Hydrogen, 11.01.22, Siri

Verdifull kraft må ikke sløses bort på hydrogen

«Produksjon av energisløsende grønn hydrogen må ses på som nok […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

12. januar 2023

Del:

«Produksjon av energisløsende grønn hydrogen må ses på som nok en strategi fra kraftbransjen for å drive opp kraftbehovet, øke kraftprisen og dermed sin profitt – nok en gang på bekostning av norske strømkunder», mener Sveinulf Vågene. Grafisk design: Siri Fjeseth

Det finnes gode og dårlige ideer til industritiltak Norge kan satse på. Produksjon og bruk av hydrogen til transport er blant de dårlige og bør snarest skrinlegges.

Tekst: Sveinulf Vågene, rådgiver i Motvind Norge


Hydrogen kan være aktuelt som råvare i industriproduksjon, men å lansere hydrogen til transport og energilagring er misbruk av elektrisitet. På samme måten som de store kraftselskapene stiller seg bak ideen om elektrifisering av sokkelen, stiller de seg også bak satsing på «grønn» hydrogen til alskens formål. «Grønn» hydrogen produseres ved hjelp av elektrolyse av vann og forbruker store mengder strøm. Denne satsingen vil ha én viktig effekt, nemlig å drive energiforbruket og strømprisene i været. Det tjener selvfølgelig bransjens interesser, men blir kostbar for strømkundene.

En storstilt satsing på hydrogen vil gi en kraftig økning i bruken av elektrisitet. Mesteparten av energien går til spille fordi den totale virkningsgraden er bare 30% når den brukes til transportformål. Dette er direkte sløsing med kraft, som vi trenger til andre formål.  Til havgående skipsfart er biogass et aktuelt alternativ til å bruke hydrogen. Biogass blir produsert fra husdyrgjødsel og avfallsstoffer som septikslam, våtorganisk avfall, slam fra oppdrettsanlegg etc. Det er allerede 65 norske skip som i dag går på naturgass, og kan gå direkte over på klimavennlig biogass uten ombygging.

Omfattende bruk av hydrogen utgjør dessuten en teknologisk og sikkerhetsmessig utfordring som gjør det vanskelig med generell bruk. Hydrogen har så små molekyler at det er svært teknologisk utfordrende å hindre vesentlig lekkasje. Hydrogen ser i tillegg ut til å ha en effekt som klimagass, ved at lekkasje av hydrogen til atmosfæren kan føre til økt konsentrasjon av de kraftige klimagassene metan og ozon. Alle planer om et hydrogensamfunn basert på grønn hydrogen fra elektrolyse må, for Norges del, derfor opphøre først som sist. Hydrogen vil for de fleste bruksområder resultere i omfattende sløsing med verdifull kraft, kraft som kunne blitt brukt til langt bedre klimaformål.

I filmen «Økonomibløffen» på Naturfilmkanalen eksponeres en rekke av kraftbransjens metoder for å øke sine inntekter – og for å legge til rette for mer vindkraftutbygging. Vi får her eksempelvis høre hvordan potensialet for oppgradering av gamle vannkraftverk har blitt systematisk snakket ned til fordel for vindkraftutbygging. Vi får også høre hvordan ellers unødvendig kraftnett blir bygget for å fremføre vindkraften og kostnadene belastet norske husholdningers nettleie. 

Disse tiltakene er bare en del av kraftbransjens strategi for å øke sin fortjeneste. Produksjon av energisløsende grønn hydrogen må ses på som nok en strategi fra kraftbransjen for å drive opp kraftbehovet, øke kraftprisen og dermed sin profitt – nok en gang på bekostning av norske strømkunder.

Nye innlegg