Støy, boliger, vindkraft, Norsk Vind, skatt
Egersund vindkraftverk med boliger

Uke 46 Uten lov, uten skatt, uten hensyn

Av styreleder Eivind Salen Det har lenge vært kjent at […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

22. november 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Det har lenge vært kjent at eierne av norske vindkraftverk ikke betaler skatt, men overfører pengene til Cayman Island og andre skatteparadis. Nå kommer det frem at heller ikke norske selskap som bygger ut vindkraft betaler skatt. Det føyer seg pent inn i systemet der vindkraften og dens utbygging ikke følger lov, og ikke viser hensyn.

Mandag 11. oktober falt dommen i Høyesterett der Fosen Vind AS ikke fikk fremmet skjønnet om erstatning for tapt vinterbeite for den sørsamiske reindrifta på Roan og Storheia, fordi konsesjonsvedtaket var ugyldig. Det får den norske stat – som gav konsesjonen – til å reagere med at det ikke har noe med dem å gjøre, ikke noe med konsesjonen å gjøre, og at det er skjønnet som nektes fremmet.

I stedet for å stoppe den ulovlige produksjonen av elektrisk kraft og tjene penger på salget, så ber den norske stat utbygger Fosen Vind AS med det statlige selskapet Statkraft som majoritetseier, om å søke på nytt, og å bli «enige med samene». Nøyaktig det Høyesterett sier at de ikke kan. Og nøyaktig det de har blitt advart mot i hvert trinn av prosessen. Også av FN, og FNs rasediskrimineringskomite CERD.

Det den norske stat har gjort er å nekte den sørsamiske reindrifta retten til kulturutøvelse. Det er en menneskerettighet som er svært godt beskyttet, og som går foran annet lovverk.

På Frøya kollapset vingen til en av de 14 turbinene fredag 12. november. Det er en miljøkatastrofe, all den tid den om lag 15 tonn tunge turbinvingen består av mikroplast og miljøgifter som epoksyforbindelser med bisfenol A. Dette er hormonhermende stoff som reduserer fruktbarheten til alt levende som får det i seg, og det blir ikke brutt ned, og vil aldri forsvinne ut av næringskjeden når det først kommer inn i den.

Men ennå er ingenting skjedd, verken i opprydning eller i plassering av ansvar. De små og store giftige og forurensende delene har ligget for vær og vind, sunket ned i myrvann, blåst av gårde. Utbygger TrønderEnergi og vindkraftprodusent Vestas har hatt en liten diskusjon om hvem som egentlig eier og drifter turbinene i denne fasen, og har pekt litt på hverandre, hvem som skal svare. Det offentlige Norge virker totalt fraværende, og ser ikke ut til å bry seg. Verken om hvem som har skylden, eller hvem og hvordan det skal ryddes opp.

Dette er representativt for vindkraften. Det overlates til utbygger.

Utbyggerne har slått seg sammen med advokatkontor og investorer og andre i en svært mektig lobbyorganisasjon, NORWEA. De vil ha ti ganger mer vindkraft i Norge enn vi allerede har. Det er ti ganger mer problemer, ti ganger større arealer, og ti ganger mer utslipp i naturtap og anleggsarbeid. Bare på Øyfjellet – der det også bygges vindkraft i reindriftsområder, i strid med menneskerettighetene – er det brukt 5 millioner diesel i anleggsbilene. Vi har ikke råd til sånn sløsing.

Men alt hva den norske stat sier og gjør, så virker de mer forpliktet av vindkraftens interesseorganisasjon, enn av norsk Høyesterett og norsk lov. Det er en forretningsmodell helt på siden av hva vi har vært vant til her i landet.

Før dommen i Høyesterett var planene lagt for et storstilt angrep mot nordområdene fra Trøndelag og oppover. Der er det store områder, få folk, og man har lagt strategien at med å overføre litt mer penger til kommunene, er det mulig å få kommunene med seg, og så bruke argumentet at vindkraft er «lokalt ønsket». Denne strategien fortsetter de med, selv om de har støtt på et problem med Høyesterettsdommen, som ikke er så lett å komme rundt. Det gir norsk og internasjonal oppmerksomhet at Norge er et land som krenker urfolks rettigheter, og som fortsetter praksisen, selv om den er rettsstridig etter dom.

Og alt skjer mens strømprisene når nye rekorder i alle områder der linjenettet er godt utbygd, og kraftbransjen med Energi Norge presser på for overføringskabler fra nord til sør også, sånn at hele landet blir trukket opp på europeisk nivå for strømprisene. De vanlige strømbrukere skal betale gildet i kraftbransjen, der ingen sjefer på noe nivå gjør noe uten en årslønn på minst en million.

Så viser det seg også, at selskapet Norsk Vind AS, som har bygget ut hele kysten av Rogaland fra Sandnes til Sokndal, at de tross årsresultat i hundre millioner de siste 5 år ikke har betalt en krone i skatt. De opprinnelige eierne er milliardærer.

Det er i ferd med å skje en oppvåkning. Stortingspresidenten slapp ikke unna med å si at systemet med pendlerbolig var vanskelig å forstå. Da var det i alle medier og alle steder høyt og tydelig, med tillit, og med likhet for loven. Partier og politikere som var sene med å skjønne skandalen, fikk seg en smell. Systemet var utnyttet. Det blir politietterforskning. Det var en selvfølge at Stortingspresidenten måtte trekke seg, det underlige er bare at de ikke skjønte det straks.

Lignende er det med vindkraften og vindkraftutbyggingen. Uten lov, uten skatt, uten hensyn. Det går ikke det.

*

Saker fra uken

Hans Petter Thue dømt i tingretten

Krever uhildet gransking av alle vindkraftkonsesjoner de siste 20 år

Nok er forlengst nok! Årsmøte i Motvind Innlandet

Lobbymetoder – Tilbyr reineiere og kommuner millioner

Kostnaden for vindkraft er skyhøy

Anbefalt kapittel fra Motvind Norges Motmelding