Sofie-Marhaug-11.10.22-Foto-Per-Inge-Ostmoen-redusert-str.

Gammel vin på nye flasker

«Det må bli slutt på at urfolk er noe man […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

20. oktober 2022

Del:

«Det må bli slutt på at urfolk er noe man pynter seg med i politiske festtaler, og gir blaffen i hver gang det oppstår en økonomisk konflikt», poengterte Sofie Marhaug (Rødt) i den appellen hun holdt foran Stortinget i forbindelse med ettårsdagen for Fosen-dommen. Foto: Per Inge Østmoen

Sofie Marhaug (Rødt) holdt appell da ettårsdagen for Fosen-dommen ble markert for Stortinget 11. oktober. «Den logiske konsekvensen av dommen, er at vindturbinene må ned», konkluderer hun.


Tekst: Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt


De siste årene har vindkraftutbyggingen her til lands gått over stokk og stein, og flyttleier og trekkleier. Den har gått så langt at protester for å ivareta politiske og sosiale menneskerettigheter har blitt oversett og tilsidesatt. Det har vært lovløse tilstander. Dette fikk vi bekreftet da Fosen-dommen falt for ett år siden.

Det er en ren og skjær skam at staten ikke gjør sin plikt og retter opp uretten de – sammen med vindkraftutbyggerne – har påført reindriftssamene. Det plikter nemlig staten å gjøre, når den har sluttet seg til de politiske og sosiale menneskerettighetene. Og la det ikke være noen tvil: Staten har ikke klart å trylle frem avbøtende tiltak som reparerer skaden som er gjort. Den logiske konsekvensen av dommen, er at vindturbinene må ned. Så kan noen innvende at det blir for dramatisk. Til disse innvendingene vil jeg si: Vindkraftutbyggingen har vært for dramatisk! Den klare beskjeden til vindkrafttilhengere og staten bør være: Rydd opp i eget rot – og slutt å gjenta feilene fra fortiden!

Den klare beskjeden til vindkrafttilhengere og staten bør være: Rydd opp i eget rot – og slutt å gjenta feilene fra fortiden!

Vi ser dessverre at verken staten eller utbyggere har lært av Fosen-dommen. I rettssaken om Øyfjellet-utbyggingen, går staten inn som partshjelp for utbyggerne – ikke reindriftssamene. I Finnmark skal det bygges vind og nett som til sammen vil få drastiske konsekvenser for reindriften. Da er ikke menneskerettighetene særlig mye verdt. Det må bli slutt på at urfolk er noe man pynter seg med i politiske festtaler, og gir blaffen i hver gang det oppstår en økonomisk konflikt.

Det må bli slutt på at urfolk er noe man pynter seg med i politiske festtaler, og gir blaffen i hver gang det oppstår en økonomisk konflikt.

Avslutningsvis vil jeg også si at argumentene om denne utbyggingen liksom er en del av det grønne skiftet aksepterer jeg bare ikke. Her raserer storsamfunnet en bærekraftig næringsvei – reindriften – til fordel for storstilt vindkraftutbygging som innebærer massiv nedbygging av natur. Det er ikke et grønt skifte. I grunnen er det ikke et skifte i det hele tatt. Det er gammel vin på nye flasker! Det er fortsettelsen av en diskriminerende og arrogant fremferd mot deler av den norske urbefolkningen. Sametingets president, Silje Karine Moutka, sa noe klokt da jeg fikk besøke Sametinget i høst: Vi forbruker ikke naturen, vi bruker den. Staten har noe å lære av denne levemåten heller enn å tråkke på den.

Det er ikke et grønt skifte. I grunnen er det ikke et skifte i det hele tatt. Det er gammel vin på nye flasker!