Haramsøya, norsk flagg
Flagg, Haramsøya

Uke 19 – Dette landet, som det stiger frem

Av styreleder Eivind Salen Det var en drøy uke. Onsdag […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

16. mai 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Det var en drøy uke. Onsdag kom meldingen om at Statsforvalteren i Rogaland har gitt medhold i klagen på Lutelandet, bare for så å bli trukket straks tilbake fordi det ved en feil var sendt ut et utkast til vedtak, ikke selve vedtak. Fredag falt dommen på Haramsøya.

Det er hektisk å være Motvind. Det er kolossalt mange saker på en gang. Både enkeltsaker og tema, det er konkrete saker med utbygginger og det er politisk. Det er hva som skjer nå og hva som skal skje fremover. Det er også kampen om å få folk til å våkne. For vi trenger flere for å bli hørt.

Mandag var det Stigafjellet og Måkaknuten i Bjerkreim, der vi har Marit Brevik fra Bjerkreim og Sonja Bjørknes fra Tysvær til å hjelpe naboer å ivareta egne rettigheter når det kommer til folkehelse. Det er en omfattende sak, der også Eivind Mauland er inne og rettleder etter forvaltningsloven og plan og bygningsloven. Positive vedtak her vil få positive konsekvenser for resten av landet. Det går på støyproblematikk, der kommunen er støymyndighet fra 01.01.2020, og det går på Folkehelseloven og dens krav om konsekvensutredning for Folkehelse.

Mandag forberedte vi også reaksjoner på revidert statsbudsjett, som ble lagt frem på tirsdag. I tillegg ble det arbeidet med høringsuttalelse på ASKOs søknad om utsatt frist på Lillesand, og å forberede reaksjon på at turbintransporten til Buheii som også startet tirsdag. Det er miljøkriminalitet. Det blir fraktet opp miljøskadelige turbiner til arealer de ikke har rettigheter til å bruke. Motvind Norge har ved Eivind Mauland i lang tid dokumentert disse problemene, og brakt ansvarlige myndigheter i kunnskap, men ikke blitt svart ut, og nå har transportene startet.

Tirsdag var det å sende ut klage på endring av turbinfundament på Stadlandet. Fristen var for noen uker siden, vi leverte klage innen den, men tirsdag denne uken ettersendte vi begrunnelse. Det ble sak på nettsiden, for den som vil lese mer.

Statsbudsjettet ble lagt ut, Hogne Hongset var raskt ute med å reagere, og våre første reaksjoner er at dette reviderte budsjettet ikke er så verst når det gjelder vindkraftsakene. Vi liker at vindkraften må betale mer penger, at det blir en reell avgift for dem, selv om den er lav, og vi liker at pengene skal betales til staten for så å fordeles til kommunene. Årsaken for det siste, er at det begrenser vindkraftens muligheter til å presse mot fattige kommuner med økonomiske incentiver for å komme til med utbygging. Når det gjelder skattlegging, ønsker vi at vindkraften skal ha like betingelser som vannkraften.

Og selvsagt ønsker vi ikke noe vindkraft utbygd noe sted uansett.

Tirsdag var også styremøte, der viktige saker var arbeid rettet mot ungdom, markeringer på Eidsvoll plass foran Stortinget og handlingsplan for å få stoppet utbyggingene som nå pågår. Det er miljøkriminalitet, og som sådan må det stoppes. Det er så alvorlig, at også anlegg som er oppe og i drift, må stanses, for de er satt opp ulovlig, og den som begår lovbrudd, skal ikke tjene penger på det. Hele uken var det intenst arbeid å diskutere hvordan vi best skal dokumentere det, og nå ut til flest mulig med informasjonen vi sitter på.

På kvelden tirsdag startet transporten av turbiner fra Øyesletta til Buheii, i Kvinesdal. Ådne Njaa, Irene Gjellestad og andre i Motvind-miljøet var på plass og filmet og dokumenterte, mens Motvind-sangen ljomet over høyttalerne og politibilene og anleggsbilene blinket med sine varsellys: Det er urett som skjer.

Onsdag kom den spesielle saken fra Lutelandet og statsforvalteren i Rogaland, som er setteforvalter i denne saken. Den bør dere lese på nettsidene våre, og videre se på lenken på Vestlandsrevyen. Begrunnelsen i utkastet Statsforvalteren har skrevet, er nøyaktig den samme som vår egen Eivind Mauland har poengtert siden 2019. Endelig får vi se plan og bygningslovens § 19-2 komme til korrekt anvendelse. Når det blir gjort, så blir saken klokkeklar. Søknaden om dispensasjon må avvises. Anlegget kan ikke bygges, for utbygger får ikke tilgang til arealene. Det er ikke noe argument at de har tatt seg til rette, og begynt uansett. Det har utbygger gjort på utbyggers regning og risiko. Det skal bli uhyre spennende å følge denne saken videre. Motvind Norge kommer aldri til å gi seg på at lover og regelverk må følges, og at allmennhetens interesser og ønsker må veie vel så tungt som storkapitalens.

Lutelandet (Foto: Jarl-Egil Haugsbø)

Torsdag var Kristi himmelfartsdag, men ingen fridag i Motvind. Vindkraftutbyggingen går sin gang alle dager i året, med gigantiske ressurser tilgjengelig, da må også vi stille opp hver dag med de menneskelige ressursene vi har. Mye av arbeidet vi gjør blir synlig først i det det blir realisert, og noe av det viser seg også ikke å bli til noe. Hva det gjelder om nå, er å dokumentere at vindkraftutbyggingen i Norge omfatter lovbrudd og uetisk virksomhet som går langt utover naturinngrepene og naturødeleggelsene. Det er et klart brudd med norsk tradisjon, for å si det forsiktig, og det ble demonstrativt synlig på fredag med dommen fra Haramsøya.

Dommen ble negativ. Dommen ble knusende. Det er en sterk følelse av at det var norske fjell og landskap som fikk sin fellende dom, sammen med rettsstaten og demokratiet, det var Dovre som falt. Det er eden fra Eidsvoll, 1814, «enig og tro, til Dovre faller». Plutselig kommer det som en flodbølge av en kalddusj, at vi er ikke enige, er ikke tro. Dovre har falt.

I morgen er de 17. mai. Dette landet vårt, som det stiger frem nå om dagen, det er ikke til å elske. Det er norsk identitet og våre dypeste røtter som blir maltraktert. Alle sangene vi har sunget, Mellom bakkar og berg utmed havet, heve nordmannen fenge sin heim, også med tekstlinjene «lat oss rydja og byggja oss grender, og so eiga me rudningen trygt».

Men så eier vi visst ikke rydningen likevel. Mellom bakker og berg kan vi ikke ha våre hjem. Der skal storkapitalen, verdens største selskap og fond, ha tilgang. Og den norske statsmakten, den deler våre dyrbare landskaper ut aldeles gratis, i form av en konsesjon for vindkraft. Den norske stat kaster også våre penger, fellesskapets penger, etter lykkejegerne og de superrike, sånn at investeringene deres også blir lønnsom. Politiet kjører turbinlastene opp på Haramsøya, Øyfjellet, Buheii,.. Tingretten dømmer Haramsøya til å betale 1 million kroner i saksomkostninger til overgriperne og deres advokater.

Det er så alvorlig. Vi vil ha de første tre ordene i nasjonalsangen tilbake. Vi er Motvind Norge. Vi må bli flere.

Aktiv Motvind

Det var fire viktige saker som ble publisert på nettsiden denne uken.

Motvind markerer mot ulovlig utbygging av vindkraft i Agder

Statsforvalteren tar tak i skandalen på Lutelandet i Fjaler kommune

Haramsøya – fellende dom for rettsstaten Norge

Motvind Norge klager på endring av turbinfundamentene på Stadlandet

Den siste inneholder også selve klagen vi sendte.

Antall medlemmer: 18 851