Historisk protestvalg – seier for distriktsopprøret og kraftopprøret!

«Det er vanlige folk sin tur nå!» Her er Motvind Norge enige med Jonas Gahr Støre. Det er også på høg tid med en seriøs natur- og klimapolitikk. Ulovlige vindkraftprosjekt må stanses og lovbrudd granskes! Foto: Helge Bakken

Vinnerne ble Senterpartiet og Rødt. Og – folkebevegelsen Motvind Norge. Folkebevegelsen for natur og lokalsamfunn, mot vindkraft, har gjort store utslag. Høyre tapte mange stemmer på grunn av Solbergregjeringa og Tina Bru sitt råkjør for å fremme interessene til kraftlobbyen og vindkraftselskapene. Noe av FrP sin fremgang i siste fase skyldes nok deres punkt 7 Nei til vindturbiner. Mange har ønsket en grønn distriktspolitikk, og SP kunne nok fått enda flere stemmer om partiet hadde tatt et oppgjør med kraftspekulasjon og vindkraft. Rødt sin fremgang skyldes deres klare nei til vindkraft på land og hav.

AP er nå største parti og i posisjon, men etter Støres tale er det mange som frykter at denne regjeringa kan bli enda verre enn Solbergregjeringa når det gjelder natur og miljø. Nå bør Jonas Gahr Støre lytte til folket, og ta de som kan bli Aps lagspillere for natur og lokalsamfunn på alvor. Både ut fra meningsmålingene og valgresultatet, vil det være klokt av Støre å sikre seg kunnskapsrike politikere i regjeringa som har som har forankring i den breie opinionen mot vindkraft. Helt konkret bør Støre sørge for statsråder som ikke regnes for å være med i vindkraftlobbyen.

Ifølge siste meningsundersøkelser som NRK har gjort, er det flere i befolkninga som er mot vindkraft enn for. Motvind Norges nær 20.000 betalende medlemmer og flere hudre tusen sympatisører, har hatt betydning for valgutfallet. Vår kamp for natur og mot vindkraft har resultert i nye stemmer på Stortinget, og vi har fått tillitsvalgte på tinget som er kritiske til vindkraft som tiltak i grønt skifte. Birgit Oline Kjerstad, SV, fra Haramsøy, er en av de som har stått stødig lenge og på mange måter.   
 
MDG har i sitt partiprogram forpliktet seg til å stanse naturødeleggelser; enten de skyldes vindkraft, motorveier, giftdumping, nedbygging av myr, osv. Likevel har nok MDG tapt mange stemmer på å programfeste stor utbygging av vindkraft i havet og proklamere flere eksportkabler.  
 
Det er valgt inn mange vindkraftmotstandere over hele det politiske spekteret. Det vil gjøre vindkraft satsingen som Støre ennå tenker på, vanskelig. Støre bør ta bærekraft på alvor, lytte til folkebevegelsen, våre erfaringer og det vi kan fortelle, ikke minst om de mange lovbruddene og overgrepene som er begått i dette regimet.  

Gode vindkraftmotstandere i Frp, H, Ap og SP kan sammen med MDG, SV og Rødt stoppe videre utbygging av vindkraft og eksportkabler og –linjer, og med det også økte kraftpriser. De bør følge opp Motvind Norges krav om Helsekonsekvensutredning, uavhengig gransking av NVE/OED, respekt for reindrift og beitenæringer, stans i elektrifisering av sokkelen, osv. Og – det er behov for en motmakt i Stortinget, for natur og miljø, og SV kan få mer makt i regjering gjennom samarbeid med Rødt og MDG, der de er enige. Denne muligheten håper vi disse partiene vil benytte seg av! 

Ulovlige utbygginger skal stanses, turbinene skal fjernes. Motvind Norge vil fortsette å bygge allianser, og vi kan stille med et stort spekter av erfaringer og argumenter mot vindkraft og kraftspekulasjon. Vi satser på at det nye Stortinget er lydhørt og vil lytte. Det er vanlige folk sin tur nå!