IMG_20210509_130633

Uke 18 – Stans og opprydning

av styreleder Eivind Salen Uke 18 – Stans og opprydning […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

10. mai 2021

Del:

av styreleder Eivind Salen

Uke 18 – Stans og opprydning

Av styreleder Eivind Salen

Det er ikke nok bare å hindre at det ikke blir gitt noen fremtidige konsesjoner til vindkraft i Norge. Utbyggingen som har foregått så langt er miljøkriminalitet, og må få de konsekvenser miljøkriminalitet skal ha: stans og opprydning.

Mandag 3. mai var vi møte med kommunestyret i Våler, for å be dem stoppe med miljøkriminaliteten som foregår på Kjølberget, Finnskogen. En utbygging her krenker den hellige Finnskogen, med kulturminnet Finnskog-leden, som skulle ha funnet sin plass på UNESCOs verdensarvliste, ikke under vinindustriens grus og stein. Det er også brudd på lover og regelverk, med den samme argumentasjonen energimyndighetene systematisk bruker i vindkraftsakene: at energiloven står over annet lovverk. Sånn er det ikke.

Men ennå lytter dessverre mange kommune og andre ansvarlige myndigheter, mer til NVE og OED, enn til Motvind Norge. Det er synd, for vi snakker sant, og kan vise til lovverket. NVE og OED villeder, og henviser til egen autoritet. Vi i Motvind-bevegelsen arbeider intenst for å opparbeide den tillit som skal til for at politikere og forvaltning rundt omkring hører på argumentene våre, og tar konsekvensen av dem.

Tirsdag var det styremøte. Blant mange saker, vil vi løfte frem at det ble vedtatt tilskudd til et prosjekt for Motvind Nord på Varangerhalvøya, Finnmark. De skal i samarbeid med andre organisasjoner undersøke konsekvensene vindkraftutbyggingen på Raggovidda har for reindrift, vassdrag, drikkevann og eksportnæringer. Folkebevegelsen Motvind Norge er hele landet. Vi er på Varanger-halvøya, vi er på Lista.

Onsdag var en stor dag for Motvind i mediene. Da kom vi på førstesiden av Klassekampen, med Torbjørn Lindseths uttalelse om at fremstøtet fra superlobbyen NHO og LO var en krigserklæring mot norsk natur og samisk urfolk, og litt av hvert av andre verdier vindkraften krenker. Samme dag var Line Harbak i Dagbladet, med den kvestede havørnen som ble funnet på fjellet hennes, Harbak, i Åfjord, Trøndelag. Den dagen smalt 50 medlemmer inn i Motvind Norge. Vi må være synlige!

Torsdag var det møte med ordfører i Nord-Odal, der det foregår miljøkriminalitet på Songkjølen og Engerfjellet. Det er ulovlig igangsatt arbeid. Lovverket etter Plan og bygningsloven (Pbl) er ikke fulgt, og det er ikke noe i det lovverket som gir unntak for energiproduksjon, selv om energimyndighetene i Norge sier at det er det. NVE og OED forveksler anleggene med arealene. For anleggene gis det forrang for energiloven, så lenge prosessene er like gode eller bedre som de i Pbl, men for arealene anleggene står på er det ingen slike unntak.

I tillegg kommer brudd på drikkevannsforskriften, manglende søknad og godkjenning av utslippstillatelse av miljøgifter, ulovlige støyavtaler og litt av hvert annet. Det var veldig flott av ordfører Lise Selnes å møte opp, og Motvind Norge og Motvind Nord-Odal la frem argumentene våre rolig og saklig. Det er fortvilende, for turbindelene er på vei, og tiden er knapp. Det vil gjøre enorm skade på miljø og landskap om de 217 meter høye monstrene ble satt opp. Hele Norge burde være like desperate etter å få stoppe det, som vi er.

Fredagen ble mye av dagen brukt til å forsøke å koordinere og få mest mulig ut av saken om erosjon på turbinvinger.  Dette er en svært sterk sak, som alene skulle kunne velte hele vindkraftregimet. Et rotorblad på en vindturbin består av cirka 40 % komposittmateriale med epoksy, der 33 % av det igjen er Bisfenol A. Bisfenol A er hormonhermende, og reduserer fruktbarheten til alle levende organismer. Om dette blir sluppet ut i naturen i mengder, så er det et miljøproblem atskillig større enn noe som helst det eventuelt skulle være en løsning på. Vi har mer enn nok dokumentasjon på at dette er farlig, og at norske styresmakter og bransjen selv underkommuniserer problemet, nå gjelder det at norske myndigheter gir saken alvoret det fortjener.

Helgen ble brukt til samling i sørvest, på Buheii, Lista og i Kivnesdal. På Lista har turbinene stått siden 2012, 31 stykker av dem, cirka 126 meter høye, 2,3 MW installert effekt på hver av dem, altså et begrenset anlegg sammenlignet med det som bygges nå. Allikevel raserer det landskapet fullstendig, og støyplagene får naboene til å flytte fra husene sine. Det er vilt at den norske stat reagerer på dette med å doble størrelsen og kraften i turbinene, uten å gjøre noe med avstandskravene, uten å respektere folkehelsen.

På Øyesletta, langs fylkesvei 465, ligger turbindelene lagret, de som skal opp på Buheii. Motvind Norges Eivind Mauland forklarte i detalj hvorfor dette er miljøkriminalitet, og hvordan offentlige myndigheter i Norge er gjort oppmerksom på det, i brev på brev på brev, som de ikke klarer å svare ut. Det siste har ligget siden september i fjor.

Og nå skal turbinene opp. Vi krever det motsatte. Stans, og opprydning.

Støtt Motvind Norge. Bli medlem.

Aktiv Motvind

Her er et utvalg av sakene skrevet om oss forrige uke.

Klassekampen: En krigserklæring

Dagbladet: Fant død ørn ved vindkraftverk

E24: Motvind sier nei til Havvind

Lillesandposten: Motvind advarer RWE

Klager og høringsuttalelser

7. mai, Lillesand vindkraftverk: Høring på søknad om utsatt frist for idriftssettelse for Lillesand vindkraftverk, ASKO Fornybar

*

Antall medlemmer i Motvind Norge: 18 830

Trykk på knappen Bli medlem oppe til høyre, fyll raskt ut og betal 250 kroner, så blir du medlem du også! Det hjelper!

Nye innlegg