crypto-blog-featured-image1

Vardetenning mot vindkraft

Motvind Norge hadde en svært vellykket markering sammen med Norske […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

15. oktober 2019

Del:

Motvind Norge hadde en svært vellykket markering sammen med Norske Samers Riksforbund foran Stortinget 8. oktober. Hos alle appellantene var blikket rettet mot truslene mot land og vann som er mange ganger større i dag enn for 40 år siden. Samarbeidet mellom NSR og Motvind Norge vil fortsette.

Varder mot vindkraft
Motvind Norge mobiliserte utallige vardetenninger, med store og små bål landet rundt. Vardetenninga ble historisk med mer enn 130 påmeldte arrangement, men det ble tent mange flere bål denne kvelden, fra Lavvonjarg i Tana og langs kysten til svenskegrensa i sør. 50 personer deltok på Andenes, Andøya, 100 på Ullahornet på Haramsøya, 120 på Sørhaugan ved Nessadalen og på Stølan på Frøya, 100 på Våttakammen i Trondheim, 100-150 på Spillumsaksla i Namsos. Sosiale medier svømte over av vardetenningsbilder. Dette er en viktig bekreftelse på engasjementet. En må sannsynligvis hundre år tilbake i tid for å bevitne en så omfattende og koordinert vardetenning i Norge. På rekordtid har Motvind Norge tatt form som organisasjon og sendt inn en sterk uttalelse til Nasjonal Ramme for Vindkraft. Markeringen mot vindkraft 8. oktober ble formidabel og fredelig, og viser folkeopprøret som Motvind Norge samler. Dette er stort, og det er historisk! Onsdag 9. oktober overrakte vi to rykende ferske Motvindrapporter til Stortingets energi- og miljøkomite, og til statsrådene i Kommunaldepartementene, Olje- og energidepartementet, og Klima- og miljødepartementet. Den ene rapporten angår det reelle omfanget av arealbeslag i vindkraftanlegg, og den andre er om reindriften og folkeretten. Motvind Norge jobber, på mange plan.

Motvind Norge taler på vegne av folket og naturen, og går styrket videre!

Nye innlegg