Havsul-1-nyhetssak-11-12-20

Tre prosjekt – ikke utsatt frist!

Tradisjonen tro har Olje- og energidepartementet sendt ut en av flere pressemeldinger foran påskeferien. De gode nyhetene kommer alltid først.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

26. mars 2021

Del:

Hos John Myklebust og Knut Arne Høyvik gikk flagget til topps i dag! – Dette er en gledens dag, sier John Ivar Myklebust i Motvind Nordvest. En seier for fiskeriene, hele fiskeri-Norge og bærekraftig fiskeriforvaltning. Vi har brukt store ressurser for å overbevise regjeringen om at en slik vind-industri i sildas vandrings- og gyteområde, er i strid med Føre-var-prinsippet – dette har vi nå fått gjennomslag for, sier Myklebust.

Tradisjonen tro har Olje- og energidepartementet sendt ut pressemelding foran påskeferien. De gode nyhetene kommer alltid først. Departementet har omgjort NVEs vedtak om å gi Havsul I vindkraftverk på Mørekysten utsatt frist for idriftsettelse. Samtidig har departementet opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse for Kvinesheia i Agder og Remmafjellet vindkraftverk i Trøndelag. En gledens dag i de mange hjem.

Det er mange som har nedlagt et svært arbeid og som i mange år har slitt under frykten for utbygging og rasering av store verdier for natur og samfunn. Gratulerer til alle dere! Gratulerer til oss alle! Vi vil også gratulere Tina Bru med gode vedtak.

Tre vindkraftverk får ikke utsatt frist for idriftsettelse Pressemelding fra OED,  26.03.2021

Havsul I-konsesjonen bryter med norsk lov og EØS-retten

Havsul I Vindkraftverk

Nye innlegg