Innleggsforfatteren oppfordrer alle til å ta natur- og dyrevernsvakta si nå. Foto: Privat

Tivoliet er over

Innleggsforfatteren oppfordrer alle til å ta natur- og dyrevernsvakta si […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

11. august 2023

Del:

Innleggsforfatteren oppfordrer alle til å ta natur- og dyrevernsvakta si nå. Foto: Privat

Er vi villige til å gamble vekk urfolksnæring, turisme og våre egne ferskvannskilder for en storkapitalistisk idé?

Tekst: Helge Nicolaisen


Nå er tivoliet over.

I store deler av distrikts-Norge fører reindriftsamene en ensom kamp.

De slåss for retten til å drive tamreindrift på de områdene de gjennom hundrevis av år har benyttet.

De er på tur og drives vekk fra sine egne beiter for at staten Norge skal gjennomføre det grønne skiftet.

Istedenfor dyrehold skal de norske fjellheimer kles inn med vindturbiner.

Reinsdyrene skal altså beite i mellom iskast, støyforurensning, skyggekast og røde blinkende lys.

Milevis med lyd, lys og plastforsøpling.

Her skal dyrene leve 24/7-365. Det går an å tenke litt på det.

Historien gjentar seg på nytt, på nytt og på nytt. 1923 og 2023 inneholder akkurat det samme.

Samer skal kun joike på TVen – utover det er både kultur, historie og urgammel hevd verdiløst.

I dag er det blitt enda verre. Det samiske folket som driver reinsdyrhold må kjempe for å beholde sitt eget område.

De er ansett verdiløse og behandles som en annenrangs næring.

De er regelrett stampet i et pillråttent spill.

Sametinget som konsultasjonspart er regelrett parkert og sendt inn i historien som et verdiløst avstumpet museum.

Presidenten blir kun en koftekledt marionett.

 

Sametinget som konsultasjonspart er regelrett parkert og sendt inn i historien som et verdiløst avstumpet museum.

Kommunene i Norge folder sine hender og skal i fremtiden selge strøm og batteri. De skal selge et teknologisk blindspor som snart er på tur i søpla. Det skjer altså her i Norge.

I landet med råstofftilgang til produksjon av mat ingen andre er i nærheten av.

Hvor fantastisk er ikke akkurat det.

Her er vi villige til å gamble vekk urfolksnæring, turisme og våre egne ferskvannskilder for en storkapitalistisk idé uten snev av lokal tilstedeværelse.

Hvor i alle dager ligger hevdsretten. Hvor er etikken, moralen og folkeskikken. Hvor står dyrenes talsmenn hen?

For vil du se litt større på det. Hvilket villdyrsliv vil være igjen rundt tivoliet.

Vindkraft er ikke på noen av fremtidens tegnebrett. De er kun konstruert for en global vekslingsøkonomi, subsidiert av norsk fremtidig pensjon.

Fremtidens energikilder vil ikke være langt trekkende kabler med arealkrevende propell. Naturregnestykket går ikke lengre opp.

Det er mange år siden akkurat det.

Vindkraft er ikke på noen av fremtidens tegnebrett. De er kun konstruert for en global vekslingsøkonomi, subsidiert av norsk fremtidig pensjon.

Fremtidens energikilder vil ved siden av vannkrafta og stadig renere fossilt brennstoff utvikles i nærheter til populasjon og bygges der det finnes behov.

Det er kjernekraft, jordvarme, solenergi og nå sist fusjon.

Sammen med et globalt oppgjør med de voldsomme distansene som kun brukes til å skape vekslingsøkonomi vil samfunnet sånn smått finne veien tilbake

Alt annet er umulig om moder jord skal få pleiet seg selv.

Jeg håper så mange som mulig tar natur- og dyrevelferdsvakta si nu.

Det er ikke tid til å tvile.

Ha en fin dag.

Innleggsforfatter Helge Nicolaisen sammen med hunden sin. Foto: Privat


Teksten ble først publisert på Facebook.