Froya-galleri-13

Tam melding, godt representantforslag

I dag legger Olje og Energidepartementet (OED) frem sin lenge varslede Stortingsmelding om vindkraft på land. Samtidig skal Stortinget hastebehandle et representantforslag fra SV, om sterkere vern av naturen i vindkraftsaker.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

19. juni 2020

Del:

Av Eivind Salen, Styreleder
Foto: Jan-Egil Eilertsen

I dag legger Olje og Energidepartementet (OED) frem sin lenge varslede Stortingsmelding om vindkraft på land. Samtidig skal Stortinget hastebehandle et representantforslag fra SV, om sterkere vern av naturen i vindkraftsaker.

Stortingsmeldingen er regjeringenes svar på over 5000 negative høringssvar til Nasjonal ramme. Den viser bevegelse, at regjeringen helt inn til OED har begynt å skjønne at de kan ikke la vindkraften holde på som dette her, men det er altfor lite og altfor sent. Huset står i brann, og regjeringen snakker om ommøblering.

Representantforslaget er en oppfølging av SVs vedtak i landsstyret 7. juni, der de blant annet krever at regjeringene må gå gjennom konsesjonene som er gitt, men ikke påbegynt, for å finne ut om de er gitt på feil grunnlag. De krever også at utbyggingene blir stoppet alle steder konsesjon er gitt på ukorrekt eller mangelfullt grunnlag.

Stortingsmeldingen har en alvorlig mangel med det at den legger til grunn at videre vindkraftutbygging er nødvendig, og at gitte konsesjoner ikke lenger kan diskuteres. Begge deler er feil.

Premisset om at vi trenger vindkraft i Norge er ikke faglig fundert. Det er ikke gjennomgått kritisk og etterrettelig om vi trenger den, og om vi eventuelt kan skaffe den til veie på annen måte. Det er rikelig med andre måter å skaffe til veie de TWh med kraft vindkraften kommer til å gi oss, både i ny produksjon ved oppdatering av gamle vannkraftverk, og i å energisparing gjennom enøk-tiltak. Begge deler er systematisk underslått av norske energimyndigheter.

At gitte konsesjoner kan diskuteres viser representantforslaget til SV i dag. Det viser også motstanden folkebevegelsen Motvind har fått etablert over hele landet. Folk ser de får nærområdene sine ødelagt, de ser den sørsamiske reindrifta tape vinterbeitene sine, de ser naturmangfoldet bli svekket, livskvalitet redusert, og de ser at dette også kommer med en økonomisk kostnad for det norske samfunnet, og økonomisk gevinst for norske og utenlandske kapitalkrefter.

Det er ingen som er i stand til å forsvare konsesjonene på Haramsøy, Vardafjell, Øyfjellet, Tysvær, Stadtlandet (Okla), Sørmarkfjellet, Frøya, Nord-Odal, Skorveheia, Faurefjell,  og utallige andre. De sier bare at de er gitt, og må bygges. Folk vil selvfølgelig ikke finne seg i det. Det er fundamentale verdier som er truet, helse og bomiljø, naturen selv, selveste livsgrunnlaget vårt.

Det er dette som er kraften i Motvinden. Stortingsmeldingen vil ikke være nok til å ta av for den. Det trengs mer. Representantforslaget til SV er en veldig god begynnelse. Motvind Norge håper det blir vedtatt, og så tar vi det videre derfra.

Regjeringen.no – Legger frem stortingsmelding om vindkraft på land

Meld. St. 28 Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen

Nye innlegg