Kvinesdal, Varde, Nei til vindkraft, Norsk flagg,
Bjørn Nissen Nei Kvinesheia

To seire i Agder (og to i Rogaland)

«Det er stort press på naturen over hele landet, men […]

Forfatter:

Eivind Salen

Publisert:

15. juli 2022

Del:

«Det er stort press på naturen over hele landet, men det kommer også seire på løpende bånd. Vi må jobbe hardt for at seirene ikke skal bli midlertidige, men varige», skriver Eivind Salen i dette innlegget. Foto: Motvind Norge


Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge


Skribenten er ansvarlig for innholdet i teksten.

Det er stort press på naturen over hele landet, men det kommer også seire på løpende bånd. Vi må jobbe hardt for at seirene ikke skal bli midlertidige, men varige.

Kvinesheia Vindkraftverk

Kvinesheia vindkraftverk har det ikke vært så mye snakk om. Den har vært under ganske god kontroll. Det er Statkraft som er konsesjonshaver, og de støtte på litt problemer. De ville gå til ekspropriasjon for å få tilgang, men de som skulle bli ekspropriert nektet, og det ble rettssak. Her trakk utbygger saken sin kort før den skulle opp, fordi de skjønte de ville tape. De hadde nemlig gjort en alvorlig tabbe. De ville gå til ekspropriasjon i et LNF-område. Og det går ikke. Dette er en tidlig versjon av at energimyndigheten ikke er arealmyndighet, og enda Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) er ivrige etter å dele ut konsesjoner til vindkraft, så har de ikke alltid helt kontroll med lovverket i andre forvaltningsområder en vindkraftutbygging berører. Og det går altfor fort i svingene.

Andre karakteristiske detaljer med dette vindkraftverket er at utbrytere fra Norsk Vind Energi AS (som det het den gang, nå er det Norsk Vind AS) under navnet Njordr skaffet seg grunneieravtaler i overlappende områder, sånn at det ble kamp mellom to vindkraftaktører i samme område. Det er også, så vidt jeg husker, her seksjonssjef for vindkraft i NVE skal ha sagt under en befaring, «er den forbannede fuglen her også», da det ble meldt at det var hubro i området. Sånne historier kan ikke verifiseres, men det er klart, folk som er glade i heia, og som var med på befaring, de husker, og motstanden blir innbitt, når ansvarlige i forvaltningen opptrer så ubehøvlet.

Seieren i Kvinesheia består i at NVE har sagt at konsesjonen nå går ut, og at utbygger ikke har oppfylt kravet til idriftsstillelse. Det er gitt klagefrist for vedtaket frem til 19. august. Dette ser ut til å være en slags modus operandi for energimyndighetene, de gir liksom aldri helt slipp. Det er hele tiden en ørliten mulighet for at en konsesjon kan gjenoppstå, eller det kan søkes på nytt. Men Kvinesheia skal bli vanskelig. Den ligger delvis i Lyngdal kommune, der ordfører er Jan Kristensen (H). Dette er initiativtageren til ordføreropprøret, og en av de aller beste ordførere i landet i vindkraftsaker. Den ligger også i Kvinesdal, der kommunen skulle ha mer enn nok med å håndtere den skandaløse saken i Buheii, og kommunen så vidt meg bekjent ikke ønsker Kvinesheia utbygd.

Det er hele tiden en ørliten mulighet for at en konsesjon kan gjenoppstå, eller det kan søkes på nytt. Men Kvinesheia skal bli vanskelig.

Lillesand

Den andre seieren kom i Lillesand. Det er også et sted seieren har kommet flere ganger, og hvor vi også ser denne tendensen til at energimyndighetene ikke lukker helt igjen døren for en gitt konsesjon. Det sagt, så er Lillesand en fantastisk seier. Det er det eneste anlegget som vi har greid å stoppe etter at anleggsmaskinene har begynt arbeidet. Jeg liker ikke å formulere meg på den måten. Det skal være: Dette er det første anlegget vi stopper etter at anleggsmaskinene har begynt arbeidet.

Vindkraftanlegg i punktert myr og sprengte fjell er skadeverk. Turbinene skal ned. Mange av dem er ulovlig oppført, snarveien i Kvinesheia er symptomatisk, men der var det en dyktig lokal gruppe som fikk det stoppet. De kjente sine rettigheter, og brukte dem. Staten og Statkraft ble tatt med buksa godt nede på knærne, da de ville ekspropriere i et LNF-område, altså ekspropriere i areal regulert for Landbruk-, Natur- og Friluftsliv. Det er omfattende skandaler knyttet til Lillesand vindkraftverk også. Noen av dem kan skrives åpent ut, noen er kjent av informerte. Det dreier seg om en kommune ført bak lyset, og som informert om hva vindkraft gjør og hva rettigheter de har, tilnærmet enstemmig har kjempet mot utbyggingen.

Vindkraftanlegg i punktert myr og sprengte fjell er skadeverk. Turbinene skal ned.

Kort sagt har kommunen nektet å gi fra seg arealene sine. Vindkraftverket har konsesjonsområdet, men de har ikke tilgang til en vei, som må utbedres for å få turbinene fraktet inn i anleggsområdet, og monteres. De som får ekspropriert eiendom for denne veiutvidelsen vil ikke gi fra seg eiendommen, og kommunen vil heller ikke godta at det skjer. Statsforvalteren i Agder har gitt kommunen rett, og NVE har i vedtak gjort det klart at utbygger ikke får ekspropriasjonsrett til veien.

Utbygger, Lillesand Vindkraftverk, eid av matleverandøren ASKO, har klaget på dette vedtaket. Og de har bedt om statlig arealplan for veien. Nå nettopp kom svaret fra OED, et meget spesielt brev, der utbygger gis medhold i klagen på ekspropriasjonen av veien, men ikke i anmodningen om statlig arealplan. Det betyr at de får ekspropriere eiendom i veikanten, men de får ikke bygge veien så lenge kommunen er i mot. Og Lillesand kommune er trygt i mot.

ASKO har virkelig vist seg som en fiASKO i dette prosjektet, og har provosert mange, mange, mange, mange til ingen grunn. Tusenvis av arbeidstimer har det tatt for mange involverte, men Eivind Mauland i særklasse, å få satt en endelig stopper for dette makkverket av en utbygging. De tre turbinene skulle ikke produsere mer i året enn vi eksporterte til England dette døgnet. Det er utrolig provoserende at ASKO ikke lot den gå, langt, langt tidligere.

ASKO har virkelig vist seg som en fiASKO i dette prosjektet, og har provosert mange, mange, mange, mange til ingen grunn.

En stor takk må rettes til alle involverte. Jeg trekker ofte frem Eivind Mauland, med god grunn, men her har også vært veldig mange som har reist langt for å være med på markeringer, og stått med plakater. Her er lokale som har gjort viktige ting, lite synlig, og her er kommunepolitikere som har stått stødig under stort press fra utbygger og deres advokater.

Rogaland

Det er også kommet melding om to vindkraftverk i Rogaland der konsesjonen er trukket tilbake fordi den ikke er realisert innen fristen. Den ene er Gilja Vindkraftverk, som virkelig var med på å mobilisere motstand her nede, det andre Moldalsknuten. Den siste er Norsk Vind AS allerede i gang med å fyre liv i igjen, og har hatt møter med Sokndal kommune, uten at omverdenen er varslet. Det gjelder å være på vakt, og stoppe det.

Det gjelder å være på vakt, og stoppe det.

Nye innlegg