banneraksjon 11 mai 22

Vi skal bryte spillet!

Naturvernere over hele landet markerte 11. mai motstand mot Nasjonal […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

12. mai 2022

Del:

Naturvernere over hele landet markerte 11. mai motstand mot Nasjonal ramme 2. Fotomontasje: Motvind Norge


Noen av de mest kyniske markedskreftene vi hittil har sett i Norge har funnet sitt mulighetsrom i vindindustrien. Dette kan vi ikke finne oss i, og vi vil derfor bryte spillet.

Norske myndigheter møtte en storm av protester da den første nasjonale rammen for vindkraftutbygging ble offentliggjort av Kjetil Lund, som da var nybakt leder for Norges vassdrags- og energidirektorat, 1. april 2019. Siden da har vindkraftmotstanden vokst seg stor, og Motvind Norge har i dag nærmere 19 000 medlemmer. Imidlertid er det flere som har jobbet intenst i kulissene for å relansere satsningen på vindkraft. Med regjeringens tilleggsmelding om energipolitikk som ble presentert 8. april, skal store arealer gjøres tilgjengelige for vindkraftutbygging. Dette er det vi i Motvind Norge kaller Nasjonal ramme 2. Vi ser på dette som et slags spill, og dette spillet vil vi bryte.


Naturvernere over hele landet markerte 11. mai motstand mot Nasjonal ramme 2. Her fra Frøya, hvor Motvind Norge hadde sitt første landsmøte i 2019. Foto: Jan-Egil EilertsenKristin Brath leder den lokale motstanden mot vindkraft i Marker. Hun deltok på den landsdekkende aksjonen 11. mai med selvlaget plakat.


Naturvernere var på plass utenfor kommunehuset i Nesna 11. mai. Lokalt handler det her om å bevare Sjonfjellet uten vindindustri. Foto: Anne Sofie Moe


Sveinulf Vågene stilte seg 11. mai opp ved Madlakrossen for å protestere mot Nasjonal ramme 2. Foto: Privat.


Nina Taralrud foran Stortinget 11. mai. Foto: Gunvor Slaatto


Tysvær 11. mai. Foto: Gjermund Merkesdal


Den første nasjonale rammen sjokkerte naturvernere over hele landet, men hadde tross alt noen klare geografiske begrensninger. Nasjonal ramme 2 er etter vårt syn mye mer dramatisk. Vi reagerer sterkt på at regjeringen spiller på lag med vindkraftbransjen. Noen av de mest kyniske markedskreftene vi hittil har sett i Norge har funnet sitt mulighetsrom. De sikrer seg superprofitter som til syvende og sist må betales av den norske befolkningen, både direkte i form av penger og indirekte i form av ødelagt natur, livskvalitet og helse. Det finner vi oss rett og slett ikke i. Derfor skal vi bryte spillet og avsløre og avkle alle de involverte aktørene. Motvind Norge mener at landet er utsatt for et kynisk spill når vi ser på hvordan vindkraftanlegg har ødelagt natur og boområder.

Vi reagerer sterkt på at regjeringen spiller på lag med vindkraftbransjen. Noen av de mest kyniske markedskreftene vi hittil har sett i Norge har funnet sitt mulighetsrom.

Motvind Norge

Naturvernere på Frøya forstod tidlig hvor naturødeleggende vindkraftutbyggingen ville bli. Dessverre ble de ikke hørt. Nå er de groteske dimensjonene synlige for alle som kan se. Bildet til venstre ble tatt 11. mai, i forbindelse med den nasjonale aksjonen mot Nasjonal ramme 2. Foto: Jan-Egil Eilertsen


Her kan du melde deg inn i Motvind Norge. Sammen skal vi bryte spillet!

Nye innlegg