Brølet fra bygda, illustrasjon, Haram Kraft
Haramsøya Sissel og Synnøve

Uke 36 Brølet fra bygda

Av Styreleder Eivind Salen Tirsdag 7 september klokken 2000 gikk […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

21. september 2021

Del:

Av Styreleder Eivind Salen

Tirsdag 7 september klokken 2000 gikk dokumentaren Brølet fra bygda, øya som ble delt i to, på NRK TV. Det er et nytt veiskille, der stadig flere går den rette vei og får med seg hva vindkraften egentlig er for noe.

Etter om lag 40 minutter i dokumentaren sier kommunelegen i Ålesund at Folkehelse aldri er vurdert, at 80 % av befolkningen allerede før turbinene er i gang opplever økt stress, og at det kommer inn mange, mange bekymringsmeldinger. Til dette har energimyndighetene (!) med NVE det forsvar at «folkehelse er et tema som er vurdert».

Men kompetansen til energimyndighetene er energi. Også på det punktet svikter de totalt, med å gå inn for vindkraft i vannkraftlandet Norge, men på helse og folkehelse er det selvsagt helsepersonell som vet. Og det vet utmerket godt at mennesket er sammensatt og komplisert, det nytter ikke å redusere helsen ned til to atskilte normtall, ett for skyggekast og ett for støy, slik energimyndighetene praktiserer det i «temaet» folkehelse.

Over hele landet er det et folkeopprør på grunn av dette nå. Det folkeopprøret har fått retning og kraft gjennom folkebevegelsen Motvind, og i siste uke før valget er det ikke lenger mulig å holde igjen for de kreftene dette har sagt. Overalt i kommuner og i fylker er det folk i ansvarlige posisjoner, som selv ser, og selv kjenner, og selv tar kampen. Det er veldig trangt inne hos regjering og Storting sentralt, der man ennå forsøker å lukke dører og vinduer, og stenge den virkelige verden ute.

Hvert eneste vedtak og hver eneste høringsuttalelse i store deler av landet der vindkraften bygges, går i vår retning nå. Lillesand kommune avviste kontant klagen fra matleverandøren ASKO som vil ta Nordbøknuten fra lokalbefolkningen, og ekspropriere matjord og eiendom på kjøpet. Kun partiet Høyre støttet den naturfiendtlige matleverandørgiganten. I Rogaland og Agder går både kommune og fylkeskommune mot søknaden om forlenget frist for Buheii og Tysvær vindkraftverk, begge to eid av Europas største skattesvindlere, australske MacQuarie-gruppen. Motvind-bevegelsen har selvfølgelig også skrevet omfattende klager, og gravd frem viktige detaljer, om hvordan utbygger og NVE holdt møte 10. mars, 2020, dagen før Norge stengte ned, for å avklare om hvordan det ville bli med muligheter for utsatt frist om de ikke ble ferdige i tide. Som de ikke blir.

For Motvind Norge ble uken brukt til å løfte frem brølet fra bygda, og gi det en forsterker inn i alle deler av Norge der liv leves og politikk utformes. Vi håper det får sin virkning frem mot valget, når ny regjering dannes, og når en ny retning blir lagt for tiden fremover.

La det bli Motvind.

Nye innlegg