Frivillige tilknyttet Motvind Norge har kontroll over inngangen til Roan vindkraftverk. Foto: Privat

Vi stanser den ulovlige driften av Roan vindkraftverk på Fosen!

Etter mer enn 600 dager med menneskerettighetsbrudd, er Roan vindkraftverk […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

26. juni 2023

Del:

Etter mer enn 600 dager med menneskerettighetsbrudd, er Roan vindkraftverk på Fosen blokkert.

Engasjerte frivillige tilknyttet Motvind Norge har i dag tidlig blokkert begge veiene inn til vindkraftverket og vil nekte å slippe forbi drift- og vedlikeholdspersonell. Det er ikke satt en sluttdato for aksjonen. Målet er at anlegget må stenges helt ned. Aksjonen skjer i solidaritet med reindriftssamene på Fosen, som i over 600 dager har fått sine menneskeretter brutt. Samtidig så har Staten og vindkraftselskapene tjent betydelige summer på dette, gjennom ulovlig drift av vindkraftverkene Roan og Storheia. Drift av vindkraftverk krever gyldig konsesjon, og Fosen-samene har vunnet frem i Høyesterett at konsesjonen for Fosen-anleggene er ugyldig. Flere av landets ledende jurister har uttalt krystallklart at dagens vindkraftproduksjon er ulovlig.

 

Målet er at anlegget må stenges helt ned.

Olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt at de ikke vil stanse dagens ulovlige drift av anlegget eller rive ulovlig oppsatte turbiner, og begrunner dette med økonomi og behovet for kraftproduksjon. Høyesterettsdommen er imidlertid klar på at økonomi og kraftproduksjon ikke er hensyn som kan vektes opp i mot samenes menneskerettigheter. Regjeringen ignorerer dermed åpenlyst en høyesterettsdom der de selv, via Olje- og energidepartementet, er dømt for å ha gjort ulovlige vedtak. Dette setter til side maktfordelingsprinsippet som er bærebjelken til ethvert velfungerende demokrati, og integriteten til rettsstaten og demokratiet vårt er truet. Vi som demonstrerer kan ikke akseptere at slike grunnleggende sivile rettigheter blir satt til side.

 

Høyesterettsdommen er […] klar på at økonomi og kraftproduksjon ikke er hensyn som kan vektes opp i mot samenes menneskerettigheter.

At Fosen-turbinene må rives, og naturen tilbakeføres, er etter dommen i Høyesterett en uunngåelig konklusjon. Det første steget på veien er å hindre at Staten sammen med vindkraftspekulanter tjener ulovlige penger på å trenere dette. Siden ansvarlige myndigheter ikke selv stanser den ulovlige driften, ser vi oss nødt til å bruke selvtekt for å stanse et åpenbart pågående lovbrudd. Personer med lovlig formål i området vil sluppet forbi. Gjennom fredelig aksjon ønsker vi å beskytte menneskerettene, rettstaten, demokratiet og naturen. Demonstrasjonene vil opphøre dersom det gjøres vedtak om driftsstans for Roan og Storheia vindkraftverk, samt at de ulovlige konsesjonene for Roan og Storheia vindkraftverk trekkes tilbake.

 

At Fosen-turbinene må rives, og naturen tilbakeføres, er etter dommen i Høyesterett en uunngåelig konklusjon.

Høyesterett fastslo høsten 2021 at både Roan vindkraftverk og Storheia vindkraftverk på Fosen mangler gyldige konsesjoner. Nå er Roan stengt. Foto: Privat

 

 


Nye innlegg