Sjonfjellet pres.011

«Vi må tåle mere»

«Dere må tåle mere!» sier de rett ut. Myndighetene spiller […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

24. september 2022

Del:

«Dere må tåle mere!» sier de rett ut. Myndighetene spiller likevel ikke med åpne kort når det gjelder vindkraftutbyggingen. Foto og grafisk design: Bård S. Solem


Tekst, foto, film og grafisk design: Bård S. Solem, Motvind Norge


«Vi må tåle flere naturinngrep», lyder refrenget, og de negative konsekvensene bagatelliseres systematisk. Bård S. Solems visualiseringer viser hvordan det i realiteten kan bli seende ut, hvis kraftbransjen og politikerne som spiller på lag, får viljen sin med Sjonfjellet.

«De må tåle at det bygges ut mer vannkraft og vindkraft på land», sa NHOs direktør Ole Erik Almlid i august. «Vi må ha mer fornybar energi. Da må natur ofres», sa olje- og energiminister Terje Aasland samme måned. «Vi må tåle flere naturinngrep for å få mere kraft», sa Høyres leder Erna Solberg i september. «Vi skal bygge ut mer energi. Til lands og til havs. Vi kommer oss ikke unna uten mer vind», sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide i oktober 2021. «Håper strømsjokket fører til mer vindkraft», sa Nikolai Astrup (H) i august.

Regjeringen unnlater å nevne at «nærområdet» til vindkraftanleggene utgjør 1043 km2 og støysonene over 45 dB(A)Lden utgjør 926 km2. Visuelt berørt areal utgjør 8-20.000 km2. Mye står på spill i Sjonfjellet-saken, noe denne filmen illustrerer. Film: Bård S. Solem

«Dere må tåle mere!» sier de rett ut. Regjeringen spiller likevel ikke med åpne kort når det gjelder vindkraftutbyggingen. De påstår fortsatt på sin nettside at utbygd planareal «om noen år vil være oppe i 4-500 km2». Dette er direkte feil! Utbygd vindkraft har pr. i dag en middelproduksjon på 15,9 TWh. Dette har ifølge NVE et planareal på 558 km2.

«Dere må tåle mere!» sier de rett ut. Myndighetene spiller likevel ikke med åpne kort når det gjelder vindkraftutbyggingen.

Sjonfjellet egner seg seg godt for vindkraftutbygging fordi det er tilnærmet inngrepfritt fra før, ifølge vindkraftselskapet Njordr. Grafisk design: Bård S. Solem

Styrende myndigheter bagatelliserer konsekvensene av vindkraftutbyggingen. Eksempelvis unnlater Regjeringen å nevne at «nærområdet» til vindkraftanleggene utgjør 1043 km2, og at støysonene over 45 dB(A)Lden utgjør 926 km2. Visuelt berørt areal utgjør 8-20.000 km2 (Alle tall er hentet fra NVE). Vi som er vindkraftmotstandere blir kalt både «tullinger» (Ole Erik Almlid), «en gjeng med banditter» (Daniel Bjarmann-Simonsen, NHO) og «aksjonister» (Erna Solberg, Høyre). Det lever vi godt med, så lenge vi klarer å beskytte vår sårbare natur mot permanente inngrep. Vindindustrien er ikke fornybar – den setter varige spor!

Styrende myndigheter bagatelliserer konsekvensene av vindkraftutbyggingen.

Vindkraftutbygging i Sjonfjellet vil komme i konflikt med reindrift. Foto og grafisk design: Bård S. Solem


Nye innlegg