96533209_3203799989650572_5296682780439085056_n

Vindkraft truer samenes rettigheter til land og vann

Redaktør Anders Lie Brenna i nettavisen enerWE er kritisk til […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

15. mai 2020

Del:

Redaktør Anders Lie Brenna i nettavisen enerWE er kritisk til at skribenten Christina Fjeldavli har brukt uttrykket «etnisk rensing» for å beskrive konsekvensene av vindkraftbygging i tradisjonelle samiske reindriftsområder. Lie Brenna kommenterer dette slik: «Det er ikke akseptabelt å bruke etnisk rensing som et retorisk grep når man argumenterer mot vindkraft.»

Motvind Norge er uenig med redaktør Lie Brenna. Etnisk rensing  er definert slik i Store norske leksikon  «Betegnelse for å fordrive en folkegruppe fra et nærmere angitt landområde ved hjelp av tvangsmidler, press eller frykt.» Som retorisk grep er bruken av begrepet derfor fullt ut dekkende. 

Lie Brenna skriver videre: «Hvis vi skal ta henne på alvor, innebærer det at det å bygge atkomstveier og sette opp vindturbiner er sammenlignbart med det å drepe og fordrive hele folkeslag.» Det ser dessverre ikke ut til Redaktør Lie Brenna kjenner forskjellen mellom begrepene «etnisk rensing» og «folkemord» når han prøver å framstille Fjeldavlis innlegg som at hun definerer vindkraft som «folkemord». Dette er det ikke grunnlag for i Fjeldavlis artikkel.

Motvind Norge er opptatt av å bidra til at samisk tradisjonell reindrift og kultur kan opprettholdes, i tråd med Norges nasjonale og internasjonale forpliktelser. Motvind Norge er enig i at vindkraft kan ha konsekvenser for den reindriftssamiske befolkningen på linje med andre former for annektering av landområder i urfolks tradisjonelle leveområder. Dette forsvarer å bruke begrepet «etnisk rensing» når konsekvensen av vindkraft i tradisjonellesamiske områder skal beskrives. 

Rune Haaland, Generalsekretær i Motvind Norge

Etnisk rensing og hysteriske reaksjoner
Nei, vindkraft er ikke etnisk rensing
Etnisk rensing 2020

Redaksjon for rapport om vindkraft og reindrift ber i dag på Naturvernforbundet i Finnmark sine nettsider om fokus på realitetene i vindkraftregimet, ikke på kverulering om begreper. 
Vindkraft – katastrofalt for reindrift og naturforvaltning

Nye innlegg