crypto-blog-featured-image1

Unntak, instrukser og trusler

De prøver å blåse like sterkt som oss. De har […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

6. april 2020

Del:

De prøver å blåse like sterkt som oss. De har gjort en imponerende innsats i å vise hvilke krefter som egentlig står bak vindkraftutbyggingen i Norge, og hvilke milliardressurser de disponerer. Regjeringen har måttet stå skolerett, det kan se ut som et brev fra NORWEA er en instruks, og ikke et ønske. Motvind har en melding: Regjeringen skal ta sine instrukser fra Stortinget, og Stortinget representerer folket.

Mandag meldte Monica Mæland at vindkraften skulle få unntak fra koronabestemmelsene. Først var planen at det skulle være på grunn av at vindkraften er samfunnskritisk virksomhet, for kraftforsyning er jo det, men vindkraft er det ikke, for det er overskuddskraft som går til eksport. Pengene går til utenlandske selskap, og skatteparadis, så det er heller ikke nødvendig for statlige inntekter. Tvert i mot.

Så denne ble for drøy. Selv for vindkraften. Så de fant på det kreative begrepet «næring med kritisk behov for arbeidskraft», slik PR-bransjen gjør millionbusiness på å skifte ut noen ord med andre, og så skulle det liksom være greit. NORWEA har gjort brannslukking i Motvind hele uken, til ingen nytte. Alle næringer har selvfølgelig kritisk behov for arbeidskraft, når den er i virksomhet. Regjeringen har en pinlig sak å forklare, hvorfor det er kritisk vindkraften skal få ta inn utenlandsk arbeidskraft med risiko for smittespredning, når norske arbeidstakere sitter i husene sine og norske bedrifter blør. Hvorfor skal da vindkraften forskjellsbehandles?

Det har de ikke noe godt svar på. Og det kan vi godt minne dem om. Dette gir vi ikke slipp på.

Det nytter ikke at det kom enda et spesielt brev til den norske regjeringen, som vakte litt oppmerksomhet da det ble kjent. Det var den tyske ambassadøren til en konstituert statssekretær i Olje og Energidepartementet (OED), og det var helt utilslørt en stormakts innblanding i en liten makts affærer. Tyskland vil ha «dialog» om avslaget på Andmyran. Tyskland vil slippe all karbon og metan og andre klimagasser lagret i myra opp i atmosfæren, for å få fart på den globale oppvarmingen, eller hva de nå har for motiv. Planetens beste kan det umulig være. Derimot ser de ut til å være veldig glade i selskapet sitt, Prime Capital, og deres inntjening, subsidiert av norske strømbrukere gjennom grønne sertifikater. Og ambassadøren lot det mer en skinne gjennom at det kom til å bli rettssak, det var en helt utilslørt trussel om rettssak, om ikke Prime Capital fikk utsatt frist på konsesjonen de vitterlig hadde en frist på.

I siviliserte land er ikke det å få forlenget frist på en konsesjon en formalitet. Prime Capital visste eller burde visst at de kjøpte et selskap med risiko, når de kjøpte Andmyran vindkraft fra svenske Wallenstam. Den risikoen skal de ta selv, og ikke Norges strømbrukere og klodens klima.

Så kan man jo selvsagt nevne at både Norsk-Tysk handelskammer og Prime Capital er partnere i NORWEA.

Vi tror kanskje noen i Motvind skulle være til stede når regjeringen snakker med NORWEA, for å kunne følge litt med på hva som egentlig foregår. Vi synes regjeringen burde snakke mer med oss, og mindre med dem, som representerer gigantiske kapitalinteresser. Og som ikke akkurat er så interessert i å legge igjen så mye av verdier i det herlige landet vårt. Eller la det være så mye igjen i det, i det hele tatt.

Og det er liksom ikke slik at de eier skamvett heller. De presser også på for «hastebehandling» av vindkraftsaker, når vi nå etterhvert mer enn tydelig har demonstrert at all hastebehandling hittil har gått på liv, helse og natur løs, og på tilliten til systemet og demokratiet, og på bekostning av lover og regler. Våre venner i La Naturen Leve har allerede sendt av gårde et brev for å klage, vi i Motvind digger at noen er raskere enn oss, og fyrer selvfølgelig løs vi også.

Vi vil være overalt. Fredag kom beskjeden fra OED om at de «etter en grundig saksbehandling» har godkjent absolutt alt når det gjelder Buheii. På ny ser vi at statsmakten vår forveksler ord med realiteter, nytter ikke å skrive «grundig saksbehandling» når vi ser at klagene knapt nok er realitetsbehandlet, og Motvinds 20 siders klage ikke engang er nevnt. Langt mindre imøtegått punkt for punkt, slik en grundig – eller la oss kalle det: normal – saksbehandling krever.

Så da stakk vi til skogs, vet dere. Motvind er overalt, alltid. Vi møter dem i terrenget (Buheii), i byen (Oslo, utenfor den tyske ambassade, og flere steder) og i rettsapparatet (forberedende rettsforhandlinger, Vardafjell). Vi er der også politisk, lokalt og sentralt, men der kan vi ikke si så mye før det eventuelt kommer noe ut av det.

Det krever mye av oss nå. De prøver seg på knockout, prøver å overvelde oss, men man slår jo ikke knockout på Motvinden. Vi er der vi. Og vi blir bare sterkere jo mer rått systemet viser seg å være. Jeg vil i den forbindelse anbefale alle å se filmsnutten med skyggekast fra anlegget i Egersund lagt ut denne uken. Det er ikke menneskelig å ville påføre andre mennesker noe sånt. Det er over alle grenser.

Vi trenger Motvind. Bli med. Meld deg inn. Gi bidrag. Støtt kampen.

Nye innlegg