Statflandet-Foto-John-Kråkenes-1000px

Tina Bru ofrer Stadlandet

Mens hele Norge jublet for at Andmyran er berga, kom […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

24. mars 2020

Del:

Mens hele Norge jublet for at Andmyran er berga, kom andre vedtak på rekke og rad, den ene saka verre enn den andre. Stad er en del av den nasjonale arven, og Motvind Norge vil beklage avgjørelsen på vegne av det norske folk. Dette er riv ruskende galt – siste ord er ikke sagt i denne saka!

OED stadfestet i dag NVEs vedtak om planendring for Okla vindkraftverk som i desember 2013 fikk konsesjon. Konsesjonæren er nå Falck Renewables Vind AS.

Planendringene ble godkjent av NVE i juni 2019, men vedtaket ble påklaget av flere grunneierlag, lokalt jakt- og fiskelag, lokalt turlag og Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Planendringene innebærer at antall vindturbiner reduseres fra seks til fem, med endret turbinhøyde og  utvidet planområde noe som følge av større vingesveip. OED mener de negative virkninger for natur og miljø blir mindre med de endrede planene, og at det ikke er fremkommet opplysninger  som ikke er vurdert tidligere. OED mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for at det kan fattes vedtak om den omsøkte planendringen.

Et innbygger-initiativ fra Stad kommune har påklaget NVEs endringsvedtak og begjært omgjøring av selve konsesjonsvedtaket fra desember 2013. OED konkluderer med at det ikke er fremmet argumenter som ikke var kjent eller har blitt behandlet tidligere i konsesjonsprosessen og har ikke funnet grunnlag for omgjøring av konsesjonsvedtaket.

OED har overhode ikke kommentert kommunestyrets vedtak.
Les departementets vedtak her.

Les om Stadlandet (Okla vindkraftverk)