Tatt av vinden – Utslippene ingen har regnet med

Foto: Jan-Egil Eilertsen

Hvor mye myr er ødelagt for å redde klimaet med vindturbiner?
Da NRK spurte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fikk de dette svaret: «Det finnes dessverre ingen oversikt over samlet myrareal i planområder for vindkraft, da må man gå inn i hver enkelt sak».

I snart et halvt år har NRK lett etter svaret.