Anne Baardvik, Eivind Salen, Fovsen Njaarke
Blomster til Leif Arne Jåma

Uke 41 Fosen-dommen

Av styreleder Eivind Salen Mandag 11. oktober, 2021 er en […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

24. oktober 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Mandag 11. oktober, 2021 er en historisk dag. Denne dagen falt dommen i Høyesteretts Storkammer i saken mellom vindkraftselskapet Fosen Vind AS og reinbeitedistriktet Fovsen Njaarke. Utfallet ble 11-0 i reindriftssamenes favør. Reindriftssamenes menneskerettigheter som urfolk er krenket. Konsesjonen er ugyldig.

Dette ble kunngjort mandag formiddag, og farget selvfølgelig hele uken i Motvind. De første mediene tok kontakt klokken 1200, og vi hang i telefonen for å ringe rundt og gratulere og informere, og konsultere. Raskt fikk vi på plass hva dommen var, og hva konsekvensene må bli.

Den norske stat har enda en gang skjemmet seg ut i møtet med samene vi deler landegrenser med. Og husk, det er Norge som er forpliktet til å være ydmyke i den måten å se det på, at den norske stat omfatter samisk land. Samene var her først, de har århundre med alders tid bruk. Det er ingen juridisk rett og ingen moralsk rett for den norske stat å ta samisk land for det den norske stat mener er «samfunnsnyttige formål».

Dette slår også dommen i Høyesterett uttrykkelig fast. Det er ingen mulighet for å åpne for en skjønnsvurdering, om samiske rettigheter som urfolk må vike for en avveining om hva som tjener storsamfunnet best.

Omskrevet i forståelige termer er dette tilsvarende at raneren ikke kan legitimere sitt ran med at han kan gjøre bedre nytte av verdiene han stjeler. For å bygge vindkraftverket må den norske stat ekspropriere samisk land og samiske rettigheter til bruk av landet for å utøve sin urfolksnæring, reindrift. Det kan den norske stat ikke gjøre.

Vi har sagt det i årevis. De sørsamiske reineierne har sagt det selv siden de først fikk høre om planene. Nå sier Høyesterett det også.

Vi i Motvind-Norge sendte straks brev til vår nye Statsminister, Jonas Gahr Støre, og ba ham ta tak umiddelbart. Vi så også straks at Høyesteretts-dommen må få konsekvenser for utbyggingen på Øyfjellet, der også urfolks rettigheter krenkes for å bygge vindkraftverk til det som energimyndighetene i en skjønnsvurdering mener er til storsamfunnets beste. Det er nøyaktig den avveiningen dommen i Høyesterett lukker for.

Samtidig som vi sendte brev og gikk ut i mediene med våre krav, reiste jeg som styreleder opp til Trøndelag og Nordland, for å besøke anleggene på Storheia og Øyfjellet. Vi delte også ut blomster til reineierne for den fantastiske kampen de har ført til seier. Med til Storeheia var tidligere daglig leder Anne Baardvik og Motvind Innlandets Solveig Aunsmo, til Øyfjellet ble styremedlem Torbjørn Lindseth med sammen med Motvind Øyfjellet, og også Torstein Appfjell og Ole Henrik Kappfjell fra reinbeitedistriktet Jillen Njaarke.

Vårt budskap er at dette kommer til å gjøre vondt uansett. Og det blir ikke bedre av seigpining. Anleggsarbeidene må stoppe nå, og de ulovlig oppførte anleggene må demonteres og naturen tilbakeføres i sin opprinnelige stand, så godt det lar seg gjøre.

Vi i Motvind Norge går lenger, og mener at det er ikke bare urfolks rettigheter som er krenket. Vindkraftutbyggingen som den har foregått i Norge har satt også vanlige folk sine rettigheter og rettssikkerhet i spill. Det krenker også naturens eget lovverk, og naturens beskyttelse i det juridiske lovverk, med at altfor store naturødeleggelser er tillatt og gjennomført på altfor dårlig grunnlag.

Det er en del av Vindkraftens forretningsmodell, der Lovverk blir satt til side eller blir utnyttet for norske og utenlandske private og offentlige pengeinteresser til å forsyne seg av norsk og samisk landskap og naturressurser, og tjene penger på det til egen vinning, vårt tap. Fredag besøkte vi Sørmarkfjellet i Flatanger, Trøndelag, der et fantastisk variert landskap er ødelagt for 31 turbiners skyld. Og helsekonsekvenser for naboer aldri er utredet.

Det var tre vindkraftverk. Storheia, Øyfjellet og Sørmarkfjellet. Det er tre gigantiske skandaler. Det er 94 av dem til sammen, 94 gitte konsesjoner.

Vi må stoppe det. Bli med.