er sprengkraft i lokalsamfunnene, må forbys og erklæres ugyldige)
  • Forsyningssikkerhet, ikke overskuddsproduksjon (all produksjon må begrunnes i forsyningssikkerheten, ingen overskuddsproduksjon for kjøp og salg)

Det er dette vi skal gjøre fremover. Vår handlingsplan er tre ting: Stoppe alle kommende konsesjoner, stoppe alle eksisterende konsesjoner og å vinne valget 2021. Den er nå vedtatt. Vi står samlet fra nord til sør, hele landet er med, vi er mange og skal bli flere. Det er igjen å takke for en enorm tillit, og en enorm innsats. Sammen skal vi klare det.

Velkommen i Motvind Norge! Veien er fremover.