John Fiskvik oppfordrer til mobilisering mot EUs fornybardirektiv. Foto: Motvind Norge

-Vi mobiliserer nå. Send inn høringssvar! 

Leder i Motvind Norge, John Fiskvik, er aldri vanskelig å […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

10. april 2024

Del:

Leder i Motvind Norge, John Fiskvik, er aldri vanskelig å tolke, men nå er han ekstra klar: EUs fornybardirektiv er en sjeldent stor trussel mot Norge, og flest mulig bør bruke sin demokratiske rett og sende inn høringssvar før fristen går ut 19. april. 


-Ja, nå må det mobiliseres! Alle medlemmer oppfordres til å sende inn høringssvar og si hva de mener. Vil du ikke ha dette direktivet, så bruk ditt nettverk til å få andre til å gjøre det samme. I 2019 greide vi  å stoppe NVEs rammeplan for vindkraft på land. Planen ble møtt med over 5.000 høringsinnlegg som innebar at regjeringen Solberg la den i skuffen. Nå kan et tilsvarende engasjement fra deg bidra til å stoppe trusselen fra EU, som er enda mer alvorlig for norsk natur og demokrati.

Kan du fortelle oss litt om de største bekymringene rundt direktivet?

-Vår hovedbekymring er at dette direktivet vil få dramatiske konsekvenser for Norge – fra å overkjøre lokale beslutningsprosesser til å true verdifulle natur- og friluftsområder. Direktivet legger opp til en akselerert utbygging av fornybar energi uten å ta hensyn til de unike aspektene ved norsk natur og samfunn. Fornybardirektivet er et klart forsøk på å rive i filler våre prosesser til vern mot inngrep fra vindkraft og annen energiutbygging i våre natur- og friluftsområder.

I høringsuttalelsen fra Motvind Norge refereres det spesifikt til flere artikler i direktivet. Kan du utdype hvilke deler som er mest problematiske?

-For eksempel Artikkel 16f om at fornybarprosjekter skal anses som av vesentlig samfunnsmessig interesse, kan effektivt sette til side lokal motstand mot slike prosjekter. Og Artikkel 16a-3, som unntar visse prosjekter fra kravet om miljøkonsekvensutredninger i forhåndsutpekte områder, er dypt problematisk. Dette kan føre til beslutninger som skader naturmangfoldet uten adekvat vurdering eller offentlig debatt.

Hva håper dere å oppnå med høringsuttalelsen?

-Målet er enkelt: vi må påvirke den norske regjeringens standpunkt i forhold til direktivet, for å sikre at våre nasjonale interesser og miljøverdier beskyttes. Argumentene våre er gode, men for å sikre at vi når gjennom er det viktig å mobilisere offentligheten. Vi må å opplyse folk om de potensielle konsekvensene av direktivet og oppfordre ALLE til å delta i høringsprosessen. Vi håper folk vil engasjere seg og sende en kraftig beskjed til Energidepartementet og regjeringen om hvor de står i denne saken.

Hvordan bidrar vi?

-Fagpolitisk utvalg har jobbet svært grundig med dette over lang tid. De har i tillegg til å skrive høringsuttalelsen utarbeidet en enkel oversikt på norsk, der du på en lettlest måte ser noen de mest problematiske områdene i direktivet. Velg deg ut alle, eller ta med enkelte punkter du synes er spesielt viktig for deg. Vi har laget forslag til hva du kan fokusere på av bekymringer til hvert punkt, slik at det er lett å skrive egen uttalelse. Svaret ditt laster du opp på nettstedet til regjeringen/ Energidepartementet.

– Dette er ikke bare en sak for miljøaktivister; dette angår alle som bryr seg om Norge, naturen vår, og fremtiden vår som selvstendig nasjon. Ikke la dette gå forbi uten at din stemme blir hørt. Jo flere vi er, desto større innflytelse får vi!


Slik bidrar du:

  • Les disse punktene. 
  • Velg ut hvilke punkter du vil fokusere på i ditt høringssvar. Du kan selvsagt kommentere samtlige. 
  • Skriv litt om dine bekymringer rundt hvert av punktene du har valgt ut.
  • Send inn teksten din til regjeringen/ Energidepartementet her, før 19. april 2024.
  • Oppfordre andre om å gjøre det samme. DEL gjerne denne artikkelen på Facebook og andre steder.

Takk for at du bryr deg!


Vedlegg/ lenker

Slik sender du inn din egen høringsuttalelse

Høringsuttalelsen fra Motvind Norge

 

Nye innlegg