nordland-sv-og-venstre-sier-nei

V og SV i Nordland mot vindkraft

Januar og februar holder de politiske partiene sine fylkesårsmøter. På årsmøtene vedtar lagene resolusjoner og velger delegater til partienes landsmøter.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

24. februar 2021

Del:

Foto: Skjermdump fra ranano.no og vefsnno.no

Januar og februar holder de politiske partiene sine fylkesårsmøter. På årsmøtene vedtar lagene resolusjoner og velger delegater til partienes landsmøter.

Det har vært lite i nyhetene de andre partiårsmøtene, men sist helg sa både Nordland SV og Nordland Venstre nei til utbygging av vindkraft på land og til vindkraft på Sjonfjellet.

Uttalelsen i Nordland SV ble vedtatt med 37 mot 27 stemmer, og forslagsstillere var Nesna SV og Hemnes SV. Nordland Venstre vedtak om nei til vindkraft på Sjonfjellet var enstemmig, og forslagsstiller var Rana Venstre. Begge fylkespartiene legger vekt på at store arealinngrep og tap av naturmangfold er en like stor trussel mot livet på jorden som klimaendringene og at hensynet til samisk reindrift må veie tungt.

– En stor takk for kloke og fremtidsrettede standpunkt. Merete Liberg, Hilde Næstby og Eli Karin Vandbakk i Motvind Sjonfjellet er strålende fornøyde.

Når det nå stunder mot landsmøtene, får vi håpe at fylkesårsmøtene har valgt de beste delegatene slik at det kommer store endringer i oversikten Politiske parti og vindkraft.

Nordland SV sier nei til vindkraft på Sjonfjellet 
Nordland Venstre sier nei til vindkraft på Sjonfjellet 

Nye innlegg