Tysvær vindkraftvekr, is, sol, turbiner, kaldt
Tysvør vindkraftverk – is

Uke 50 Iskaldt

av styreleder Eivind Salen Det er blitt kaldt. Kaldt i […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

29. desember 2021

Del:

av styreleder Eivind Salen

Det er blitt kaldt. Kaldt i hjemmene, kaldt i verden, kaldt i politikken.

Forrige uke begynte med at landet ble nedstengt etter et nytt smittoppsving av korona. Samtidig kom det ut en pressemelding fra OED, om at samenes folkerettslige vern skal sikres, men at det skal sikres uten at dommen i Høyesterett får noen synlige konsekvenser ennå. Dommen sier i avsnitt 153 at vedtaket er ugyldig, men til tross for at vedtaket er kjent ugyldig, blir det stående.

Og løsningen er mer av det som har ført til problemet. Vindkraftverkene skal få gå sin gang, mens konsekvensene av dem utredes. Det er i Fosen-saken samme myndighet med de samme personene, som skal gjøre vurderingen en gang til.

Samtidig som menneskerettsbruddet på Fosen pågår, skjer nøyaktig samme feil noen mil nordover, på Øyfjellet. Der blir et enda større vindkraftverk bygget midt i flytteleia til Jillen Njaarke reinbeitedistrikt. Det er vinter nå, og reineierne får ikke flyttet dyra. Motvind Norge gikk sammen med en rekke andre natur- og samesaksorganisasjoner for å skrive et brev til regjeringen, der kravet er øyeblikkelig stans i arbeidene. Det vanlige er at Høyesterettsdommer får konsekvenser, og at staten innretter seg etter innholdet i dommen, ikke etter de ikke-eksisterende smutthullene.

Vi i Motvind Norge hadde også årets siste styremøte tirsdagen denne uken, der videre strategi og budsjett for neste år var tema. Det er svært krevende både å bygge organisasjonen og å føre kampen samtidig, men det krever en sterk folkebevegelse å bli hørt og få innflytelse, og for å få oppslutning må tingene gjøres skikkelig. Landsmøtet vårt skal være første helgen i april, 2021, og startskuddet for planleggingen går nå. Det er veldig mange som gjør veldig mye, og med varierende grad av synlighet – de skal alle ha stor takk!

Motvind-bevegelsen består også av regionale lag som har tilsluttet seg formålet. De er alle sammen aktive, hver på sin måte, og denne uken var det Motvind Nord som sendte brev til OED med klage på utsettelsen av frist for idriftsettelse av Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg, Finnmark. Raggovidda er et anlegg etter de typiske prosessene de operer med i nord. Det er trinnvis utbygging, trinn I, II og III, og så begynner det i det små, med det lille som brekkstang for å få lov til å bygge det store også. Her er det et fantastisk villmarksområde som risikerer å bli ødelagt, inkludert lakseelver og drikkevann, for en kraftproduksjon regionen ikke trenger og som andre regioner som eventuelt trenger dem, kan bygge hvor de vil. Stortinget har bedt om at ingen anlegg med gyldig konsesjon skal få frist lenger enn ut 2021, Raggovidda trinn II fikk utsatt frist likevel. Det viser at Nord-Norge er svært utsatt for videre vindkraftutbygging. Landsdelen har store naturarealer, og er derfor fristende for den mest arealkrevende og naturødeleggende kraftproduksjonen av dem alle. Det er veldig bra Motvind Nord er på hogget!

Av gledelige nyheter en tung tid var at den norske stat vant saken mot Andøya Vind AS, et selskap eid av Prime Scandic SARL, registrert i Luxembourg, og kontrollert av storselskapet Prime Capital AS. Det er gledelig at staten med OED tok kampen og vant, men det er foruroligende at den norske stat med energimyndighetene satte oss og fellesskapets midler i en sånn situasjon at et mektig selskap som Prime Capital AS kunne saksøke oss for 30 millioner euro, for at de ikke fikk bygge vindkraftverk i Europas største torvmyr og i regionen med størst kraftoverskudd. Vi trenger staten og energimyndighetene med oss i samtlige saker, ikke bare i denne. Og – kan vi legge til – det er gledelig at Prime Capital AS med dette horrible søksmålet viser vindkraftens sanne ansikt.

Hvilken kommentar har du til dette, Åslaug Haga? Du er sjef for vindkraftens interesseorganisasjon, NORWEA. Prime Capital AS står på din medlemsliste.

Medlemsliste NOREWA

Fremover nå jobber vi mest intenst med sakene i nord, sakene med vindkraftverkene som ferdigstilles dette året, vi arbeider med de helsemessige og naturskadelige konsekvensene av vindkraft, vi jobber veldig tett med reindrifta i saker som angår reindrift, vi jobber med strømprisene, og den katastrofale energipolitikken som nuller ut norsk konkurransefortrinn og norsk velferd til stor skade for vanlige folk, de som det skulle være sin tur nå. Og vi jobber for rettssikkerheten, at lovbrudd skal få konsekvenser, og at forvaltningen ikke skal være vilkårlig. Det er svært, svært mye å ta tak i. Hver eneste vindturbin i Norges land er en katastrofe, den er helt unødvendig, den skader mer enn den gjør nytte, og den er skadelig og kontroversiell uansett hvor den blir plassert. Hver eneste turbin som blir satt opp, representerer et opprydningsproblem. Omfanget av problemet, viser seg i saken på Fosen, der 151 turbiner står og produserer overskuddskraft for eksport, på en ugyldig konsesjon.

Det trengs Motvind Norge. Vær så snill å bli med.

*
Saker og artikler fra uken

Fosen-saken: Konsesjonen er ugyldig, men faller ikke bort

Kommunestyrene – strømpriser og selvråderett

Hva staten med Olje- og Energidepartementet gjør feil på Fosen

Nettside-tips

Vi får jevnt over nyttige tips og henvendelser fra medlemmene våre. Her er en nettside vi ble varslet om, og som vi bringer videre. Eierne av noen av vindkraftverkene våre hører til blant Europas største skattesvindlere, med MacQuarie-gruppen for Tysvær og Buheii som en absolutt versting. Se hva de og andre har gjort, her:

Europas største skattesvindel: https://correctiv.org/en/latest-stories/2021/10/21/cumex-files-2/

Vi ble også tipset om en nettside om Bisfenol A, et stoff det finnes mye av i bladene til vindturbiner. Nå blir anbefalt grense for maks inntak senket ytterligere.

https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-lowering-tolerable-daily-intake