Salen-Fosen-Storheia-2

Vi fortsetter – sammen!

I to og et halvt år har Eivind Salen vært […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

5. april 2022

Del:

I to og et halvt år har Eivind Salen vært Motvind Norges ansikt utad, og han har blitt et kjært ansikt for mange. Som dedikert styreleder har Eivind reist land og strand rundt for å sette seg inn i vindkraftsaker og for å støtte den lokale motstanden. «Vi fortsetter- sammen!» lover han i denne hilsenen til organisasjonens medlemmer.

Tekst: Eivind Salen, Motvind Norge/ Foto: Motvind Norge

Det har vært veldig givende å være styreleder siden starten, og det er veldig kjekt at det er Hildegunn Flengstad som nå overtar. Jeg er begeistret for det nye styret, og er glad for at så mange solide folk er med videre, og at spennende nykommere kommer inn. Mange lurte på hvordan det kjentes, og snakket til meg som om det var tid for tilbakeblikk på landsmøtet. Sånn ser ikke jeg det. Kampen er ikke slutt. Den går bare inn i en ny fase. Her er folk nødt til å ta inn over seg at våre styrende partier i posisjon og opposisjon faktisk er innstilt på å gå inn for en voldsom utbygging av vindkraft både på land og til havs, og at har tenkt å knuse gjennom argumentasjon, rettigheter, fjell og natur, akkurat som de gjorde i den første fasen. Og som jeg skrev da, da hensikten var å samle folkebevegelsen: Det trengs sterk Motvind.

Eivind Salen har vært styreleder Norges raskest voksende folkebevegelse helt siden oppstarten i 2019. Selv om han nå har gitt stafettpinnen videre til Hildegunn Hervik Flengstad, lover han å fortsette sitt arbeid i organisasjonen. Foto: Motvind Norge


Nå trengs også også mer enn ordspill. Vi må virkelig, virkelig jobbe sammen, og få informasjonen ut i blant folket og blant lokalpolitikere og forvaltning og i alle kanaler vi bare kan. Her har jeg tenkt å gjøre absolutt alt jeg kan, for at ingen flere turbiner kommer seg opp i det naturskjønne landet vårt, og at vi også får sett at turbinene blir tatt ned, og båret bort sammen med løgnen som fikk dem opp. Her stiller jeg både min fritid og min arbeidstid til disposisjon for Motvind Norge, akkurat som jeg har gjort før. Det vil ikke være jeg som forvalter styreledervervet og leder Motvind Norges mange viktige styremøter, den rollen kommer Hildegunn til å fylle fullt og helt. Men jeg kommer til å stille opp der hun og resten av styret, og organisasjonen, synes jeg kan gjøre en jobb.

Eivind Salen har engasjert seg sterkt i vindkraftsaker over hele landet. Ikke minst har han kjempet for å beskytte samiske reindriftsområder. Motvind Norge kan ikke akseptere at urfolk fratas sin rett til kulturutøvelse.


Jeg liker å se det sånn at det er ingen som slutter noe her. Det er vi som fortsetter – sammen. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som takker meg, det varmer og inspirerer enormt, og så vil jeg takke Hildegunn som har sagt ja til å ta på seg det store ansvaret og alle forpliktelsene det er å være styreleder i Motvind Norge. Tusen takk!


Nye innlegg