Banneraksjon Oslo Viken

Uke 25 God sommer!

Av styreleder Eivind Salen Denne uken kom det noen etterlengtede […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

28. juni 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Denne uken kom det noen etterlengtede seire. For mennesker som får sine nabolag knust er det en trøst og en oppmuntring, men det er ikke tilstrekkelig. Landet skal være godt å leve i, overalt.

Dette var første ferieuke i landet, men forhåpentligvis ble det ikke merket noen forskjell med Motvind. Det blir en god sommer.

Mandag var det møter i økonomi og møter i Motmeldingen, med mer. Motmeldingen er Motvind Norges svar på regjeringens Energimelding. Der originalen, formelt kalt Stortingsmelding 36, har navnet Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra Norges energiressurser, heter vår motmelding: Energipolitikk på Naturens premisser. Sånn må det være. I en verden med knappe ressurser er det nødvendig med et evighetsperspektiv, nåtiden kan ikke rane fra ettertiden.

Vi liker best å snakke om hva vi har gjort, og ikke hva vi skal gjøre, det siste er så lett å blåse opp og overdrive. Men nå trengs en offensiv frem mot valget, og vi planlegger medlemsverving og sommeraktiviteter, gjerne i kombinasjon. Dette var noe vi brukte en del tid på å legge på plass, denne uken.

Tirsdag var Hogne Hongset i Aftenposten, med et leserinnlegg om elektrifiseringen av sokkelen. Dette inngår i hovedkampen, der kraftbransjen og vindkraftens nettverk forsøker å bygge opp et umettelig energibehov, sånn at det må bygges stadig mer vindkraft for å dekke behovet. Det blir argumentert med klima, og der det argumentet blir presset, blir det fulgt opp med Paris-avtalen og norske forpliktelser.Elektrifiseringen av sokkelen vil koste veldig mye penger og kreve veldig mye elektrisk kraft, men klimaeffekten globalt sett vil være tvilsom.

Onsdag gikk det ut brev fra Motvind Nord-Odal i høringen om hinderlys for anlegget Songkjølen og Engerfjellet. Her skal det være radarstyrt hinderlys, men en løsning er ikke på plass i det de 117,5 høye turbinene monteres. Anlegget har en rekke andre problemer også, og er blant anleggene i landet der vi har flest og best dokumenterte lovbrudd. Motvind Nord-Odal er energiske i å påpeke dem, og får hjelp av Motvind Norge, men foreløpig får utbygger bygge videre mens sakene behandles.

Onsdag var også dagen Dalsbotnfjellet i Gulen ble reddet! Det viser at Motstand nytter, og selv anlegg som har fått konsesjon kan stoppes. Det kreves imidlertid systematisk innsats, ofte gjennom flere år, og det viser seg at jo tidligere effektiv motstand kommer i gang, desto enklere er det å stoppe. Det hjelper veldig å få kommunen med på lag. Det var noe av årsaken til at Gulen lot seg redde, og at inngangen til Sognefjorden vil forbli vindkraftfri.

Torsdag fulgte en ny redning. Denne gangen litt lenger uti prosessen. Det er Oddeheia og Bjelkeberget i Birkenes, der utbygger RWE fra Tyskland presser veldig på for å få kommunen med på at de må få utsatt frist for idriftssettelse, det er av ulike grunner forsinkelser i prosjektet, og de blir ikke ferdige i tide. Her har tålmodig og systematisk arbeid snudd knapt flertall for til klart flertall mot i kommunestyret, og det ble uttrykkelig klart i bystyremøtet og vedtaket 15 mot 6 i vår favør 24. juni. Det er også sånn at de 6 representantene for ser rart ut, de er på et sted for seg selv og partiet sitt det ikke er bra å være.

Lignende er det for nabokommunen Lillesand, der det er 4 representanter fra Høyre som tviholder på at det er godt for kommunen at ASKO får ødelegge Nordbøknuten og den lunde sørlandsfreden de neste tiårene.

Både i Lillesand og Birkenes blir det riktignok omkamp. Utbyggerne ASKO og RWE tar ikke nei for et nei, og viser med det at de nok ikke er så opptatt av lokal forankring og lokal støtte og lokalt i det hele tatt, når det drar seg til. De setter advokater på saken, mot kommunene de vil ha tilgang på arealer i. Med det viser de sitt sanne ansikt, og hvorfor de ikke bør være velkomne, verken på Sørlandet eller andre steder.

I Trøndelag var det aksjoner for å stoppe turbintransport til Sørmarkfjellet i Flatanger og til Stokkfjellet i Selbu. Begge deler er det interkommunale selskapet TrønderEnergi, som tar naturarealer i Trøndelagsregionen, ødelegger dem med vindkraftverk, og selger storparten til tyske Stadwerke München. Sørmarkfjellet er et av arnestedene for Motvind-bevegelsen, og skulle være godt kjent for mange, mens Stokkfjellet kanskje har gått litt under radaren for noen. Det er godt det blir satt på kartet, og det blir eksponert hva de gjør.

Fredag var det igjen banneraksjon i Oslo og Viken. Det er Jan Gunnar Berg som er primus motor, og han er god på å få akkurat nok folk med seg til å vise at det er finvær og Motvind i vente fremover. En banneraksjon er så vennlig som det blir. Det går ut på å stille seg langs veien eller på broer over veiene, selvsagt på en trafikksikker måte, og vise frem banner med det positive budskap Nei til vindkraft i forskjellige varianter, og gjerne vifte med flagg og være glade ved siden av. Sånt smitter.

Gjennom hele uken skjedde en rekke ting vi venter med å berette om, til vi har noen konkrete resultater, eller til prosjektene og ideene blir realisert. De første blir realisert straks uke 26 begynner, i det vi gjør oss klar for Tur På Stadlandet!

Nye innlegg