Aksjon, Stadlandet, Okla Vindkraftverk
Motvind Norge på Stad

Uke 26 Sommer i Motvind!

Av Styreleder Eivind Salen Vi halvveis i året. Sommeren er […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

4. juli 2021

Del:

Av Styreleder Eivind Salen

Vi halvveis i året. Sommeren er på sitt maksimum. Naturen utfolder seg i all sin prakt. Det syder av liv. Og i Norge, grelt og skingrende og mekanisk, rumler også anleggsmaskinene.

Det er Stadlandet. Det er Haramsøya. Det er Sørmarkfjellet. Det er Stokkfjellet. Det er Kjølberget. Det er Songkjølen og Engerfjellet. Det er Buheii. Det er Tysvær, og Gismarvik. Det er Lutelandet. Og det er Øyfjellet. Og det er Dønnesfjord. Og det er ganske sikkert flere anlegg i nord, og flere anlegg det vedlikeholdes, oppgraderes og arbeides der også. Naturen er overtatt av maskinene. Vi er i skrekkscenariet. Vi må stoppe det.

Motvind Norge har bannerstafetten som nå skal pågå for fullt fra sør til nord over hele landet. Det er å stå langs veiene, vifte med flagg og vise frem budskapet. Alltid med et smil, det er vi som kommer med glede og håp, vi som har alternativet til skrekkscenariet der liv har mindre verdi enn maskiner og penger større verdi enn helse, livsglede og bolyst.

For å si det sånn: Det er bestilt flere bannere.

Vi hadde også storaksjon på Stad. Alarmen går jo, de vil ødelegge dette ikoniske landskapet for fem turbiners skyld. Og den norske stat ikke bare lar det skje, de gir til og med gass, og fjerner hindringer som ligger i veien for utbygger. Den norske stat, med Olje- og Energidepartementet (OED) dekker også over utbyggers løgner og bløffer, og stiller seg selv i veien for kritikken mot den. De søkte i februar om å gjøre om turbinfundamentene til 500 kubikkmeter betong, for hver av de fem turbinene, 2500 kubikkmeter betong støpt ned i Stadlandet. Man har jo lyst til å skrike.

Det gjorde 157 mennesker og organisasjoner i form av klage på vedtaket. Samtlige ble satt til side, og utbygger fra Italia fikk blankofullmakt til å gjøre nøyaktig som han vil med vår nasjonale helligdom, Stadlandet.

Tirsdag var det appeller og befaring i området, onsdag var det aksjon for å stoppe anleggsarbeidene noen timer. Vi vil stoppe det permanent.

Det er imponerende at det reiste folk fra Flatanger i nord til Sandnes i sør for å protestere mot galskapen. Og imponerende over alle grenser at det kom 9 stykker fra Haramsøya, de 9 helter, som forlot sin egen kamp for et par dager for å hjelpe Stad i sin. Enn hadde vi slike mennesker i maktposisjoner!

Ved siden av den synlige aktiviteten pågår det selvfølgelig også en god del i det skjulte, motstand som vil bli synlig først når den virker. Vindkraften og deres skremmende nettverk av lobbyister og innflytelsesrike maktpersoner har den norske stat under kontroll når det gjelder energipolitikken. Det er ikke snakk om annet. De har solgt inn bløffen at vi trenger mer energi, og at det haster, og at det må være vindkraft. Bare i den setningen er det tre feil.

Rundt omkring i landet er 94 feil i form av konsesjoner for vindkraft. Vi har stoppet en hel del av dem, skal stoppe flere, vil stoppe alle.

Bli med i Motvind. God sommer!