Motvind-Innlandet-Bannerstafett-Solveig-Aunsmo-1

Uke 24 – Aktivitet!

Av styreleder Eivind Salen Motvind Innlandet viser vei! Hver dag […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

20. juni 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Motvind Innlandet viser vei! Hver dag denne uken har de vært ute i felt, i kommunesenteret Sand i Nord-Odal, på Eidsvoll og Eidsvollsbygningen, Totenåsen, banneraksjon og bannerstafett langs veiene, på Eidsvolls plass foran Stortinget, på Skreiadagene, generelt rundt i kommuner og kommunesentre, og i områder både berørt av og reddet fra vindkraft.

Bra! Sånn skal det være!

Det var siste uke inn mot ferien, og bransjen med vindkraftlobbyen og kraftinteressene har lagt løpet. Det blir mindre utbygging fremover, men redslene vil ikke ta slutt. Flere vedtak gikk i feil retning  den siste tiden, flere anlegg fikk utsatt frist tross Stortingets enstemmige vedtak om at ingen skal få det, og det har vist seg en ny strategi der de ansvarlige på statsnivå vil holde de lokale i kommunene foran seg i ødeleggelsene av natur, reinbeitedistrikt og folkehelse.

Det er heller ingen reell vilje til å ta tak i problemene og de etiske og juridiske lovbruddene. Det er hele tiden snakk om «i fremtiden». Fortidens synder skal få ligge. De regner med at folkeopprøret vil gå tom for energi, når det ikke får noen energitilførsel.

Men de glemmer at vi er Motvind og en folkebevegelse. Vi får en helt annen type energi av naturødeleggelsene og det regelrette hærverket som foregår land og strand rundt. Den energien er utømmelig, eller fornybar, som vindkraftinteressene liker å kalle det. Vi ser hva som skjer, og vil stoppe det. Vi ser hva som har skjedd, og vil ha det vekk.

Og vi kommer aldri til å gi oss.

Mandag startet roadtripen i Innlandet med besøk, markering og appeller i kommunesenteret Sand, i Nord-Odal, fulgt av befaring og inspeksjon i anlegget som skal ta åsryggene i Songkjølen og Engerfjellet. Det er viktig å vise anleggene og anleggsområdene frem, og å få folk med. Det er gull verdt å få tatt bilder, og spre informasjonen sånn, men det er noe eget å få sett det selv. Lokalavisen Glåmdølen valgte sin egen spesielle vinkling av saken, liksom at «aksjonistene la seg flate» og «ikke skulle gjøre det igjen». Dette er å angripe offeret, ikke forbryteren, kjære lokalavis.

Ellers i landet blir det arbeidet med Lutelandet, der settestatsforvalteren i Rogaland famøst omgjorde et riktig vedtak til et uriktig, tydelig etter instrukser fra sentralt hold. Dette er statsforvalterens oppgave, å forvalte statlig myndighet, men det går forhåpentligvis noen diskusjoner internt hvorvidt de skal rette seg etter et altoverskyggende Olje- og Energidepartement (OED), eller rette seg etter lovverk. Motvind Norge følger dette opp.

Tirsdag reiste Innlandet til Eidsvollsbygningen, der Grunnloven ble nedskrevet. Vi har blant verdens eldste grunnlover, og i hvert fall blant verdens eldste demokratiske grunnlover med maktfordelingsprinsippet og folkesuvereniteten nedfelt. Grunnloven står veldig, veldig sterkt i Norge. Bortsett fra i vindkraftsaker, der § 108 (sameparagrafen) og § 112 (miljøparagrafen) blir satt eklatant til side. Motvind Innlandet sang nasjonalsangen foran bygningen. Tekstlinjene er «furet værbitt over vannet», slitt av vær og fint, ikke revet opp og sprengt vekk av anleggsmaskiner og sprengladninger. Symbolkraften er svært sterk.

Motvind Innlandet på Eidsvoll.

Tirsdag var også første styremøte i Motvind Sørvest etter årsmøtet, på programmet skal stå aktivitet og fremoverlent holdning. Sørvest kan ikke være dårligere enn Innlandet, og bør følge opp både bannerstafetten og rundtur i eget distrikt. Turbindelene fraktes inn i Tysvær, mens det mindre anlegget Gismarvik i samme kommune ennå ikke har fått avklart opplegget for pålagt radarstyrt hinderlys, men likevel fortsatt bygger. I Agder fraktes turbindelene inn i Buheii, en stor tragedie og kanskje det anlegget i Norge Motvind Norge har kommet lengst i å påvise brudd på lovverket i Plan- og bygningsloven (PBL), men verken utbygger eller statsmakten ser ut til å være villig til å ta konsekvensene.

Vi gir oss aldri.

Tirsdag fikk vi også en herlig seier. Bystyret i Lillesand kommune gjorde det klinkende klart med 23-4 i stemmegivningen at de ikke vil ha vindkraftverk etablert i Lillesand. Da skal det mye til for utbygger ASKO og staten å overkjøre.

Onsdag var det omfattende styremøte i Motvind Norge, det siste før sommerferien. Som vanlig var samtlige styremedlemmer til stede, og fikk gjennom krevende saker under stort press, som vi alltid er under, og som vi tåler. Viktig å melde er at John Fiskvik ble valgt til ny nestleder, med mandat til å ha overordnet ansvar for handlingsplanen fremover og også få en myndig hånd på administrasjonen i organisasjonen. Gratulerer!

På rekordtid har John Fiskvik og de andre i Motvind Innlandet har fått regionen til å bli vital og toneangivende. Innlandet var en av de siste regionene vi fikk gode kontakter i, nå er det de som går foran og viser vei. Petter J. Holth i Motvind Nord-Odal må selvsagt nevnes, og Solveig Aunsmo, som kanskje var den som gjorde mest for at rundturen ble så vellykket som den ble.

Onsdag var de på Skreia, og markerte at det er 10 år siden man klarte å stoppe vindkraftplaner på Totenåsen. 70 tubiner på 100 meter var planlagt rundt Hervenknappen, Åsens venner var de som stoppet det, den gang for lenge siden. Det var også dagen for den første banneraksjonen, ved riksvei 4, Reinsvoll ved Gjøvik.

Torsdag var det markering foran Stortinget. Det skjer i samarbeid med industriaksjonen, Motvind Norge er ikke bare naturforkjempere og aktivister, vi sklir unna sånne merkelapper. Vi argumenterer over et bredt spekter av saker og tema, og mener vindkraft blir feil i et bredt spekter fra høyre til venstre politisk, de eneste som tjener på det er vindkraften selv. Anledningen for markeringen er Stortingets snarlige ferie, og også at Motvind Norges Motmelding til Energimeldingen er i ferd med å komme.

Konklusjonen i meldingen er klar: Norge kan fullelektrifiseres uten et eneste vindkraftverk til. For egen regning kan jeg legge til: Utbyggingen er ikke for landet, men for bransjen.

Torsdag kom også utkastet til Motvind Norges brosjyre om folkehelse. Vindkraften berører veldig mange tema, og den blir ikke noe bedre om man tar den vekk fra naturområder og inn i boligområder. Avstandskravene ute i Europa er absolutte minimumskrav, 10 ganger turbinhøyden, og selv dette er ikke nok til å kunne sikre at boligeiere ikke får verditap i penger og livskvalitet av et uønsket vindkraftverk nær seg.

Torsdag gikk det også ut brev fra OED til NVE, om den fremtidige konsesjonsbehandlingen av vindkraft. Det står uttrykkelig at det er for tidlig å starte opp igjen, lovverket er ikke avklart, men det er en liten åpning om vindkraftverket er ønsket av kommunen. Dette er mønsteret vi alle må være oppmerksomme på, dette er neste ledd i strategien. Der vindkraften er så vidt ønsket, slipper den inn. Vi må være sterke, og stå i veien.

Motvind Innlandet var på Gjøvik, og holdt appeller.

Fredag var det fremmøte i Haugesund Tingrett for Motvind Tysværs Ove Stumo. Han står tiltalt for å forsvare lyngheiene og villfuglene i Tysvær, tiltalt for å stå opp mot anleggsmaskinene som inntar de lokale fjellene, og han ble dømt for ikke å følge politiets pålegg om å fjerne seg. Det var alt sammen planlagt og varslet av Ove Stumo og Nei til vindkraftverk i Tysvær, det var en bot for å eksponere uretten som blir begått.

Fredag kom vi oss også ut i mediene, i Teknisk Ukeblad, i saken om at bransjen nå liksom skal ta tak i avfallsproblemet. Det skal etter bransjens ønske bli forbud mot deponering av turbinblader i Europa fra år 2025, men saken og vinklingen av den gir oss god grunn til å være skeptiske. Det er klart, vindkraften har et problem at en såkalt fornybar næring ikke kan tappe av ikke-fornybare ressurser, som vindkraften vitterlig gjør og i stor skala. Det er ikke bare materialene, men også arealene de beslaglegger. Nå later de som om de vil gjøre noe med materialbruken. Det er bra om det er sant, men det løser ikke de andre problemene. Og det gjelder å være på vakt, så ikke dette bare føyer seg inn i en lang rekke utspill der hovedhensikten ser ut til å være å kunne åpne for fortsatt storstilt utbygging, tross all motstand som ikke bare gjelder i Norge, men i hele Europa og verden.

Motvind Innlandet bredte seg over tre kommuner, og fortsatte med markeringer og stands.

Sentralt arbeidet vi med å få på plass de siste tingene som må være ordnet før daglig leder Anne Baardvik drar på en veldig velfortjent ferie.

Budskapet er at det må være aktivitet. Vi må ut og vise oss frem, slik Motvind Innlandet så forbilledlig har gjort, og vi må vise tydelig at motstand nytter og at det lønner seg å være med. Vi trenger også å synliggjøre alt arbeidet som blir gjort, sånn at folk bidrar med medlemsverving og pengestøtte og informasjonsspredning og alt som trengs.

Og forresten, Motvindungdommen, med Hedda Andrine Skår Indrebø i styret, de fosser frem de også, med TV2 og andre medier på slep. Dette er uhyre viktig, vi skal være hele landet, alle aldersgrupper, alle sammen, alle!

God sommer!

*

Antall medlemmer: 19 045.

Du melder deg inn med å trykke Bli medlem oppe til høyre. Det er viktig folk gjør det, og verver flere.

Nye innlegg