thumbnail_Banner-Fosen-plakat

Velkommen til Fosen på støttemarkering!

For å markere vår støtte til sørsamisk kultur, møtes vi […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

5. februar 2022

Del:

For å markere vår støtte til sørsamisk kultur, møtes vi på Fosen i vinterferien. Alle som vil støtte Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida i den pågående kampen er velkomne!

Tekst: Motvind Norge.

Den enstemmige høyesterettsdommen som falt i Fosen-saken 11. oktober 2021, gjør det klart at artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) ble brutt, da Fosen Vind ødela vinterbeiteområdene til Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida. Ifølge Høyesterett må SP artikkel 27 forstås i sammenheng med Grunnlovens paragraf 108, som pålegger de statlige myndighetene «å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv». På Fosen har norske myndigheter gjort det motsatte.

Til tross for at vindkraftanleggene i Roan og på Storheia er ugyldige, fordi de strider mot urfolks rettigheter, går driften som normalt begge steder. Faktum er at våre politiske myndigheter nekter å akseptere dommen som falt i Høyesterett 11. oktober 2021. Motvind Norge krever at anleggene som drives uten konsesjon stanses umiddelbart, og at nedmontering snarest igangsettes. For å markere vår støtte til sørsamisk kultur, møtes vi på Fosen. Alle som vil støtte Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida i den pågående kampen er velkomne!

Elleve høyesterettsdommere stiller seg bak den enstemmige dommen som gjør det klart at artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) ble brutt da Fosen Vind ødela senvinterbeiteområdene til Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida. Foto: Kari Merete Andersen

Tid: Lørdag 26. februar-søndag 27. februar 2022. Kom gjerne 25. februar og bli igjen etter 27. februar.

Sted: Basen vår vil være i nærheten av Storheia vindkraftanlegg i Åfjord. I løpet av oppholdet arrangerer vi besøk til Roan-anlegget og andre anlegg på Fosen.

Program: Lørdag og søndag blir det appeller, foredrag, diskusjoner og kulturelle innslag. Det blir anledning til å besøke vindkraftanlegg og stå inntil turbiner (på eget ansvar). Vi skal selvfølgelig tenke sikkerhet i alle ledd, både når det gjelder smitte og hvor man går i anlegget. Arrangementskomiteen vil være der både før og etter denne helga, så det er fleksibel ankomst og avreise. Årstiden gir oss visse utfordringer, men vi opplever det som viktig å markere nå.

Transport: Det går an å komme seg til leiren med egen bil eller buss. Kommer du sørfra, kan du ta utgangspunkt i Trondheim. Kommer du nordfra, kan du ta utgangspunkt i Steinkjer/Namsos («Osenkrysset»). Har du problemer med å finne en egnet reiserute, kan du gjerne ta kontakt med Torbjørn Lindseth for nærmere avtale.

Innkvartering: Du er velkommen til å bo sammen med oss på en sæter uten strøm. Vi kan alternativt tilby overnatting i lavvo (ta med sovepose og liggeunderlag). Innkvartering i private boliger med senger og golvplass kan også være en mulighet. Uansett bør du ha med deg både sovepose og liggeunderlag. Har du telt og utstyr for å ligge ute om vinteren, kan du gjerne ta med det. Kjører du egen bil, kan du overnatting i campinghytte eller på hotell i Åfjord. Det går også an å bruke egen campingvogn.

Regjeringen og anleggseierne svikter. Vi som kjemper for natur og urfolks rettigheter svikter ikke.

Fra venstre: Torbjørn Lindseth, Harald Kjelstad, Kari Merete Andersen og Hans Anton Grønskag foran Trondheim tingrett i forbindelse med i Fosen-saken.

Kontaktperson: Torbjørn Lindseth, telefon: 456 92 268

Nye innlegg