Bilde av olje- og energiminister Tina Bru
Tina Bru

To spørsmål til Tina Bru

Motvind viser departementets og Stortingets behandling av vindkraftmeldingen og budsjettproposisjonen for 2021, og spør derfor statsråden om hvordan departementet på generelt grunnlag stiller seg til forlengelse av frist for igangsettelse av vindkraftverk utover 31.12.2021.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

17. desember 2020

Del:

Foto: OED – NTB Scanpix

Motvind viser til departementets og Stortingets behandling av vindkraftmeldingen og budsjettproposisjonen for 2021, og spør statsråden om hvordan departementet på generelt grunnlag stiller seg til forlengelse av frist for igangsettelse av vindkraftverk utover 31.12.2021.

Videre ber vi statsråden sørge for at anlegg som skal granskes, ikke får innvilget forlengelse av fristen før saken er ferdig gransket. Det må ikke etableres en praksis som gir inntrykk av at det er lettere å be om tilgivelse i etterkant enn å få tillatelse i forkant av en ev utbygging. Praksis kan tyde på at noen utbyggere tar en kalkulert risiko og starter byggingen i den tro at saken vil løse seg på denne måten.

Vi håper på snarlig svar med klargjøring i forhold til

  1. Den videre klagebehandlingen av Stortingets anmodningsvedtak nr. 798 19. juni 2020 der departementet ble bedt om å vurdere om gitte konsesjoner har feil eller mangler som er i strid med loven. I så fall skal forvaltningen stanse vedtaket.
  2. Tolkningen av Stortingets anmodningsvedtak nr. 799 19. juni 2020. Her krever Stortinget at gyldige konsesjoner for vindkraftverk ikke skal forlenges utover 31.12. 2021.

Brev av 17.12.2020 til Tina Bru

Nye innlegg