Fraflyttet gård, banner, vindkraft, Kvinesdal
Nordbø gård Buheii

Uke 33 Aktiv Motvind: Lovbrudd må få konsekvenser

Av styreleder Eivind Salen Det drar seg til. Stadig flere […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

23. august 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Det drar seg til. Stadig flere får med seg at vindkraftutbyggingen i Norge har skjedd på en måte som krysser grensen for lovbrudd, og at fundamentale rettigheter er brutt langs veien. Det må få konsekvenser.

Vi jobber nå veldig tett i de konkrete sakene, med Buheii i Agder som en sak som stikker seg frem med brudd mot Plan og bygningsloven (pbl) som er varslet og dokumentert over lang tid. Det er plikt til ulovlighetsoppfølging. Fra offentlig forvaltning er oppfølgingen akkurat nå å ignorere saken. Vi får ikke svar på henvendelsene våre. Camp Buheii helgen 6-8 august åpnet øynene for mange, og nå sa også Kvinesdal kommune nei til forespørselen om utsatt frist for idriftsettelse. Avgjørelsen ligger hos OED, men de er nå en gang styrt av Stortinget, som i et enstemmig vedtak 19. juni, 2020, ba om at ingen anlegg skulle få utsatt frist lenger enn til 31.12.2021.

Å gi utsatt frist til et anlegg som er ulovlig igangsatt bryter med rettsfølelsen til folk. Vi vil ganske enkelt ikke akseptere det.

Lignende forhold er for Kjølberget i Våler, der utbygger Austri Vind AS arbeider for å få lov til å ferdigstille prosjektet de har satt i gang ulovlig. Dette er Finnskogen. Austri Vind AS har advokatkontoret Thommesen til å jobbe for seg, og de har skrevet et fem siders brev som kommentar til klageoversendelse fra Våler kommune til Statsforvalteren Innlandet. Spørsmålet står om dispensasjonen til arealene vindkraftverket bruker er gyldig. Motvind Norge argumenterer imot, og våre argumenter er hjemlet i lovverket, ikke i advokatkontorets og energimyndighetenes autoritet.

Etter halvannet års saksbehandlingstid kom sivilombudsmannen tidligere til at arbeidet var ulovlig igangsatt, siden treårsfristen for dispensasjonen var gått ut. Vindkraftverket vil gjerne at dette skal være en ren formalitet, som om de bare kan be om en ny dispensasjon med tilbakevirkende kraft, og få det. Motvind Norge tar argumentasjonen et skritt lenger, og mener også den opprinnelige dispensasjonen var ugyldig, fordi det går ikke an å gi dispensasjon fra et LNF-område (arealer regulert til landbruk, natur og friluftsliv) for å bygge industrianlegg der. I vurderingen hvorvidt det skal gis en sånn dispensasjon, skal kommunen vurdere om dispensasjonen innebærer en svekkelse av formålet arealene er regulert for, og det er helt åpenbart et gigantisk vindkraftverk vil svekke verdien av Finnskogen som frilufts- og naturområde.

Vi må få lov til å legge til at vi synes argumentasjonen til Thommesen begynner å bli anstrengt, og at de har advokatetiske retningslinjer å følge. De kan ikke oppfordre sin klient å bryte loven.

Dette var to av mange saker. Så er det aktiviteten. Banneraksjonen har spredt seg helt opp til nord, sånn at vi nå har bannere med Motvind Norge og våre venner, på alle Norges breddegrader! Her er det på sin plass å gi en varm takk til alle som stiller opp, og står ved siden av bannerne med norske flagg og glade ansikter, og sprer budskapet!

Denne uken var det også Arendalsuka. Vi var på stand alle dager, og fikk også besøkt en lang rekke av arrangementene. En fyldigere rapport vil komme.

Til sist fikk vi sendt inn en høringsuttalelse om havvind. Det er svært aktiv Motvind. Fordi lovbrudd må få konsekvenser.