haramsoya-siste-galleri-16

Urett

Av Eivind Salen, Styreleder Denne uken falt dommen i den […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

7. juni 2020

Del:

Av Eivind Salen, Styreleder

Denne uken falt dommen i den første saken Motvind Norge har brakt for retten. Dommen gikk ikke vår vei, Jæren Tingrett setter ikke bare sitt godkjentstempel på alt Energimyndighetene og utbygger har gjort, dette skal visst være greit, og Motvind Norge må også dekke motpartens saksomkostninger, som de setter til et par årslønner for de som nå får hjemmene sine og livene sine ødelagt på Vardafjell.

For det er det dette dreier seg om. Vindkraftutbyggingen ødelegger folks liv. Folks bomiljø. Folks friluftsområder. Og Staten setter alle sine muskler til for å tvinge det gjennom, fort og gale, som vi sier i Rogaland, demonstrativt uten å vise hensyn. «Jeg skjønner det dreier seg om følelser», sier ansvarlig statsråd Tina Bru, på Debatten på NRK torsdag. Det er ikke det det gjør. Det dreier seg om folks liv.

Og ansvarlige politikere og myndigheter løfter ikke en finger for å hjelpe oss.

Det er frivillige medlemsorganisasjoner som Motvind Norge og andre som må dra hele lasset. Vi blir ikke hørt. Vi blir ikke sett. Vi blir kalt radikaliserte, noe vi ikke er, og vi opplever det fornedrende at motparten forsøker å gjøre det til at det er debatten som er problemet. Problemet er at rundt over det ganske land er det nå hundrevis og tusenvis og titusenvis som får livene sine ødelagt, enten direkte, for deres kjæreste turområder går tapt for alltid, eller indirekte, fordi det er så vondt å se statsmakten rulle over egen måte så brutalt.

På Øyfjellet får den sørsamiske reindrifta i Jillen Njaarke hele næringsgrunnlaget sitt ødelagt. De har vært der i hundrevis av år. Nå sitter energimyndighetene i Oslo, og bestemmer at områdene skal tas fra reindrifta, og gis til det svenske selskapet Eolus, som så kan selge det videre, for hundrevis av millioner kroner. Pengebeløpene er så enorme, at de har råd til etter egne utsagn å betale en million kroner til dagen, gjennom hele anleggsperioden, og derfor ikke kan ta pause et øyeblikk. Heller ikke for at reindriftssamene skal få flytte dyra fra vinterbeitet til sommerbeitet.

Alle ser at dette er sykt. Alle ser at dette ikke handler om følelser, som Tina Bru vil ha det til. Dette er liv. Livsgrunnlag. For et helt folk. Et urfolk.

På Haramsøy har energimyndighetene fått det til at det er riktig å plassere et sløseri av et vindkraftverk på øyas eneste fjell. De ødelegger hele øya. Folk ser det på et øyeblikk. Det er sykt å plassere vindkraft der. Finnes knapt et mer uegnet sted. Likevel står energimyndighetene representert ved Kjetil Lund, direktør i NVE, og stotrer frem at konsesjonen er gitt, og så skal dette liksom være rett.

Det er grov urett.

Og uretten blir forsterket av at politiet sender 3-4 politibiler på fergen, for å jage vekk en kar som har satt opp sin egen bil på sin egen vei, og bestemt seg for å bli der. Karen er en helt, heter Hans Petter Thue, og oppmuntrer nå et helt land. Vi er nødt til å reise oss mot makten, når makten gjør urett. Det er så enkelt som det. Thue har papirer på at veien er hans, og at det ikke foreligger noen avtaler om den. Politiet har gjort en vurdering at avtaler foreligger, og vil ilegge ham bot og jage ham bort, uten å vise frem dokumentasjon på at deres vurdering er den riktige.

I en rettsstat er politiet lovens forlengede arm. De er ikke hevet over loven. Ingen er det. Ikke politiet, ikke energimyndighetene, ikke utbygger, ingen.

Vi i Motvind Norge mener vi har en sterk sak. Og det mener våre medlemmer også, som strømmer til i hundrevis, hver eneste dag. Folk har skjønt at dette må vi ordne opp i selv. Energimyndighetene kommer til å fortsette med å stykke opp landet vårt, og selge det ut bit for bit til utenlandske kapitalinteresser, til enorme kostnader for det norske fellesskapet, både økonomiske og i tapt livskvalitet.

De forsøker å knuse oss, skremme oss, overvelde oss. Nytter ikke mot Motvind. Vi blir bare sterkere. Millionregningen fra Tingretten er hundre kroner fra hvert medlem. Jeg går foran, og vippser inn 200 kr til Motvind Norge (#578069) as we speak. Jeg vil gjerne vise dem at her er vi like sterke som før.

Like dedikert til saken, som er å gjøre urett rett. Det er oss. Det er Motvind. Bli med. Støtt oss, støtt saken. Så vinner vi. Så blir det Rett.