Innvordfjellet mot Otterøya

Vindkraftanlegg kan true beredskapen

Rådgiver Anne Baardvik i Motvind Norge advarer mot planlegging av […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

30. september 2022

Del:

Rådgiver Anne Baardvik i Motvind Norge advarer mot planlegging av vindkraftanlegg nær militære anlegg. Et eksempel her er Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger kommune hvorfra man kan se porten til et av NATOs forhåndslagre. Bildet er derfra. Foto: Kari Merete Andersen


Tekst: Anne Baardvik, rådgiver i Motvind Norge


Vindkraftanlegg kan true beredskapen. Anne Baardvik, som er rådgiver i Motvind Norge, gir her en kortfattet forklaring på hvorfor det er slik.

Som mange sikkert allerede er kjent med, er ikke modellen for eierskap til vindkraftverk sikret mot eierskap fra andre stater. Eierskapsmodellen åpner for at selskapene som eier konsesjonene, grunneieravtalene og rettighetene, kan selges til investorer, som kan være utenlandske fond eller statlige selskaper. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal vurdere overføring av eierskap, men ifølge Tax Justice Network, kan det være problematisk å vite hvem den reelle eieren er. I Sverige eier den kinesiske staten av denne grunn en stor andel av vindkraftverkene. «Vindkraften har många små ägare, men av de tio största ägarna är sju utländska bolag. Det är kraftbolag och pensionsbolag från Kina, Tyskland, Schweiz, Norge och Nederländerna», skrev SVT 16. mars. I Norge har vi ikke oversikt over alle eiere, men eierskapsmodellen legger ikke opp til diskriminering mellom kjøpere.

Også i Sverige er en høy andel av vindkraftanleggene eid av utenlandske aktører, noe figuren ovenfor kan bidra til å illustrere. Skjermdump fra SVT.

I Motvind Norge ser vi det som svært problematisk når vindkraftverk planlegges i nærheten av militære anlegg, uten at man tar i betraktning mulige utenlandske eierskap. Et eksempel her er Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger kommune hvorfra man kan se porten til et av NATOs forhåndslagre. Vindkraftutbyggingen i verden er utført av flere grunner enn kraftproduksjon. En av disse andre grunnene er å skape investeringsobjekter i et tørt investeringsmarked med nullrente. Forretningsmodellen som er skapt, tar hensyn til utbygger og investor, men ikke til naboer, helse, natur og beredskap.

Forretningsmodellen som er skapt, tar hensyn til utbygger og investor, men ikke til naboer, helse, natur og beredskap.

Som tidligere omtalt på Motvind Norges nettsted, ble vindkraftplaner i Orkland kommune stanset av Forsvaret. Det aktuelle anlegget var nemlig planlagt i innflygningsleia til Ørlandet flystasjon. Allerede er denne flystasjonen omringet av vindkraftverk på Frøya, Hitra, Geitfjellet og Fosen, så når utbygging ble stanset i Orkland kommune, er det verdt å merke seg at dette er et steg i riktig retning. Motvind Norge er gjort kjent med at vindkraftverket på Haramsøya har påvirket radarsignalene fra Vigra flyplass. Også her bør Forsvaret sette foten ned, slik Motvind Norge ser det. Vindkraft kommer med store samfunnskostnader og er langt fra noen «quick fix», slik det ofte blir fremstilt som. Den liberale eierskapsmodellen gjør at både anlegg og infrastruktur bare er et salg unna å bli kontrollert av en annen stat. 

Den liberale eierskapsmodellen gjør at både anlegg og infrastruktur bare er et salg unna å bli kontrollert av en annen stat. 


Nye innlegg