Utenlandskabel, England
Eivind Salen, Kvilldal, Motvind NorthSeaLink

Uke 39 Kraftkrise

Av Styreleder Eivind Salen Vi har en akutt naturkrise, og […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

4. oktober 2021

Del:

Av Styreleder Eivind Salen

Vi har en akutt naturkrise, og en klimakrise som er blitt til en kraftkrise. I sin iver etter å late som de gjør noe med global oppvarming og globale utslipp av klimagasser har norske politikere overlatt energipolitikken – og dermed også arealforvaltningen – til kraftbransjen. Det er krise.

Konsekvensene viser seg i all sin gru når våre vakreste og mest verdifulle naturarealer forvandles til dystopisk landskap som fra en film etter Armageddon. Den viser seg også i galopperende strømpriser, samtidig som landets medier gir åpne flater for energibransjens kommunikasjonsrådgivere og politiske marionetter til å si at dette er som det skal være, og at det over tid vil bli så meget bedre.

Vi så det på rikskanalen NRK, i nyhetene fra torsdag og fremover, og vi så det på NRK debatten torsdag. For anledningen var det Høyres Lene Westgaard-Halle som sa kraftbransjens ord, om at vi måtte vente oss høyere strømpriser 9 år fremover, fulgt av en jevnlig økning i størrelsesorden 2-3 øre.

Det er en hul påstand, når region Sør-Norge nettopp nå på fredag åpnet en ny utenlandskabel på 1400 MW til Storbritannia (NorthSeaLink), i tillegg til de to på 2 400 MW vi hadde til Nederland (700 MW) og Danmark (1 700 MW) og den på 1 400 MW vi nylig fikk til Tyskland (NorthLink). Til sammenligning har region Sør-Norge, som består av Rogaland og Agder, installert 1 290 MW vindkraft som kommer til å produsere cirka 4 TWh kraft årlig.

Til sammenligning skal batterifabrikken Morrow i Arendal bruke 2-3 TWh og datasenteret på Kverneland var planlagt for 4-5 TWh, Norges samlede kraftproduksjon i 2020 var 154,2 TWh hvorav 20,5 TWh gikk til eksport og 9,9 TWh av dem kom fra vindkraft.

Det er med andre ord lagt til rette for en vanvittig produksjon og et vanvittig forbruk av kraft, i tillegg til en mulighet for eksport og import som langt overgår behovet i Norge. Det tjener ikke oss, det tjener kraftbransjen. Kraftprisen går opp, fordi etterspørselen blir ubegrenset, og deres egen forsikring om at «dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt» hjelper ikke de som sliter økonomisk og får reelle problemer de økte strømregningene.

For mange kommer dette i tillegg til de ødelagte landskap, redusert helse og tapt eiendomsverdi på grunn av vindkraftutbygging i nærheten.

Motvind Norge mener det er begått omfattende lovbrudd i prosessen med å gjennomføre denne politikken, som ikke er politikk, men en forretningsmodell. I sin iver etter å vise til «tiltak» mot klimakrisen, har politikere, myndighet og forvaltning blitt mer slepphendte med kvalitetskontrollen i disse prosjektene. Resultatet er at viktig lovverk er – bevisst og ubevisst – oversett.

Torsdag 30. september, på hennes siste dag som Daglig Leder i Motvind Norge, gikk vår jurist Anne Baardvik gjennom de omfattende lovbruddene fra start til mål i prosessen med å få konsesjon og realisere et vindkraftverk. Gjennomgangen ble foretatt på teams foran en spesielt invitert forsamling spredt over hele Norge, og opptaket som ble gjort vil bli lagt ut og distribuert så alle får se det.

Vi forventer det får konsekvenser. Det tar skandalen opp til et høyere nivå, at denne hinsides energipolitikken og arealforvaltningen også er gjort med omfattende og systematiske lovbrudd, vi finner dem igjen i hvert eneste av prosjektene. Det er en del av forretningsmodellen. Og grunnleggende rettigheter for mennesker og natur blir satt til side. Dette er ikke for å bygge nødvendig og kritisk infrastruktur, det er for å legge til rette for spekulasjon med kjøp og salg av selskap inneholdende rettigheter til arealene våre, og det er energiproduksjon til eksport og til energislukende ny næring som batterifabrikker og datasenter.

I Tysvær er brukt 3 ganger statlig arealplan og ekspropriasjon for bygging av linjenettet for denne overflødige kraftproduksjonen. De gikk fakkelstafett både onsdag og søndag, som et ledd opp mot vardetenningen torsdag 7. oktober. I Mosjøen var det imponerende oppmøte for tilsvarende marsj i markering av motstand mot utbyggingen av Øyfjellet. Det er Norges største vindkraftverk, men likevel ikke mer enn 400 MW i installert effekt (og mellom 1,2 og 1,3 TWh i årsproduksjon). Sammenlign det med utenlandskabelen til England, og de 1400 MW den er god for.

1. oktober var første dag på jobben for Motvind Norges nye daglige leder, Stein Malkenes. Den tilbrakte han i Oslo, foran kontorene til Statnett, som han overleverte Motvind Norges ti Energibud. Den har han og vi fått bred mediedekning for. Dagen faller sammen med åpningen av kabelen til England, og med åpningen av det nye Stortinget. Så det var en god dag.

De ti budene må sammen med Motvind Norges Motmelding til Energimeldingen inn i regjeringsforhandlingene. De er spennende, for det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet, den tradisjonelle Arbeiderrørsla og tradisjonelle bonderørsla. Hvor langt vil de gå fra sine tradisjonelle verdier og grasrota i partiene? Hvor mye vil de høre på kraftbransjen, med vindkraftens interesseorganisasjon NORWEA og kraftbransjens interesseorganisasjon Energi Norge?

Det er krise. Men vi er Motvind Norge. Vi vokser med oppgaven. Bli medlem i dag.

Nye innlegg