Klubbe-landsmote-2020

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til valg

Motvind Norges valgkomité ble valgt på landsmøtet 15. november 2019. […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

15. oktober 2020

Del:

Motvind Norges valgkomité ble valgt på landsmøtet 15. november 2019.

Ordinært landsmøte var forutsatt avholdt i april, men har blitt skjøvet på grunnet koronasituasjonen. Nå forventes en snarlig innkalling til landsmøte fra Motvind Norges styre.

I følge §§ 8 og 9 i våre vedtekter skal landsmøtet foreta følgende valg:

leder
medlemmer til styret
varamedlemmer
revisor
et nytt medlem til valgkomiteen

Halve styret skal velges for ett år og resten for to år.

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid med å finne kandidater til valg. Har du forslag til kandidater, så send oss et begrunnet forslag innen 24. oktober på mail: valgkomite.motvind@gmail.com

Valgkomiteen:
Sveinulf Vågene, Stavanger.
Ragnhild Sandøy, Tromsø.
Inger Johanne Saunes, Ulsteinvik.

Nye innlegg