Vi samles på Eidsvolls plass i Oslo 4. september! Valget står mellom vindkraft og monsterlinjer eller natur

4. september 2021 blir det stormønstring på Eidsvolls plass foran Stortinget. Her fra mobiliseringa 8. september 2019. Foto: Ragnhild Sandøy


Oppmøte: Eidsvolls plass, foran Stortinget i Oslo
Offisielt program: kl 11:00 – 14:30
Infostand åpen: kl 10:00 – 15:00


Du kan støtte markeringa ved å vippse til 578069

Politikk og forvaltning i Norge er ikke til å kjenne igjen. Vi ser med stadig større bekymring på hvordan vindkraft-aktørene får ødelegge natur, ikoniske landskap og historiske steder. Det vises ingen nåde, mye av vår naturarv og kulturarv er allerede tapt, og mange steder står i fare. Vindkraftselskapenes raseringer av vårt landskap har gått alt for langt. Mange er bygd uten lovlig hjemmel og er helt uakseptable.

Nå krever vi bråstopp. Vårt budskap og våre krav til de politiske partiene er:
– Alle gitte konsesjoner må stanses, nå.  
– Hele forretningsprosessen må gjennomgå en uavhengig gransking.  
– Forretningsmodellen må forbys  
– Kriminalitet må forfølges  
– Folks rettssikkerhet og tilliten til systemene våre må sikres. Just transition. 


For mange er partienes holdninger til vindkraft avgjørende for hvilket parti de vil gi sin stemme ved årets stortingsvalg.
8. september 2019 satte mange vindkraftmotstandere og naturvernere seg stevne på Eidsvolls plass. 4. september 2021 blir det igjen stormønstring foran Stortinget. I programmet inngår kultur, appeller og selvsagt stands og banner. 

Les om programmet
Se Facebook-arrangement

Invitér flere!