Heldigvis kom ingen til skade da et 72 meter langt turbinblad deiset i bakken i Odal vindkraftverk på Engerfjellet nylig. Foto: Kim Jonny Karlsen

-Vindkraftanlegg er industriområder som ikke egner seg for fri ferdsel

Nok en gang har et turbinblad på 22 tonn falt […]

Forfatter:

Redaksjonen

Publisert:

12. april 2024

Del:

Nok en gang har et turbinblad på 22 tonn falt i bakken, i et område der folk og dyr nærmest ferdes fritt. – Områder med vindkraft er industriarealer som må stenges for fri ferdsel før menneskeliv går tapt, sier John Fiskvik i Motvind Norge.


Et 72 meter langt turbinblad har knekt og falt av vindturbinen i Odal vindkraftverk på Engerfjellet. På vindkraftverkets nettsider står det at hvert enkelt turbinblad veier hele 22 tonn.

– Jeg er utrolig glad for at ingen ble skadet da bladet falt av, sier ordfører Odd Kjetil Østvand-Sløtte (Ap)

I mars meldte NRK at 14 av vindkraftverkets 42 vindturbiner var ute av drift på grunn av skader på flere av turbinbladene. 

-Vil flere rotorblad falle ned? Vindkraftverket i Nord-Odal er det anlegget i Norge som ligger aller nærmest et drikkevann i bruk. Ironisk nok ble folk stoppet fra å sette opp en uskyldig gapahuk på grunn av fare for forurensing av drikkevannet bare kort tid før kommunen sa ja til vindkraft. Siden vindkraftverket kom i full drift høsten 2022, har det allerede vært både oljelekkasje og nå også et turbinhavari, forteller John Fiskvik. 

Øyfjellet vindpark i Nordland har også opplevd lignende problemer. Der ligger fortsatt flere turbinblad splintret på bakken etter at de falt ned tidligere i vinter. Nettstedet til vindkraftselskapet forteller en helt annen historie:

«Den nye infrastrukturen som er etablert gjør fjellet og nærområdene lett tilgjengelige for fotturer, rekreasjon, sykkelturer, motbakkeløp, fisketurer, skilek og andre aktiviteter. Arealet Øyfjellet vindpark båndlegger er et helårsåpent tilbud for alle. Det er fri tilgang for ikke-motorisert ferdsel i hele fjellet og gevinsten ved å bruke området er udiskutabel.»

Nettsidene til Odal Vind reklamerer med at «veiene i anlegget vil gjøre hele området mer tilgjengelig for folk som vil ut på tur.»

At vindkraftbransjen får lov til å promotere industriområdene sine på denne måten, er rett og slett farlig, sier Fiskvik i Motvind Norge.

-Å oppholde seg i områder med vindindustri medfører fare for live og helse. Vinterstid risikerer man at det kan komme livsfarlige iskast. Noen ganger hender det også at vindturbinene kollapser. Det er snakk om svært store installasjoner med omfattende skadepotensial. 

Fiskvik mener at fri ferdsel i disse industriarealene bør kraftig innskrenkes eller forbys av myndighetene. 

Når et vindkraftanlegg selges inn til kommuner blir det ofte argumentert med at utbygger vil gjøre området mer tilgjengelig for folk. Slik farlig markedsføring må forbys. Et aktivt industriområde er ikke egnet for rekreasjon, og det fikk vi dokumentert nok en gang i Nord-Odal nå. Sier man ja til vindkraft, er området tapt for befolkningen, avslutter leder i Motvind Norge, John Fiskvik.  


Oversikt over ulykker ved norske vindkraftanlegg siden juni 2023

09.02.2023 Smøla

Et rotorblad knakk, mest sannsynlig grunnet lynnedslag. 

Knekt turbinblad på Smøla

Turbinblad har knekt. -Mest sannsynlig fra et lynnedslag

 

27.06.2023 Odal vindkraftverk

Oljelekkasje utvendig på tårn som ikke ble varslet i henhold til forskriften.

Oljelekkasje fra vindturbin i Odal Vindkraftverk – fortsatt forvirring rundt hvem som skal varsles

Oljelekkasje fra lokal vindturbin. -Brukte to dager på å varsle brannvesenet

 

27.01.2024 Øyfjellet

En rotor med tre rotorblader løsnet fra turbinhuset og deiset i bakken.

Melding om tekniske problemer

En rotor falt av en vindturbin- Vil gjøre en årsaksanalyse

Vindturbin i Øyfjellet mistet en rotor

 

30.01.2024 Havøygavlen

Det oppstod brann i en trafostasjon med 10.000 liter olje. Bygget ble helt nedbrent. 

Ikke mulig å slukke brannen i vindpark i Måsøy, ifølge politiet

 

30.01.2024 Smøla

En turbinvinge knakk. 


30.01.2024 Kvenndalsfjellet Fosen

To turbinvinger knakk. 


28.02.2024 Sandøy vindkraftverk, Harøya

En turbin totalhavarerte etter brann. 

Brann i vindturbin på Harøya i Ålesund: – Ikkje lenger teikn til flammar

 

10.04.2024 Odal Vindkraftverk

Et turbinblad knakk og  falt i bakken.

Odal vindkraftverk: Turbindblad knakk og falt av


 

Nye innlegg