Ulovligheter i vindkraft – lovbrudd i forretningsmodellen

Ved daglig leder Anne Merethe Baardvik, 30. september 2021

Motvind Norge har i løpet av de 2 siste årene kartlagt jussen i vindkraftsakene.

Denne presentasjonen viser hvordan forretningsmodellen som benyttes er med på å drive fram vindkraftutbyggingene i naturen vår og en rekke lovbrudd som er begått i utviklingsprosessen.

Presentasjonen holdes av daglig leder i Motvind Norge, Anne Merethe Baardvik, på hennes siste dag som daglig leder. Et stykke ut i presentasjon mister Baardvik en kort stund kontakt med Teams-appen.

Legg spesielt merke til lysbildet som presenteres etter avbruddet, som viser at staten har utstedt ekspropriasjonsvedtak og at disse i praksis brukes til å eksportere strøm. Her er samfunnsnytte-aspektet som kreves for ekspropriasjon borte.

Presentasjonen viser en energiforvaltning og kraftbransje på fullstendig ville veier. Det avsluttes med at investorene som er i fjellene våre nå pantsetter investeringen sin for 350 000 000 euro.

Det er flere rettsforhold som ikke er med i denne presentasjonen. Det gjelder f.eks. ansvar for opprydding, som enkelte grunneiere faktisk har tatt på seg i grunneieravtalene. Spørsmålet om Acer-avtalens rolle og rettsvirkning er heller ikke behandlet, men vil trolig bli stadig mer aktuell.

Motvind Norge planlegger å følge opp denne presentasjonen med et seminar senere i høst hvor rettsforholdene blir gjennomgått i hele sin bredde.