Bjarne Jensen, Tina Bru, Hildegunn Flengstad, Sveinulf Vågene, Erna Solberg, Sonja Bjørknes og Eivind Salen
Erna Solberg og Tina Bru får Motmeldingen

Uke 32 Motvind Festival

av styreleder Eivind Salen Uke 31 Motvind festival! Av styreleder […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

16. august 2021

Del:

av styreleder Eivind Salen

Uke 31 Motvind festival!

Av styreleder Eivind Salen

Det blåser godt over hele landet disse dager! Vi er synlige, vi er merkbare, og vi blir sterkere. Overalt hvor vi kommer nå vi frem med vårt budskap. Folk vet, og folk engasjerer seg. Vi vil ikke ha dette.

Vindkraft er feil langs to spor. Det er energipolitisk feilslått, da den er dyr, ustabil og sterkt kontroversiell, det siste med god grunn. Det hjelper ikke så enormt om konsesjonsprosessene blir bedre for fremtidige prosesser, når vindkraft uansett er veldig, veldig dumt.

I tillegg til at vi ikke trenger den.

Det andre er at vindkraft i Norge er ikke energipolitikk, men en forretningsmodell. Den inneholder lovbrudd, den krenker fundamentale rettigheter og den gir en kolossal omfordeling fra de mange til de få. Dette er så alvorlig at et oppgjør er påkrevd. I første omgang gjennom en uavhengig gransking, og da av alt lovverk, ikke bare forvaltningsloven og energiloven.

Uke 31 i Motvind sentrerte seg om Motvind festivalen i Haugesund 10. og 11. august. Det ble en imponerende suksess! Fra hele Sør- og Midtnorge opp til Flatanger kom det folk, og plassen utenfor Festiviteten ble farget i Motvinds farger. Appellene som ble levert var sterke og klare. Budskapet sitter. Og det er bare fordi store deler av maktapparatet i Norge så effektivt stenger dører og vegger, at det ikke glir inn.

De kan ikke holde unna stort lenger.

Inne på fagseminaret vårt gikk Sveinulf Vågene gjennom Motmeldingen og naturtap, Sonja Bjørknes og Steven Crozier redegjorde for folkehelseperspektivet, Anne Baardvik gikk i detalj gjennom lovbruddene, og hvorfor disse er så alvorlige at det må få konsekvenser, i tillegg til flere som hadde interessante innlegg.

Vi fikk også møte statsminister Erna Solberg og Olje- og Energiminister Tina Bru i en 15 minutters seanse. Det er ikke i nærheten av å være nok, men det er en start. Etterpå overrakte vi dem Motmeldingen, så de med selvsyn kan se at vindturbiner er dumt og unødvendig i norsk natur og i det norske energisystemet. Vi trenger den ikke, og den gjør større skade enn nytte.

Akkurat det er det svært, svært mange som har skjønt. Derfor er bannerstafetten i full fyr helt opp til det nordligste Finnmark. Fremover er det viktig å gå ut og være synlige, kontakte folk der folk oppholder seg, dele ut brosjyrer og løpesedler, spre det viktige budskap frem mot valget at vindkraft er til skade for landet, og at det trengs bråstopp i utbyggingen og en uavhengig gransking av hva som har foregått.

Da blir det Motvind!

Nye innlegg