engerfjellet-nord-odal

Vind-industri bygges – mot NVEs og Miljødirektoratets egne anbefalinger

For mange er det nok rystende å lese denne artikkelen i VG. For oss i Motvind er dette nok en bekrefter i samsvar med det mange lokale og regionale lag og nasjonale organisasjonber har skrevet i innspill og klager, i sak etter sak, gang på gang: Beslutningsgrunnlaget har store feil og er sterkt mangelfullt!

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

13. juli 2020

Del:

For mange er det nok rystende å lese denne artikkelen i VG. For oss i Motvind er dette nok en bekrefter i samsvar med det mange lokale og regionale lag og nasjonale organisasjonber har skrevet i innspill og klager,  i sak etter sak, gang på gang:
Beslutningsgrunnlaget har store feil og er sterkt mangelfullt!

Eksemplene er mange: Kvaløya, Fakken, Stadlandet, Haramsøya, Øyfjellet, Frøya, Guleslettene,  Bremangerlandet – ingen av disse skulle vært godkjent eller bygd, I hht vurderinger fra NVE og Miljødirektoratet er lokalitetene uegnet.

Det betyr ingenting for spekulantene og entreprenørene at et landskap er uegnet til vindkraft. Subsidiene, el-avgift, skattefavorisering, eksportgarantiordn8inga ++ sikrer  eventyrlig økonomisk gevinst, betalt av oss,  norske strømkunder og skattebetalere. I tillegg må de som blir utsatte slite med tap av natur og meningsfylte liv.

Vi sliter med store problemer;  inkompetanse, arroganse, symbolpolitikk, likesæle og beslutningsvegring i forvaltningsapparat og politikk. Det som skjer gir grobunn for mistanker og mistillit på mange plan. Stadig fler snakker om kameraderi og korrupsjon, men. Det er i så fall alvorlig,
Det trengs en radikal opprydding, seinest i navnene på valglistene til kommende stortingsvalg.

Takk til VG som nå avdekker viktige fakta.

Nye innlegg