Fauske og Sørfold, Bård Solem 04.06.22

Vindkraft i Fauske og Sørfold?

Tekst og visualisering av Bård S. Solem Skal det bygges […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

4. juni 2022

Del:


Tekst og visualisering av Bård S. Solem


Skal det bygges ut vindindustri i nabokommunene Sørfold og Fauske i Nordland fylke? Det har formannskapene i de nevnte to kommunene valgt å ikke ta stilling til. Forslagene som har kommet inn, om å innlede søknadsprosesser og å konsekvensutrede foreliggende planer, er sendt videre til kommunestyrene og vil bli behandlet i både Sørfold og Fauske 16. juni.

Industriselskapet Blastr Green Steel, som står bak vindkraftplanene, hevder at de vil investere 20-50 milliarder i produksjon av «grønt stål» i Fauske og Sørfold. Det lokkes med 1200 arbeidsplasser. Tillatelse til etablere vindindustri tilsvarende 6 TWh i fjellområdene i Sulis-fjellene, Siso-fjellene og Silhopfjellet, er satt som betingelse for den lovede investeringen. Etter å ha jobbet i hemmelighet med kommunene i et halvt år, opplyste Blastr Green Steel i april at kraftbehovet på 6 TWh vil kunne dekkes av 100 turbiner innenfor et planareal på 80-100 kvadratkilometer. Da planene ble kjent, pekte Motvind Salten umiddelbart på den manglende realismen i tallene. Blastr Green Steel rykket dermed ut i media og påsto at Motvind Norge og Motvind Salten «tar tallene rett ut fra løse lufta».

Etter å ha jobbet i hemmelighet med kommunene i et halvt år, opplyste Blastr Green Steel i april at kraftbehovet på 6 TWh vil kunne dekkes av 100 turbiner innenfor et planareal på 80-100 kvadratkilometer.

Det viser seg nå at Blastr Green Steel har sjonglert med sine tall. I saksframlegget til formannskap- og kommunestyremøtene i juni, har selskapet økt planarealet fra 100 til 170 kvadratkilometer. Installert effekt er utvidet fra 1000 MW til 1500 MW, noe som tilsvarer 150 turbiner i 250-300 m høyde – og ikke 100 som de oppga tidligere. Velger Blastr Green Steel å benytte «normal» turbinstørrelse på 4,2 MW, vil det dreie seg om 350 turbiner. Hva har skjedd på disse to månedene? Gjennomsnittlig planareal av alle vindkraftanlegg i Norge tilsier at Blastr Green Steel og Njordr trenger 210 kvadratkilometer planareal for å oppnå en ustabil årsproduksjon på 6 TWh. Hvor er det kritiske blikket til kommunedirektørene?

Det viser seg nå at Blastr Green Steel har sjonglert med sine tall.

Om vindkraft etableres i kommunene Sørfold og Fauske, vil områdene endres dramatisk. Som illustrasjonen viser, vil planområdene utgjør 5-8 % av kommunenes areal, men inngrep på bakkenivå og turbiner som vil rage 250-300 meter opp i luften, vil påvirke et langt større areal. 28-38 % av kommunenes arealer vil ligge nærmere turbinene enn fem kilometer, noe som vil ha svært negative konsekvenser for naturen. Både reindriften, naturmangfoldet og friluftslivet vil bli skadelidende. De fysiske inngrepene vil være permanente og synlige frem til neste istid.

28-38 % av kommunenes arealer vil ligge nærmere turbinene enn fem kilometer, noe som vil ha svært negative konsekvenser for naturen.

Velkommen til folkemøte og paneldebatt: Motvind Salten arrangerer folkemøte med paneldebatt med de politiske partiene i Fauske kommune tirsdag 7. juni fra klokken 18 i lokalene til Fauske kino. Møt opp og finn ut hva din politiker og ditt parti mener om saken! Her kan du signere et opprop mot vindkraftutbygging i Fauske og Sørfold.

Sørfold kommune

Areal Sørfold kommune: 1 661 km2

Foreslått planareal: 80 km2 (5% av kommunens areal)

Foreslått areal mindre enn 5 km avstand til turbiner: 461 km2 (28% av kommunens areal)

Fauske kommune

Areal Fauske kommune: 1 197 km2

Foreslått planareal: 92 km2  (8% av kommunens areal)

Foreslått areal mindre enn 5 km avstand til turbiner: 440 km (38% av kommunens areal)

I Avisa Nordland og i Saltenposten kan du lese mer om saken.

Nye innlegg