Torbjørn Lindseth (t.v.) protesterte i sommer mot det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen. Nå hylles han med naturvernpris. T.h. Jørund Nygård, administrerende leder i Motvind Norge. Foto: Motvind Norge

Torbjørn Lindseth hedres med pris for sin innsats mot vindindustri

Motvind Norge-profilen Torbjørn Lindseth har i dag blitt tildelt Trøndersk […]

Forfatter:

Redaksjonen

Kategorier:

Publisert:

6. desember 2023

Del:

Motvind Norge-profilen Torbjørn Lindseth har i dag blitt tildelt Trøndersk natur- og miljøpris, som deles ut av Naturvernforbundet i Trøndelag. Lindseth får prisen for sin kamp mot naturtap både lokalt, regionalt og nasjonalt.


Torbjørn Lindseth blir av prisutdelerne beskrevet som en viktig drivkraft i Motvind Trøndelag. Prisvinneren har en helt egen evne til å engasjere og mobilisere folk når naturen er i fare, noe som har blitt lagt merke til i en lang rekke vindkraftsaker, som Innvordfjellet, Stokkfjellet, Storheia og Roan. «Med et stort nettverk fikser han det meste av praktiske utfordringer, og er ofte et bindeledd mellom ulike grupper med samme interesse», heter det i juryens begrunnelse.

Torbjørn Lindseth er viden kjent og fryktet for sin skarpe tunge. «Hans glødende appeller viser hans evne til å sette ord på hva det vil si å ødelegge natur», mener juryen. Videre fremheves prisvinnerens solide verdimessige forankring: «Vern av natur er en grunnverdi hos Torbjørn Lindseth og han er mer villig enn de fleste til å stå opp for sine verdier». Prisen er ment som en takk for den jobben han har gjort, men juryen håper også at anerkjennelsen vil inspirere ham til videre innsats for naturen.

«Hans glødende appeller viser hans evne til å sette ord på hva det vil si å ødelegge natur»

Torbjørn Lindseth. Foto: Motvind Norge

Torbjørn Lindseth (f. 1957) har vært en glødende naturverner gjennom hele sitt voksne liv og har engasjert seg i lang rekke saker. På midten av syttitallet samarbeidet han med flere for å stanse planer om et skytefelt på Nordfosen. Videre involverte han seg med naturvernere i både Norge og Storbritannia for å stanse planene om et anrikingsanlegg for uran- ved Dounreay (Sellafield) atomkraftverk.

Det at naturen har verdi var noe Torbjørn fikk inn fra barnsben av, på en helt naturlig måte, gjennom bærplukking og fisketurer med familien. Han vokste opp på et småbruk og har gjennom hele livet vært tett på villmarka. Som tenåring begynte han aktivt å bruke stemmen og musikaliteten sin i naturvernets tjeneste, og så har han fortsatt med det.

 


Juryen har et ønske om at prisen skal motivere deg til å fortsette arbeidet. Er du innstilt på det? Hva er det som motiverer deg?

-Ja. Noe av det som motiverer meg mest er den løgnen som produseres hele veien. Mange politikere opererer med noe vi kan kalle aktiv kunnskapsløshet. Det går ikke an å være så kunnskapsløs uten at man aktivt har valgt det. Det er forståelig at folk vil tjene penger, men da må de være ærlige om at det er dette som er intensjonen, og ikke pakke det inn i løgner om at store naturødeleggelser skal være en del av et såkalt grønt skifte. Fornybarbransjen blir sekterisk når den baserer seg på tro og antagelser og ikke forholder seg til fakta.

Fornybarbransjen blir sekterisk når den baserer seg på tro og antagelser og ikke forholder seg til fakta.

Torbjørn Lindseth begynner å bli lei av alle påstandene om «vi må ha mer kraft», fremført av politikere med faste talepunkter og taler som høres ut som de er generert av ChatGPT.

-Nå planlegger regjeringen å bruke milliarder på havvind og hydrogen, mens kun 300 millioner er satt av til energisparingstiltak. Hvis vi kunne brukt noen av milliardene på etterisolering av bygninger, kunne vi kuttet energibehovet. Dette ville også gitt verdifulle oppdrag for byggebransjen, poengterer han.

Torbjørn Lindseth har mottatt Trøndersk natur- og miljøpris også en gang tidligere. I 2019 mottok han prisen sammen med frøyaværingen Hans Anton Grønskag, på vegne av Motvind Norge. I dag er det Lindseth selv som er prisvinneren, og Motvind Norge gratulerer.

Vi er stolte over å ha deg på laget, Torbjørn!


 

Nye innlegg