crypto-blog-featured-image1

Tøffere i tonen

Det norske systemet er bygget på tillit. Den tilliten er […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

12. april 2020

Del:

Det norske systemet er bygget på tillit. Den tilliten er i vindkraftsakene brutt på det groveste. Vi har rett til å være forbannet.

Vi i Motvind forbereder nå rettssaker. Ikke mindre enn 7 i tallet, og flere står klare like om hjørnet, om ikke hva vi gjør nå er nok til å vinne frem. Dette er ikke noe spørsmål om å være for og i mot vindkraft, det er å være for og i mot lov og orden.

For og i mot mennesker. For og i mot naturen. For og i mot alt som lever og puster på denne en gang så vakre planeten vår. Vi må bevare det vi har igjen. Det haster, og det er for sent til å være høflig og snill.

Vi hadde styremøte over telefon på onsdag. Der ble vi enige om at vi må være tøffere i tonen. Det nytter ikke å late som dette er en normal debatt, der begge parter legger frem sine argument og synspunkter, og så trekker konklusjoner i en slags felles forståelse. Vi har å gjøre med en motpart som har tenkt å bygge ned så mye natur og nærmiljø de bare kan få kloa i, for å selge det videre til egen fortjeneste. Skruppelløst. Det er ran av våre felles verdier. Rent ran.

Larry Fink. Han tjener 250 millioner i året (2018). Han er direktør i verdens største fond, Blackrock. Blackrock har kjøpt Tellenes og Guleslettene av Zephyr. Pengene er trygt plassert i skatteparadis, Cayman Island. Dokumentert på TV2. De vil ha mer. Og de snakker klima, klima, klima, samtidig som de er verdens største investor i ny kullkraft. Shemara Wikramanayake må nøye seg med 110 millioner i året (2018). Hun er direktør i Macquarie-gruppen. De har kjøpt Tysvær og Buheii, før sakene engang er ferdig klagebehandlet. Søk på Macquarie fraud, for å lære litt mer om selskapet. Tro ikke vi når frem til folk som dette med argument.

Det finnes en klimaelite. De er kjennetegnet av at de alltid snakker klima, aldri snakker natur. De er kjennetegnet av at de gjør penger eller karriere av å snakke om klima, og klimatiltak,som de selv eller deres kunder, støttespillere eller venner tjener penger og prestisje på. De kjenner hverandre godt, og har et nettverk dypt inn i politikken, i forvaltningen, i lobby-organisasjonene, i partiene, i mediene, overalt hvor makten er. Dette nettverket har vi også tenkt å kartlegge, og de som er i det, kan godt føle seg truet.

Det skal ikke lenger bli oppfattet seriøst å snakke om klima uten i samme setning snakke om natur. Så det skal hete: «Vi vil jobbe for å redusere klimautslipp, og redusere tap av biomangfold gjennom arealtap». Sier de det første, uten det siste, vet vi at det er klimaeliten, opptatt av egen vinning.

Vår eminente Jørund Nygaard hadde en gnistrende god post på Facebook denne uken, der han skrev at opptil 350 000 fugler krysset Bremangerlandet i turbinhøyde, hver dag. Våre politikere må svare på hvor mange av disse fuglene de vil akseptere blir kvestet for at folk som Larry Fink og Shemara Wikramanayake skal få økt hundremillionerslønningen sin noen desimaler. Våre politikere må svare på hvor mange kvestede fugler av dette som er akseptabelt. 1 % er 3500 fugler. Daglig. Pint til døde. De må også svare på hvorfor det ikke finnes noe tall eller anslag, hvor mange som treffes av en fugleflokk, og hvorfor nye konsesjoner blir gitt og tillatt utbygd, uten at vi har noe tall på dette.

Over hele landet er det nå folk som får redusert livskvaliteten sin, og får ødelagt livene sine. For at Olav Rommetveit i Zephyr og Tormod Eggan i Trønderenergi skal kose seg med millionlønnen sin. Er det akseptabelt? Hvilken politiker vil stå frem og mene, at det er riktig alminnelige mennesker skal lide, for at eliten skal få økt sin velstand? Det er dette adelen og aristokratiet mente i eldre tider, og det var det som ble deres undergang.

Husk det.

Ellers er å melde at landsmøtet for 2020 er utsatt til høsten. Motvind Nordic er opprettet på Facebook, og jeg digger det. Vi må stå sammen også over landegrensene. Splittet er vi sjanseløse, samlet er vi sterkere enn alt. Jeg er veldig glad i Motvind Oslo-Viken, som hver dag gjennom påsken har holdt markering foran den tyske ambassade, med sterk beskjed om at tysk innblanding i norske anliggender er uønsket og uaktuelt. Jeg liker Motvinderne som har stilt seg i skauen på Buheii, kampen i rettssalen og markeringene i byene er ikke nok, vi må være overalt. Alltid.

Derfor må vi også være mange. Vi trenger flere medlemmer, og flere frivillige. Det er det som gir Motvinden styrke. Nå går vi inn i en skjebnetid. Bård Solem har i uken laget illustrasjon hva som står på spill. 7-8TWh har de allerede tatt, 24,5 TWh er det gitt konsesjon til, 78 TWh er hva de vil ha. Foreløpig.

Og det får skje fordi en liten elite har fått utnytte tilliten den norske befolkningen har til systemet. Hva som må gli inn, er at denne eliten har brukt systemet til å berike seg selv, ved at forvaltningen gjennom NVE har fått dele ut konsesjoner i hytt og pine, og konsesjonene så er solgt til enorm fortjeneste og ditto ansvarsfraskrivelse.

Bli med i Motvind.

Nye innlegg